ฮูมา

ฮูมา

SSRSimulacrum
โล่ลาวา V2

โล่ลาวา V2

FireFire
DefenseDefense

ทักษะ

โจมตีปกติจู่โจม

ขณะอยู่บนพื้น เหวี่ยงขวานและโล่เพื่อโจมตี 4 ครั้งติดต่อกัน โจมตีครั้งแรกด้วยโล่: สร้างดาเมจ 77.7% ของ ATK + 4 และทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลังเล็กน้อย โจมตีครั้งที่สอง: สร้างดาเมจ 56.9% ของ ATK + 3 และทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลังเล็กน้อย โจมตีครั้งที่สาม: สร้างดาเมจ 62.8% ของ ATK + 3 และทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลังเล็กน้อย โจมตีครั้งที่สี่: สร้างดาเมจ 184% ของ ATK + 10 และ ส่งเป้าหมายลอยขึ้นไปในอากาศ โจมตีครั้งแรกด้วยขวาน: สร้างดาเมจ 135.2% ของ ATK + 7 และทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลังเล็กน้อย โจมตีครั้งที่สอง: สร้างดาเมจ 79.4% ของ ATK + 4 และทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลังเล็กน้อย โจมตีครั้งที่สาม: สร้างดาเมจ 119.9% ของ ATK + 6 และทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลังเล็กน้อย โจมตีครั้งที่สี่: สร้างดาเมจ 221.3% ของ ATK + 12 และทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลัง

พิฆาตเวหากระโดดจู่โจม

ขณะลอยกลางอากาศหรือหลังกระโดดหนึ่งครั้ง จะใช้ท่าโจมตีปกติเพื่อโจมตี 4 ครั้งติดต่อกัน การโจมตีครั้งแรก: สร้างดาเมจเท่ากับ 75.9% ของ ATK + 4 การโจมตีครั้งที่สอง: สร้างดาเมจเท่ากับ 80.2% ของ ATK + 4 การโจมตีครั้งที่สาม: สร้างดาเมจเท่ากับ 103% ของ ATK + 5 การโจมตีครั้งที่สี่: สร้างดาเมจเท่ากับ 118.6% ของ ATK + 6 และผู้เล่นเมื่อลงถึงพื้น จะทำการน็อกดาวน์เป้าหมาย และถูกยิงขึ้นไปกลางอากาศ

นิมิตสวรรค์ถือ: โจมตี

โหมดโล่: ระหว่างที่อยู๋บนพื้น ให้แตะและกดปุ่มโจมตีปกติค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดโล่ (ปล่อยปุ่มเพื่ออกจากโหมด) เป็นเวลา 3 วินาที ในช่วงเวลานี้ นักพเนจรจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และดาเมจที่ได้รับทุกอย่างจะลดลง 50% ในระหว่างที่อยู่ในโหมดโล่ การปล่อยปุ่มโจมตีปกติหลังจากที่ได้รับดาเมจ หรือหลังจากที่กดปุ่มค้างเป็นเวลา 3 วินาทีนั้น จะให้ผลเป็นการปล่อยไฟล้างผลาญ ซึ่งจะสร้างดาเมจเท่ากับ 167.3% ของ ATK + 9 และทำให้เป้าหมาย ติดสตันเป็นเวลา 1 วินาที โหมดขวาน: ทุบเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสร้างดาเมจเท่ากับ 122.2% ของ ATK + 6 และทำให้เป้าหมายลอยค้าง

วีรบุรุษกระโดดถือ: โจมตี

แตะและกดปุ่มโจมตีปกติค้างไว้ในระหว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศ (แตะเมื่อมีเป้าหมายศัตรูแล้ว) หรือใช้ท่าโจมตีปกติในระหว่างที่กำลังปีน กระโดดถอยหลังหรือใช้เจ็ตแพ็กเพื่อเรียกใช้การโจมตีย่อยทางอากาศ โหมดโล่: ในขณะที่กำลังตกลงมา จะสร้างค่าดาเมจเท่ากับ 12.5% ของค่า ATK + 1 ในแต่ละครั้งที่โจมตีโดน เมื่อลงถึงพื้น จะสร้างค่าดาเมจเท่ากับ 89.2% ของค่า ATK + 5 และทำให้เป้าหมายลอยค้าง โหมดขวาน: ในขณะที่กำลังตกลงมา จะสร้างค่าดาเมจเท่ากับ 12.5% ของค่า ATK + 1 ในแต่ละครั้งที่โจมตีโดน เมื่อลงถึงพื้น จะสร้างค่าดาเมจเท่ากับ 128.3% ของค่า ATK + 7 และทำให้เป้าหมายลอยค้าง ยิ่งการโจมตีถูกเรียกใช้สูงจากพื้น ค่าดาเมจที่สร้างก็จะรุนแรงยิ่งขึ้น สูงสุดไม่เกิน 600%

