เอคโค

เอคโค

SRเมทริกซ์
เอคโค
โบนัสเซ็ต 3 ชิ้น
ใช้สกิลปลดปล่อยเพื่อสลับเป็นอาวุธ ปัจจุบัน ชาร์จอาวุธ 80/100/120

ชุด:

จนถึงวาระสุดท้าย

เส้นตรงแห่งความคิดไปจนถึงเป้าหมายปัจจุบัน

หลังวิกฤต

ความทรงจำแห่งทุ่งหิมะบนรถบรรทุกหลังรอดชีวิตจากเหตุการณ์วิกฤต

ขาวหรือดำ

มันยากเกินไปสำหรับเธอที่จะเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อน

คิดถึงบ้าน

บ้างสองหลัง ที่พักสองแห่ง ต่างก็อบอุ่น ไม่ว่ายังไงก็จะกลับบ้าน