Background image

Sáng tác nhóm hay nhất

Đội xuất sắc nhất cho Layla

Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Nahida

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Candace

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Nilou

Đội xuất sắc nhất cho Cyno

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Dori

Sub DPS
Sub DPS
Support

Đội xuất sắc nhất cho Collei

Đội xuất sắc nhất cho Tighnari

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Shikanoin Heizou

Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Kuki Shinobu

Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Yelan

Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Kamisato Ayato

Đội xuất sắc nhất cho Yae Miko

Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Yun Jin

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Shenhe

Đội xuất sắc nhất cho Gorou

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Arataki Itto

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Thoma

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Kujou Sara

Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Sayu

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Support

Đội xuất sắc nhất cho Sangonomiya Kokomi

Đội xuất sắc nhất cho Raiden Shogun

Đội xuất sắc nhất cho Aloy

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Yoimiya

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Kamisato Ayaka

Đội xuất sắc nhất cho Yanfei

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Xinyan

Main DPS
Sub DPS
Support
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Amber

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Xiangling

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Diluc

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Hu Tao

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Klee

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Ningguang

Main DPS
Support
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Noelle

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Albedo

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Zhongli

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Chongyun

Sub DPS
Sub DPS
Support

Đội xuất sắc nhất cho Razor

Main DPS
Sub DPS
Support
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Diona

Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Kaeya

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Eula

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Rosaria

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Qiqi

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Ganyu

Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Lisa

Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Keqing

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Fischl

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Tartaglia

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Mona

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Beidou

Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Sucrose

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Barbara

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Support

Đội xuất sắc nhất cho Xingqiu

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Xiao

Main DPS
Support
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Bennett

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Venti

Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Kaedehara Kazuha

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS

Đội xuất sắc nhất cho Jean

Main DPS
Sub DPS
Sub DPS
Support