Skyrider Sword

Skyrider Sword (3★)

  • ประเภท: ดาบ
  • Secondary: การฟื้นฟูพลังงาน
ดาบเหล็กกล้าที่พึ่งพาได้ เคยมีบางคนพยายามขี่มันเพราะชื่อของมันด้วย

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 38
การฟื้นฟูพลังงาน: 11.3
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

การใช้ท่าไม้ตายจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% เป็นเวลา 15 วินาที

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12