ปะทุหลบจู่โจม

แตะปุ่มโจมตีปกติภายในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากการหลบหลีกเพื่อเรียกใช้งานการโจมตีแบบหลบหลีก โหลดโล่: จะปลดปล่อยโล่ไฟ ซึ่งสร้างดาเมจเท่ากับ 55.8% ของ ATK + 3 และกระแทกเป้าหมายให้กระเด็นถอยหลัง นอกจากนี้สกิลจะเรียกใช้งานระเบิดที่สร้างดาเมจเท่ากับ 55.8% ของ ATK + 3 และจะ ติดสตันเป้าหมายเป็นเวลา 0.5 วินาที และลดเอฟเฟกต์การรักษาที่เป้าหมายจะได้รับ 30% เป็นเวลา 10 วินาที โหมดขวาน: กวัดแกว่งขวานเพื่อสร้างดาเมจเท่ากับ 55.8% ของ ATK + 3 และลดเอฟเฟกต์การรักษาที่เป้าหมายจะได้รับ 30% เป็นเวลา 10 วินาที

ฟิชชันทักษะ

การแปลงโล่: เปลี่ยนสภาพอาวุธจากโล่ไปเป็นขวานแล้วทุบกระแทกพื้น ซึ่งจะสร้างดาเมจเท่ากับ 373.8% ของ ATK + 20 และจะทำให้เป้าหมายถูก บังคับลอยค้างกลางอากาศ และจะสร้างพื้นที่ไฟขนาดใหญ่ขึ้นมา 5 วินาที ซึ่งจะเผาเป้าหมายและสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องเท่ากับ 233.6% ของ ATK + 12 การแปลงขวาน: เปลี่ยนสภาพอาวุธจากขวานไปเป็นโล่แล้วฟาดลงกับพื้น ซึ่งจะสร้างดาเมจเท่ากับ 309.5% of ATK + 16 แก่เป้าหมายและกระแทกให้เป้าหมายนั้นกระเด็นไปข้างหลัง เป้าหมายจะไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธได้เป็นเวลา 5 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 25 วินาที ทั้งการแปลงโล่และการแปลงขวานจะใช้ระยะเวลาคูลดาวน์ร่วมกัน

เพลิงพิโรธปล่อย

เมื่อ ชาร์จอาวุธเต็ม หรือเมื่อ แฟนตาเซีย ทำงาน จะลบดีบัฟทั้งหมดออกจากผู้ถือ และปล่อยคลื่นกระแทกไฟเมื่อเปลี่ยนเป็นอาวุธนี้ สร้างดาเมจเท่ากับ 352% ของ ATK + 19 ยั่วยุศัตรูเป็นเวลา 5 วินาที โดยในระหว่างนั้นจะได้รับดาเมจลดลง 15% กระจายวัตถุรูปทรงโล่ตามจำนวนเป้าหมายที่ถูกยั่วยุ วัตถุจะคงอยู่นาน 20 วินาทีและลดดาเมจลง 5% (ซ้อนทับกันได้) นาน 10 วินาที ฟื้นคืนการหลบหลีก 1 หน่วย

การตื่นขึ้น

ทรหด

1200 Awakening

ทุกครั้งที่ฮูมาได้รับดาเมจ จะได้รับเครื่องหมายความอดทน 1 อัน และได้รับเครื่องหมายความอดทนเพิ่มอีก 1 อันหากเครื่องหมายนั้นเป็นดาเมจไฟ อัตราการได้รับเครื่องหมายเพิ่มสูงสุดอยู่ที่ 1 ครั้งต่อ 1 วินาทีและสแต็กได้ทั้งหมด 12 ชั้น เมื่อใช้สกิลอาวุธ จะใช้เครื่องหมายความอดทนทั้งหมดและได้รับโล่ HP เท่ากับจำนวนเครื่องหมาย x0.4% HP เป็นเวลา 12 วินาที หากใช้เครื่องหมายความอดทนเมื่อเอฟเฟกต์สแต็กจนเต็มแล้ว จะได้รับโล่ HP เท่ากับจำนวนเครื่องหมาย x0.6% HP

ม่านเหล็ก

4000 Awakening

ทุกครั้งที่ฮูมาได้รับดาเมจ จะได้รับเครื่องหมายความอดทน 1 อัน และได้รับเครื่องหมายความอดทนเพิ่มอีก 1 อันหากเครื่องหมายนั้นเป็นดาเมจไฟ อัตราการได้รับเครื่องหมายเพิ่มสูงสุดอยู่ที่ 1 ครั้งต่อ 1 วินาทีและสแต็กได้ทั้งหมด 12 ชั้น เมื่อใช้สกิลอาวุธ ใช้เครื่องหมายความอดทนทั้งหมดและได้รับโล่ HP เท่ากับจำนวนเครื่องหมาย x0.6% HP เป็นเวลา 12 วินาที หากใช้เครื่องหมายความอดทนเมื่อเอฟเฟกต์สแต็กจนเต็มแล้ว จะได้รับโล่ HP เท่ากับจำนวนเครื่องหมาย x0.9% HP

