Cấu hình nhân vật Genshin Impact

Albedo
Geo
Albedo
SKILL ONLY OFF-FIELD DPS
Uraku Misugiri
Uraku Misugiri
Giấc Mộng Phù Hoa
Giấc Mộng Phù Hoa
4
Cát:Phòng Ngự%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Phòng Ngự%
Alhaitham
Dendro
Alhaitham
SPREAD DPS
Ánh Lá Phán Quyết
Ánh Lá Phán Quyết
Giấc Mộng Hoàng Kim
Giấc Mộng Hoàng Kim
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thảo
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Aloy
Cryo
Aloy
BURST SUPPORT
Sấm Sét Rung Động
Sấm Sét Rung Động
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
4
Cát:Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Băng
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Amber
Pyro
Amber
SUPPORT
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Arataki Itto
Geo
Arataki Itto
DPS
Xích Giác Phá Thạch Đao
Xích Giác Phá Thạch Đao
Giấc Mộng Phù Hoa
Giấc Mộng Phù Hoa
4
Cát:Phòng Ngự%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Arlecchino
Pyro
Arlecchino
DPS
Hình Thái Xích Nguyệt
Hình Thái Xích Nguyệt
Mảnh Hài Hòa Bất Thường
Mảnh Hài Hòa Bất Thường
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Pyro DMG Bonus
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Baizhu
Dendro
Baizhu
SUPPORT
Ngọc Bích Huy Hoàng
Ngọc Bích Huy Hoàng
Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
4
Cát:HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP% / Tăng Trị Liệu
Barbara
Hydro
Barbara
SUPPORT
Câu Chuyện Diệt Rồng
Câu Chuyện Diệt Rồng
Xà Cừ Đại Dương
Xà Cừ Đại Dương
4
Cát:HP%
Cốc:HP%
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu
Beidou
Electro
Beidou
OFF-FIELD AGGRAVATE DPS
Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Bennett
Pyro
Bennett
SUPPORT AND DAMAGE
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Candace
Hydro
Candace
SUPPORT
Thương Tây Phong
Thương Tây Phong
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%
Cốc:HP% / Tăng ST Nguyên Tố Thủy
Vòng đầu:HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Charlotte
Cryo
Charlotte
SUPPORT
Mẫu Kim Phách
Mẫu Kim Phách
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tấn Công%
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu / Tấn Công% / Tỷ Lệ Bạo Kích
Chevreuse
Pyro
Chevreuse
SUPPORT
Thương Tây Phong
Thương Tây Phong
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP% / Tăng Trị Liệu
Chiori
Geo
Chiori
OFF-FIELD DPS
Uraku Misugiri
Uraku Misugiri
Đoàn Kịch Hoàng Kim
Đoàn Kịch Hoàng Kim
4
Cát:Phòng Ngự%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Chongyun
Cryo
Chongyun
BURST SUPPORT
Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
2
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
2
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Băng
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Collei
Dendro
Collei
SUPPORT
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thảo / Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố
Cyno
Electro
Cyno
QUICKBLOOM / HYPERBLOOM DPS
Quyền Trượng Cát Đỏ
Quyền Trượng Cát Đỏ
Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi / Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố
Dehya
Pyro
Dehya
SUPPORT
Đại Kiếm Tây Phong
Đại Kiếm Tây Phong
Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Nham Vững Chắc
4
Cát:HP%
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích
Diluc
Pyro
Diluc
DPS
Xích Giác Phá Thạch Đao
Xích Giác Phá Thạch Đao
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Diona
Cryo
Diona
SUPPORT
Cung Tây Phong
Cung Tây Phong
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP% / Tăng Trị Liệu
Dori
Electro
Dori
SUPPORT
Đại Kiếm Tây Phong
Đại Kiếm Tây Phong
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:HP% / Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu / HP% / Tinh Thông Nguyên Tố
Eula
Cryo
Eula
DPS
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Lửa Trắng Xám
Lửa Trắng Xám
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng Sát Thương Vật Lý
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Faruzan
Anemo
Faruzan
SUPPORT
Cung Tây Phong
