ฟรอสต์บอท

ฟรอสต์บอท

SRเมทริกซ์
ฟรอสต์บอท
โบนัสเซ็ต 3 ชิ้น
เมื่อ HP เหลือต่ำกว่า 40% ใช้สกิลปลดปล่อยเพื่อสลับเป็นอาวุธปัจจุบัน ฟื้นฟู HP เท่ากับ 160%/200%/240% ของ ATK

ชุด:

ประมาทไม่ได้

มันดูเหมือนอาหาร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรระวัง

จุดจบที่รวดเร็ว

ระบบการต่อสู้ของหุ่นเกราะมีเพียงเป้าหมายเดียว: จบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

แช่แข็งฉับพลัน

แช่แข็งสิ่งรอบกายด้วยก้อนน้ำแข็ง

ไร้ปรานี

ไม่ฉลาดเลยที่จะต่อสู้กับมัน