Background image

Section 1

NPC
NPC
{NICKNAME},謝謝你的列車飲料
NPC
NPC
特別是「罐裝快樂水」,喝起來真的很快樂
NPC
NPC
也替其他鐵衛兄弟謝謝你!
NPC
NPC
對了,你有想喝的貝洛伯格飲料嗎?
Player
Player
吉姆•羅傑——水的價格,麵包的味道
NPC
NPC
它的廣告或許比它的味道更令人難忘
NPC
NPC
畢竟味道就是麵包的味道
PlayerAuto
PlayerAuto
確實
NPC
NPC
下次幫你多帶一點
Player
Player
[比心]