Đội Hình Tốt Nhất

Đội Hình Tốt Nhất cho Arlecchino

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Chiori

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Gaming

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Xianyun

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Chevreuse

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Navia

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Furina

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Charlotte

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Wriothesley

DPS Chính
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Neuvillette

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Lynette

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Lyney

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kirara

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kaveh

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Baizhu

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Dehya

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Mika

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Yaoyao

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Alhaitham

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Faruzan

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kẻ Lang Thang

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Layla

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Nahida

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Candace

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Nilou

DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Cyno

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Dori

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Collei

Đội Hình Tốt Nhất cho Tighnari

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Shikanoin Heizou

DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kuki Shinobu

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Yelan

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kamisato Ayato

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Yae Miko

DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Yun Jin

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Shenhe

DPS Chính
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Gorou

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Arataki Itto

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Thoma

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kujou Sara

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Sayu

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Sangonomiya Kokomi

DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Raiden Shogun

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Aloy

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Yoimiya

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kamisato Ayaka

DPS Chính
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Yanfei

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Xinyan

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Amber

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Xiangling

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Diluc

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Hu Tao

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Klee

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Ningguang

DPS Chính
Hỗ Trợ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Noelle

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Albedo

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Zhongli

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Chongyun

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Razor

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Diona

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kaeya

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Eula

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Rosaria

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Qiqi

DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Ganyu

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Lisa

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Keqing

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Fischl

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Tartaglia

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Mona

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Beidou

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Sucrose

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Barbara

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội Hình Tốt Nhất cho Xingqiu

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Xiao

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Bennett

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Venti

DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Kaedehara Kazuha

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

Đội Hình Tốt Nhất cho Jean

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