Cung Tây Phong
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Phong
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Fischl
Electro
Fischl
OFF-FIELD DPS
Ngôi Sao Cực Đông
Ngôi Sao Cực Đông
Đoàn Kịch Hoàng Kim
Đoàn Kịch Hoàng Kim
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Freminet
Cryo
Freminet
PHYSICAL DPS
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thiên Không Kiêu Ngạo
Lửa Trắng Xám
Lửa Trắng Xám
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng Sát Thương Vật Lý
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Furina
Hydro
Furina
OFF-FIELD DPS & SUPPORT
Sắc Nước Lộng Lẫy
Sắc Nước Lộng Lẫy
Đoàn Kịch Hoàng Kim
Đoàn Kịch Hoàng Kim
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%
Cốc:HP% / Tăng ST Nguyên Tố Thủy
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Gaming
Pyro
Gaming
VAPORIZE DPS
Kiếm Li Cốt
Kiếm Li Cốt
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Ganyu
Cryo
Ganyu
MELT DPS
Con Đường Thợ Săn
Con Đường Thợ Săn
Dòng Hồi Ức Bất Tận
Dòng Hồi Ức Bất Tận
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Băng
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Gorou
Geo
Gorou
SUPPORT
Cung Tây Phong
Cung Tây Phong
Kẻ Lưu Đày
Kẻ Lưu Đày
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham / Phòng Ngự%
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / Phòng Ngự% / Tăng Trị Liệu
Hu Tao
Pyro
Hu Tao
DPS
Trượng Hộ Ma
Trượng Hộ Ma
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
4
Cát:HP% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Jean
Anemo
Jean
SUPPORT AND DAMAGE
Bàn Nham Kết Lục
Bàn Nham Kết Lục
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Phong / Tấn Công%
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tăng Trị Liệu
Kaedehara Kazuha
Anemo
Kaedehara Kazuha
REACTION DPS & SUPPORT
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố
Kaeya
Cryo
Kaeya
FREEZE / MONO CRYO
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Băng
Vòng đầu:ST Bạo Kích
Kamisato Ayaka
Cryo
Kamisato Ayaka
DPS
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Băng
Vòng đầu:ST Bạo Kích / Tấn Công%
Kamisato Ayato
Hydro
Kamisato Ayato
DPS
Haran Geppaku Futsu
Haran Geppaku Futsu
Trái Tim Trầm Luân
Trái Tim Trầm Luân
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thủy
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Kaveh
Dendro
Kaveh
BLOOM / BURGEON DRIVER
Đại Kiếm Tây Phong
Đại Kiếm Tây Phong
Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích
Keqing
Electro
Keqing
ELECTRO DPS
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ
2
ATK +18% set
ATK +18% set
2
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Kirara
Dendro
Kirara
SHIELD SUPPORT
Chìa Khóa Khaj-Nisut
Chìa Khóa Khaj-Nisut
Giáo Quan
Giáo Quan
4
Cát:HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích
Klee
Pyro
Klee
DPS
Chương Nhạc Lang Thang
Chương Nhạc Lang ThangR5
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
2
ATK +18% set
ATK +18% set
2
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Kujou Sara
Electro
Kujou Sara
SUPPORT AND DAMAGE
Ngôi Sao Cực Đông
Ngôi Sao Cực Đông
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Kuki Shinobu
Electro
Kuki Shinobu
HYPERBLOOM
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố
Layla
Cryo
Layla
SUPPORT
Chìa Khóa Khaj-Nisut
Chìa Khóa Khaj-Nisut
Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Nham Vững Chắc
4
Cát:HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích
Lisa
Electro
Lisa
AGGRAVATE DPS
Chân Ý Của Kagura
Chân Ý Của Kagura
Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Lynette
Anemo
Lynette
OFF-FIELD DPS
Tây Phong Kiếm
Tây Phong Kiếm
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Phong
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Lyney
Pyro
Lyney
DPS
Màn Ảo Thuật Đầu Tiên
Màn Ảo Thuật Đầu Tiên
Thợ Săn Marechaussee
Thợ Săn Marechaussee
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:ST Bạo Kích
Mika
Cryo
Mika
SUPPORT
Thương Tây Phong
Thương Tây Phong
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%
