The Alley Flash

The Alley Flash (4★)

  • พิมพ์: ดาบ
  • รอง: ความชำนาญธาตุ
ดาบตรงสีดำยาว ราวกับราตรีอันมืดมิด ครั้งหนึ่งเคยเป็นของโจร ที่ร่อนเร่ไปมาในตรอกมืด

สถิติ

พลังโจมตีพื้นฐาน: 45
ความชำนาญธาตุ: 12
ระดับ: 1
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์: 0

การปรับแต่ง

ตัวละครที่สวมใส่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% หากตัวละครได้รับความเสียหาย เอฟเฟกต์ดังกล่าวจะหายไปเป็นเวลา 5 วินาที

ตัวละครที่แนะนำ

bennett

วัสดุแอสเซนชัน

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18