Background image

Section 1

NPC
NPC
{NICKNAME},在嗎在嗎!
NPC
NPC
我打掃時發現兩張歌德賓館下午茶優惠券,要不要一起去坐坐?
Player
Player
你會打掃房間?真的假的?
NPC
NPC
哈哈哈,我就知道你會這麼說!
NPC
NPC
總之大廳旁邊見,不見不散!
Player
Player
等一下,什麼時候啊
Player
Player
?????