Đội hình xuất sắc nhất

Đội xuất sắc nhất cho Furina

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Charlotte

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Wriothesley

DPS chính
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Neuvillette

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Lynette

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Lyney

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kirara

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kaveh

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Baizhu

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Dehya

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Mika

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Yaoyao

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Alhaitham

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Faruzan

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kẻ Lang Thang

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Layla

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Nahida

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Candace

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Nilou

DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Cyno

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Dori

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Collei

Đội xuất sắc nhất cho Tighnari

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Shikanoin Heizou

DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kuki Shinobu

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Yelan

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kamisato Ayato

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Yae Miko

DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Yun Jin

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Shenhe

DPS chính
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Gorou

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Arataki Itto

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Thoma

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kujou Sara

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Sayu

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Sangonomiya Kokomi

DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Raiden Shogun

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Aloy

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Yoimiya

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kamisato Ayaka

DPS chính
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Yanfei

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Xinyan

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Amber

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Xiangling

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Diluc

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Hu Tao

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Klee

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Ningguang

DPS chính
Hỗ trợ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Noelle

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Albedo

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Zhongli

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Chongyun

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Razor

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Diona

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kaeya

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Eula

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Rosaria

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Qiqi

DPS chính
DPS phụ
Hỗ trợ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Ganyu

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Lisa

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Keqing

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Fischl

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Tartaglia

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Mona

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Beidou

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Sucrose

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Barbara

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ

Đội xuất sắc nhất cho Xingqiu

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Xiao

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Bennett

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Venti

DPS phụ
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Kaedehara Kazuha

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ

Đội xuất sắc nhất cho Jean

DPS chính
DPS phụ
DPS phụ
Hỗ trợ