Cốc:HP%
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu / Tỷ Lệ Bạo Kích
Mona
Hydro
Mona
NUKE
Chương Nhạc Lang Thang
Chương Nhạc Lang Thang
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thủy
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Nahida
Dendro
Nahida
DPS & SUPPORT
Cõi Mộng Ngàn Đêm
Cõi Mộng Ngàn Đêm
Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố / Tăng ST Nguyên Tố Thảo
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Navia
Geo
Navia
DPS
Phán Quyết
Phán Quyết
Tiếng Đêm Trong Rừng Vang
Tiếng Đêm Trong Rừng Vang
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Neuvillette
Hydro
Neuvillette
DPS
Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng
Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng
Thợ Săn Marechaussee
Thợ Săn Marechaussee
4
Cát:HP%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thủy / HP%
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / HP%
Nilou
Hydro
Nilou
BLOOM SUPPORT
Chìa Khóa Khaj-Nisut
Chìa Khóa Khaj-Nisut
HP +20% set
HP +20% set
2
HP +20% set
HP +20% set
2
Cát:HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP%
Ningguang
Geo
Ningguang
DPS
Điển Tích Tây Phong
Điển Tích Tây Phong
Tiếng Đêm Trong Rừng Vang
Tiếng Đêm Trong Rừng Vang
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Noelle
Geo
Noelle
DPS
Xích Giác Phá Thạch Đao
Xích Giác Phá Thạch Đao
Thợ Săn Marechaussee
Thợ Săn Marechaussee
4
Cát:Phòng Ngự% / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Qiqi
Cryo
Qiqi
SUPPORT
Kiếm Tế Lễ
Kiếm Tế Lễ
Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Nham Vững Chắc
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tấn Công%
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu / Tấn Công%
Raiden Shogun
Electro
Raiden Shogun
DPS
Đoạn Thảo Trường Đao
Đoạn Thảo Trường Đao
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi / Tấn Công%
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Razor
Electro
Razor
HYPERBLOOM / REACTION DPS
Đóa Hoa Tôn Màu Thép
Đóa Hoa Tôn Màu ThépR5
Giấc Mộng Hoàng Kim
Giấc Mộng Hoàng Kim
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố
Rosaria
Cryo
Rosaria
REVERSE MELT
Quyền Trượng Cát Đỏ
Quyền Trượng Cát Đỏ
Giấc Mộng Hoàng Kim
Giấc Mộng Hoàng Kim
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Băng
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Sangonomiya Kokomi
Hydro
Sangonomiya Kokomi
SUPPORT
Câu Chuyện Diệt Rồng
Câu Chuyện Diệt Rồng
Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Nham Vững Chắc
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%
Cốc:HP%
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu / HP%
Sayu
Anemo
Sayu
SUPPORT
Đại Kiếm Tây Phong
Đại Kiếm Tây Phong
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu / Tinh Thông Nguyên Tố
Shenhe
Cryo
Shenhe
SUPPORT
Hủy Diệt
Hủy Diệt
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tấn Công%
Vòng đầu:Tấn Công%
Shikanoin Heizou
Anemo
Shikanoin Heizou
ANEMO DPS
Chân Ý Của Kagura
Chân Ý Của Kagura
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Phong
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Sucrose
Anemo
Sucrose
EM SUPPORT
Cõi Mộng Ngàn Đêm
Cõi Mộng Ngàn Đêm
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố
Tartaglia
Hydro
Tartaglia
DPS
Ngôi Sao Cực Đông
Ngôi Sao Cực Đông
Giấc Mộng Thủy Tiên
Giấc Mộng Thủy Tiên
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thủy
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Thoma
Pyro
Thoma
BURGEON
Giáo Thập Tự Kitain
Giáo Thập Tự Kitain
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố
Tighnari
Dendro
Tighnari
QUICK SWAP DPS
Con Đường Thợ Săn
Con Đường Thợ Săn
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
4
Cát:Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thảo
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Nhà Lữ Hành (Phong)
Anemo
Nhà Lữ Hành (Phong)
ANEMO DPS
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố / Tăng ST Nguyên Tố Phong
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Nhà Lữ Hành (Thảo)
Dendro
Nhà Lữ Hành (Thảo)
SUPPORT
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thảo / Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố
Nhà Lữ Hành (Lôi)
Electro
Nhà Lữ Hành (Lôi)
SUPPORT
Tây Phong Kiếm
Tây Phong Kiếm
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Nhà Lữ Hành (Nham)
Geo
Nhà Lữ Hành (Nham)
GEO DPS
Bàn Nham Kết Lục
Bàn Nham Kết Lục
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
2
Phiến Đá Lâu Đời
Phiến Đá Lâu Đời
2
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Nham
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Nhà Lữ Hành (Thủy)
Hydro
Nhà Lữ Hành (Thủy)
SUPPORT
Tây Phong Kiếm
Tây Phong Kiếm
Giáo Quan
Giáo Quan
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thủy
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tăng Trị Liệu
Venti
Anemo
Venti
REACTION OFF-FIELD DPS
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tinh Thông Nguyên Tố
Vòng đầu:Tinh Thông Nguyên Tố
Kẻ Lang Thang
Anemo
Kẻ Lang Thang
DPS
Hồi Ức Tulaytullah
Hồi Ức Tulaytullah
Sử Ký Đình Đài Cát
Sử Ký Đình Đài Cát
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Phong
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Wriothesley
Cryo
Wriothesley
MELT DPS
Quản Đốc Vàng Ròng
Quản Đốc Vàng Ròng
Thợ Săn Marechaussee
Thợ Săn Marechaussee
4
Cát:Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Băng
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Xiangling
Pyro
Xiangling
OFF-FIELD DPS
Quyền Trượng Cát Đỏ
Quyền Trượng Cát Đỏ
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Xianyun
Anemo
Xianyun
HIGH ENERGY REQUIREMENT SUPPORT
Dư Âm Tiếng Hạc
Dư Âm Tiếng Hạc
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
4
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tấn Công%
Vòng đầu:Tấn Công%
Xiao
Anemo
Xiao
DPS
Hòa Phác Diên
Hòa Phác Diên
Thần Sa Vãng Sinh Lục
Thần Sa Vãng Sinh Lục
4
Cát:Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Phong / Tấn Công%
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Xingqiu
Hydro
Xingqiu
OFF-FIELD DPS
Bàn Nham Kết Lục
Bàn Nham Kết Lục
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thủy
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Xinyan
Pyro
Xinyan
PHYSICAL DPS
Xích Giác Phá Thạch Đao
Xích Giác Phá Thạch Đao
Lửa Trắng Xám
Lửa Trắng Xám
2
Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu
Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu
2
Cát:Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Tăng Sát Thương Vật Lý
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Yae Miko
Electro
Yae Miko
OFF-FIELD DPS
Chân Ý Của Kagura
Chân Ý Của Kagura
Đoàn Kịch Hoàng Kim
Đoàn Kịch Hoàng Kim
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Lôi
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Yanfei
Pyro
Yanfei
DPS
Quyển Thiên Không
Quyển Thiên Không
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
4
Cát:Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Yaoyao
Dendro
Yaoyao
SUPPORT
Thương Tây Phong
Thương Tây Phong
Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
4
Cát:HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:HP%
Vòng đầu:Tăng Trị Liệu
Yelan
Hydro
Yelan
HIGH ENERGY REQUIREMENT (OFF-FIELD DPS)
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4
Cát:Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Thủy / HP%
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / HP%
Yoimiya
Pyro
Yoimiya
DPS
Sấm Sét Rung Động
Sấm Sét Rung Động
Dòng Hồi Ức Bất Tận
Dòng Hồi Ức Bất Tận
4
Cát:Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc:Tăng ST Nguyên Tố Hỏa
Vòng đầu:Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Yun Jin
Geo
Yun Jin
SUPPORT
Thương Tây Phong
Thương Tây Phong
Giấc Mộng Phù Hoa
Giấc Mộng Phù Hoa
4
Cát:Phòng Ngự% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cốc:Phòng Ngự%
Vòng đầu:Phòng Ngự% / Tỷ Lệ Bạo Kích
Zhongli
Geo
Zhongli
SHIELD SUPPORT
Hắc Anh Thương
Hắc Anh Thương
Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Nham Vững Chắc
4
Cát:HP%
Cốc:HP%
Vòng đầu:HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích