ส่วนที่ 1

NPC
NPC
เฮ้ {NICKNAME} ฉัน Herta เองนะ พอดีว่ามีเรื่องดีๆ เลยอยากจะเจอ{F#เธอ}{M#นาย}น่ะ
NPC
NPC
รีบมาที่ห้องทำงานของฉันเร็วเข้า! ฉันจะรอนะ!
PlayerAuto
PlayerAuto
?
Player
Player
แต่เธออยู่ข้างๆ ฉันเองนะ
NPC
NPC
[ตอบกลับอัตโนมัติ] สวัสดี ขณะนี้ฉันยังไม่ว่าง แล้วจะติดต่อกลับในภายหลัง!
PlayerAuto
PlayerAuto
? ?