ความก้าวหน้า

1
เมื่อใช้สกิลคอมโบ: เพลิงพิโรธ จะได้รับการซ้อนทับของ โล่แข็งแกร่งหนึ่งชั้น เมื่อใช้สกิลหลบหลีกหรือสกิลย่อยเมื่ออาวุธอยู่ในสภาพโล่ จะได้รับการซ้อนทับของโล่แข็งแกร่งหนึ่งชั้น ซึ่งจะลดค่าความเสียหายได้ 10% เป็นเวลา 15 วินาที และซ้อนทับกันได้สูงสุด 3 ครั้ง การเปลี่ยนอาวุธให้อยู่ในสภาพขวาน จะเปลี่ยนสภาพของโล่แข็งแกร่งที่ซ้อนทับกันทั้งหมด ให้กลายเป็นการซ้อนทับกันของขวานคมแทน โดยการซ้อนทับของขวานคมแต่ละชั้น จะเพิ่มค่าความเสียหาย 15% เป็นเวลา 15 วินาที การเปลี่ยนไปใช้อาวุธอื่นจะทำให้เอฟเฟกต์ดังกล่าวนี้ถูกยกเลิก
2
เพิ่ม HP พื้นฐานของอาวุธปัจจุบัน 16%
3
ขณะกางโล่ การโจมตีย่อย/หลบหลีกจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมแก่เป้าหมายเท่ากับ 4% ของ HP ปัจจุบันของผู้ใช้
4
เพิ่ม ATK พื้นฐานของอาวุธปัจจุบัน 32%
5
หลังจากเปลี่ยนเป็นขวานโล่ จะมอบสถานะลดดาเมจ 30% ทันที ซึ่งจะลดลง 10% ทุก 3 วินาที ลดลงเหลือขั้นต่ำ 10% การเปลี่ยนอาวุธจะยกเลิกเอฟเฟกต์นี้ คูลดาวน์: 30 วินาที
6
สกิลเสริมพลังการแปลง เสริมพลังการแปลงโล่: เพิ่มดาเมจที่ 60% และขยายรัศมีของอาณาเขตเพลิง 30% เสริมพลังการแปลงขวาน: จะไม่ใช้ระยะเวลาคูลดาวน์ร่วมกันกับการแปลงโล่ หลังจากที่ใช้สกิลนี้ไปอีก 5 วินาที ดาเมจทุกอย่างที่ได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นค่า HP (เปลี่ยนได้สูงสุดเท่ากับ 15% ของค่า HP สูงสุดของผู้ใช้)

ของขวัญ

เกมปริศนาไฮครอส 3 มิติ
หนังสือการ์ตูนไอดา
ชุดหมากรุก
สมุดระบายสี
สำรับไพ่โป๊กเกอร์ทำเอง
ช่อดอกไม้
หุ่นฟิกเกอร์พีนัท
พืชกระถางขนาดเล็ก
กล่องดนตรี
เครื่องเล่นเกมใหม่
เครื่องประดับคาลก้าใหม่
กรอบรูปสวยงาม
ขวดน้ำหอม
ลูกแก้วหิมะ
สูทสั่งตัด
เครื่องประดับทาร์ทารัส
สุดยอดนักรบออตเตอร์
กล่องวิตามิน
ผ้าพันคอขนแกะ

อัปเกรดเครื่องมือวางแผนต้นทุน

ระดับวัสดุค่าใช้จ่าย
10
แก่นไฟ

x2

Gold400
20
แก่นไฟ

x2

Gold800
30
แก่นไฟ

x3

ผิวชุบกันกรด I

x3

Gold1200
40
แก่นไฟ

x3

ผิวชุบกันกรด I

x3

โครงนาโนไฟเบอร์ I

x3

Gold1600
50
แก่นไฟ

x4

ผิวชุบกันกรด I

x4

โครงนาโนไฟเบอร์ I

x4

Gold2000
60
แก่นไฟ

x6

ผิวชุบกันกรด I

x6

โครงนาโนไฟเบอร์ I

x6

Gold2400
70
แก่นไฟ

x8

ผิวชุบกันกรด I

x8

โครงนาโนไฟเบอร์ I

x8

Gold2800
80
แก่นไฟ

x11

ผิวชุบกันกรด I

x11

โครงนาโนไฟเบอร์ I

x11

Gold3200
80
หัวใจลาวา

x5

ผิวชุบกันกรด II

x5

โครงนาโนไฟเบอร์ II

x5

Gold3600