Background image

Section 1

System
System
明曦邀請霄翰加入了群組
NPC
NPC
我把小少爺拉進來了
NPC
NPC
大家好呀
NPC
NPC
你怎麼也在這裡?
NPC
NPC
馭空大人說笑了,你知道我是最關心金人巷復興的人
NPC
NPC
歡迎歡迎!
Player
Player
歡迎新人加入,進群組先發紅包
NPC
NPC
接下來還要繼續推進「堆放貨物」和「物流規劃」哦
Player
Player
NPC
NPC
你真是太靠譜啦
NPC
NPC
總之,我們要做出成果,給會長一點小小的金人巷震撼
NPC
NPC
NPC
NPC