The Unforged

The Unforged (5★)

  • ประเภท: ดาบใหญ่
  • Secondary: พลังโจมตี%
ดาบใหญ่ที่สามารถกำจัดอสูร ได้ราวกับมีพลังเทพเจ้าอันน่าเกรงขาม

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 46
พลังโจมตี%: 10.8
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน 20% ภายในเวลา 8 วินาที หลังจากโจมตีถูกเป้าหมาย จะเพิ่มพลังโจมตี 4% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันมากสุด 5 ชั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อได้รับการป้องกันจากโล่ พลังโจมตีของเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น 100%

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27