Background image

章节 1

NPC
NPC
今天挖到好多雪地萝卜和冻土百合根
NPC
NPC
可以吃火锅了
NPC
NPC
Player
Player
雪地萝卜是什么?
NPC
NPC
是萝卜,只长在雪原里
NPC
NPC
红色,甜甜的,很好吃
Player
Player
听起来就很赞
PlayerAuto
PlayerAuto
记得拍照!然后让我也尝尝
PlayerAuto
PlayerAuto
NPC
NPC
好哦,拍照可以
NPC
NPC
但是太远了,你就饿着肚子看我吃吧
Player
Player
呜呜
PlayerAuto
PlayerAuto
好过分……
PlayerAuto
PlayerAuto
NPC
NPC
NPC
NPC
……
NPC
NPC
只是,开个玩笑
NPC
NPC
之后有机会的话,叫上哥哥姐姐,佩拉,一起吃吧
NPC
NPC
嗯…就这么定了