Sharpshooter's Oath

Sharpshooter's Oath (3★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: ความแรงคริ
คันธนูอันยอดเยี่ยมที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นของยอดนักธนู แต่มันมีกลิ่นที่แรงมาก ทำให้ไม่เหมาะกับการล่า

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 39
ความแรงคริ: 10.2
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เพิ่มความเสียหาย ที่สร้างต่อจุดอ่อน 24%

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12