ฮิลดา

ฮิลดา

SRเมทริกซ์
ฮิลดา
โบนัสเซ็ต 3 ชิ้น
ATK เพิ่มขึ้น 15%/19%/22.5% เมื่อไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆ ในระยะ 6 เมตร

ชุด:

เฉียบแหลม

เต็มไปด้วยความเฉียบแหลมทางธุรกิจ

โตมากับท่าเรือ

จมูกได้กลิ่นเกลือของทะเลมานานเกินไป จนรู้สึกไม่ดีเมื่อกลิ่นนั้นหายไป

จอมต่อราคา

อย่าซื้อของเต็มราคา จงต่อราคาจนลมหายใจสุดท้าย!

บอลปะทะ

มีวิธีพลิกแพลงไม่มากเท่าไหร่ที่คุณสามารถทำกับเพื่อนผู้มีร่างกายพิการของคุณ