การจัดทีมที่ดีที่สุด

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Arlecchino

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Chiori

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Gaming

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Xianyun

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Chevreuse

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Navia

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Furina

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Charlotte

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Wriothesley

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Neuvillette

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Lynette

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Lyney

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kirara

DPS หลัก
DPS รอง
สนับสนุน
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kaveh

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Baizhu

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Dehya

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Mika

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Yaoyao

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Alhaitham

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Faruzan

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้พเนจร

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Layla

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Nahida

DPS หลัก
DPS รอง
สนับสนุน
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Candace

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Nilou

DPS รอง
สนับสนุน
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Cyno

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Dori

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Collei

สนับสนุน
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Tighnari

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Shikanoin Heizou

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kuki Shinobu

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Yelan

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kamisato Ayato

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Yae Miko

สนับสนุน
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Yun Jin

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Shenhe

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Gorou

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Arataki Itto

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Thoma

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kujou Sara

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Sayu

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Sangonomiya Kokomi

สนับสนุน
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Raiden Shogun

DPS หลัก
DPS รอง
สนับสนุน
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Aloy

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Yoimiya

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kamisato Ayaka

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Yanfei

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Xinyan

DPS หลัก
DPS รอง
สนับสนุน
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Amber

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Xiangling

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Diluc

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Hu Tao

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Klee

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Ningguang

DPS หลัก
สนับสนุน
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Noelle

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Albedo

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Zhongli

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Chongyun

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Razor

DPS หลัก
DPS รอง
สนับสนุน
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Diona

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kaeya

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Eula

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Rosaria

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Qiqi

DPS หลัก
DPS รอง
สนับสนุน
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Ganyu

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Lisa

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Keqing

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Fischl

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Tartaglia

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Mona

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Beidou

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Sucrose

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Barbara

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Xingqiu

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Xiao

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Bennett

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Venti

สนับสนุน
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Kaedehara Kazuha

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
DPS รอง

ทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Jean

DPS หลัก
DPS รอง
DPS รอง
สนับสนุน