Skyrider Greatsword

Skyrider Greatsword (3★)

  • ประเภท: ดาบใหญ่
  • Secondary: โบนัสความเสียหายกายภาพ
ดาบเหล็กกล้าที่ดูพึ่งพาได้ ครั้งหนึ่ง Skyrider ผู้โด่งดังในตำนานพยายามขี่มันเพื่อทะยานสู่ฟ้า

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 39
โบนัสความเสียหายกายภาพ: 9.6
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 6% เป็นเวลา 6 วินาที และซ้อนทับมากสุด 4 ชั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12