ยุทธการขั้นพื้นฐาน

ยุทธการขั้นพื้นฐาน

Rเมทริกซ์
ยุทธการขั้นพื้นฐาน
โบนัสเซ็ต 3 ชิ้น
สร้างดาเมจด้วยอาวุธไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6%

ชุด:

องครักษ์รุ่นมาตรฐาน

การเป็นองครักษ์ติดอาวุธที่ดีหมายถึงการปกป้องสิ่งที่คุณต้องป้องกัน

องครักษ์จอมทำลาย

ไร้ปรานีกับทุกคนที่พยายามจะทำลายสิ่งที่มันปกป้อง

องครักษ์ไม่ยอมแพ้

ไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งเพียงใด มันก็จะไม่ล้มจนกว่าจะถูกทำลายจนสิ้นซาก

องครักษ์บัญญัติ

สิ่งที่สร้างขึ้นจากอุตสาหกรรมนั้นไม่มีเจตจำนงของตนเอง แต่กฎที่พวกมันปฏิบัติตามก็อาจเรียกได้ว่าเป็นบัญญัติของพวกมัน