คลอเดีย

คลอเดีย

SSRเมทริกซ์
คลอเดีย
โบนัสเซ็ต 2 ชิ้น
เพิ่มดาเมจ 13%/17%/20%/23% เมื่อโจมตีเป้าหมายกลางอากาศหรือเริ่มใช้ท่าโจมตีกลางอากาศ รีเซ็ตการกระโดดสองชั้นหากโจมตีโดนเป้าหมายกลางอากาศ
โบนัสเซ็ต 4 ชิ้น
การใช้สกิลโจมตีโดนศัตรู จะลดระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลอาวุธทุกอย่างลง 1.5/2/2.5/3 วินาที และเพิ่มดาเมจของสกิลปลดปล่อย 58%/80%/103%/126% เป็นเวลา 15 วินาที

ชุด:

วิเคราะห์ด้วยเหตุผล

ขั้นแรก เรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นที่เป็นที่นิยม แล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่อยู่ตรงหน้า

ตัวตนที่แท้จริง

ซื่อตรงต่อตนเอง คุณจะได้ไม่ติดอยู่กับอดีต และควบคุมอนาคต

ผู้ทรงธรรม

ความพยายามทั้งหมดที่จะรักษาความยุติธรรมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคุ้มค่า

รัศมีความมุ่งมั่น

นำค่านิยมไปลงมือทำ และเผยแพร่ค่านิยมเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว