Background image

章节 1

NPC
NPC
新歌写完了!来听听看吧?
System
System
对方已发送附件《试样(最终版)(绝不再改)(定稿)》
NPC
NPC
对了对了!下次演唱会海报上,我希望能放一些大家的听歌感想
NPC
NPC
如果{NICKNAME}能帮忙写两句感想就更好啦~
Player
Player
我想想
PlayerAuto
PlayerAuto
PlayerAuto
PlayerAuto
我想到了
Player
Player
生而为人,我很抱歉
PlayerAuto
PlayerAuto
在出生之前,居然没有听过希露瓦的歌!
NPC
NPC
……
NPC
NPC
真诚一点!
NPC
NPC
[拒绝]
Player
Player
我开玩笑的
PlayerAuto
PlayerAuto
[哭]
NPC
NPC
好,那你慢慢想~
NPC
NPC
一定要想好了再告诉我哦