Aqua Simulacra

Aqua Simulacra (5★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: ความแรงคริ
คันธนูยาวซึ่งมีสีที่คาดเดาไม่ได้ เมื่อกระทบแสงจะปรากฏเป็นสีครามราวกับน้ำ

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 44
ความแรงคริ: 19.2
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 16% และเมื่อมีศัตรูอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ความเสียหายที่ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้สร้าง จะเพิ่มขึ้น 20% ไม่ว่าตัวละครนี้จะอยู่ในการต่อสู้ หรืออยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ก็ตาม

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27