Thundering Pulse

Thundering Pulse (5★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: ความแรงคริ
ธนูยาวที่เคยถูกมอบให้เป็นของขวัญโดยโชกุน ส่องประกายแสงของสายฟ้าชั่วนิรันดร์

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 46
ความแรงคริ: 14.4
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% และจะสามารถได้รับพลังของ "Thunder Emblem" โดยเมื่อครอบครอง Thunder Emblem 1/2/3 ชั้น ความเสียหายของการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น 12/24/40% โดยที่ตัวละครจะได้รับ Thunder Emblem 1 ชั้น ในแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้: เมื่อการโจมตีปกติทำให้เกิดความเสียหาย (คงอยู่ 5 วินาที); เมื่อใช้สกิลธาตุ (คงอยู่ 10 วินาที); เมื่อพลังงานธาตุของตัวละครต่ำกว่า 100% (จะหายไปเมื่อพลังงานธาตุของตัวละครเต็ม) โดยช่วงเวลาคงอยู่ของ Thunder Emblem แต่ละชั้นจะถูกคิดแยกกัน

Recomended Characters

tartagliayoimiya

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27