Summit Shaper

Summit Shaper (5★)

  • พิมพ์: ดาบ
  • รอง: พลังโจมตี%
ดาบอันแหลมคมในตำนานนี้ เป็นสัญลักษณ์ของสัญญาพิเศษบางอย่าง ดูเหมือนว่าดาบเล่มนี้ได้เคยใช้ตัดยอดเขาด้วย

สถิติ

พลังโจมตีพื้นฐาน: 46
พลังโจมตี%: 10.8
ระดับ: 1
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์: 0

การปรับแต่ง

เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน 20% ภายในเวลา 8 วินาที หลังจากโจมตีถูกเป้าหมาย จะเพิ่มพลังโจมตี 4% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันมากสุด 5 ชั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อได้รับการป้องกันจากโล่ พลังโจมตีของเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น 100%

ตัวละครที่แนะนำ

albedokamisato_ayaka

วัสดุแอสเซนชัน

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27