Background image

Section 1

NPC
NPC
是你協助溫世玲做實驗的嗎?
Player
Player
沒錯,正是在下!
NPC
NPC
想不到你還滿驕傲的
NPC
NPC
唉,你們就寵壞她吧!也不知道溫世玲這份報告是怎麼通過審核交上來的…
NPC
NPC
總之我會先終止這項實驗的審核進度,之後的審查你就別再參與啦!