Background image
Background image
Xiao

Xiao (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Cuốn Quét Bụi Trần
Tấn Công Thường - Cuốn Quét Bụi Trần
Đôi Bánh Xe Gió
Đôi Bánh Xe Gió
Theo truyền thuyết của nơi nào đó, thế giới sẽ bị nghiền nát bởi hai bánh xe gió. Thương pháp của Xiao đã đạt trình độ xuất thần nhập quỷ, đi lại giống như hai cỗ bánh xe gió xé nát phe địch.
Vũ Điệu Trừ Yêu
Vũ Điệu Trừ Yêu
Đeo lên mặt nạ Hàng Ma, Hộ Pháp Dạ Xoa xuất hiện khiến tất cả yêu ma run sợ, hàng ma diệt quái. Nhận được sức mạnh to lớn, cũng đem đến đau đớn cùng cực. Tên gọi là Vũ Điệu Trừ Yêu.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
NANormal Attack>QNộ>EKỹ năng
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK%

Goblet

Anemo DMG / ATK%

Circlet

CRIT DMG / CRIT Rate

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Energy Recharge / Elemental Mastery / ATK
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4

Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

hoặc

Choose 2

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Hàng Ma - Bình Yêu Đại Thánh
Ascension Phase 1
Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, tất cả sát thương Xiao gây ra tăng 5%. Sau đó, trong thời gian duy trì của kỹ năng, mỗi 3s, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 5%.
Tối đa nhận 25% sát thương tăng thêm.
Hoại Kiếp - Quốc Thổ
Ascension Phase 4
Sau khi thi triển Đôi Bánh Xe Gió, trong vòng 7s sau đó sẽ khiến cho sát thương của Đôi Bánh Xe Gió tăng 15%.
Hiệu quả kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 3 lần, khi cộng dồn sẽ làm mới thời gian kéo dài.
Thần Thông - Không Trung Tự Tại
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi leo trèo cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung Mệnh

Hoại Kiếp - Hủy Hoại Tam Giới
Constellation Lv. 1
Số lần dùng Đôi Bánh Xe Gió tăng thêm 1.
Không Kiếp - Hư Không Hoa Khai
Constellation Lv. 2
Khi ở trong đội nhưng không ra trận, hiệu quả nạp nguyên tố của Xiao sẽ tăng 25%.
Hàng Ma - Phẫn Nộ Hiện Rõ
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Đôi Bánh Xe Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Thông - Chư Khổ Diệt Tận
Constellation Lv. 4
Khi HP của Xiao dưới 50%, tăng 100% phòng ngự.
Thành Kiếp - Vô Minh Tăng Trưởng
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Vũ Điệu Trừ Yêu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa
Constellation Lv. 6
Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, khi tấn công khi đáp đánh trúng ít nhất 2 kẻ địch, Đôi Bánh Xe Gió lập tức nhận được 1 lần sử dụng, và trong 1s tiếp theo, có thể bỏ qua CD thi triển Đôi Bánh Xe Gió.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1