สึบาสะ

สึบาสะ

SSRเมทริกซ์
สึบาสะ
โบนัสเซ็ต 2 ชิ้น
เพิ่มดาเมจที่สร้าง 14%/16%/18%/20% เมื่อไม่มีศัตรูอยู่ภายในรัศมี 4 เมตร
โบนัสเซ็ต 4 ชิ้น
เมื่อยิงเฮดช็อตหรือใช้ธนูลมหนาว: ทะลุทะลวง ยิงถูกเป้าหมาย จะเพิ่ม ATK ขึ้น 15%/18%/21%/25% นาน 8 วินาที

ชุด:

แปรผันลู่ลม

“ลมพัด” นั่นคือประโยคที่สรุปการจากลาและการออกเดินทางอีกครั้ง

ชีพจรลงเท้า

เธอเดินทางตลอดเวลา และพักในที่ที่เธอสำรวจอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

นักเดินทางเร่ร่อน

คุณจะบอกได้ยังไงว่าความศรัทธาใดถูกต้อง? คำตอบคือ ความศรัทธาที่ได้ชัยชนะในตอนสุดท้าย

เย็นชาไร้ใจ

การประเมินความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล