Background image
Background image
Xiao

Xiao (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Cuốn Quét Bụi Trần
Tấn Công Thường - Cuốn Quét Bụi Trần
Đôi Bánh Xe Gió
Đôi Bánh Xe Gió
Theo truyền thuyết của nơi nào đó, thế giới sẽ bị nghiền nát bởi hai bánh xe gió. Thương pháp của Xiao đã đạt trình độ xuất thần nhập quỷ, đi lại giống như hai cỗ bánh xe gió xé nát phe địch.
Vũ Điệu Trừ Yêu
Vũ Điệu Trừ Yêu
Đeo lên mặt nạ Hàng Ma, Hộ Pháp Dạ Xoa xuất hiện khiến tất cả yêu ma run sợ, hàng ma diệt quái. Nhận được sức mạnh to lớn, cũng đem đến đau đớn cùng cực. Tên gọi là Vũ Điệu Trừ Yêu.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
NATấn công thường>QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Phong / Tấn Công%

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, sẽ sinh ra hiệu quả "Ánh Sáng Ngầm" duy trì 16s: Tăng 8% tấn công; đồng thời khi nhân vật bị giảm HP, sẽ tiếp tục tăng 10% tấn công, tối đa tăng 4 lần bằng cách này, mỗi 0.8s tối đa kích hoạt 1 lần. Hiệu quả "Ánh Sáng Ngầm" sẽ biến mất khi nhân vật rời trận; thi triển kỹ năng nộ lần nữa khi đang trong thời gian duy trì, sẽ xóa "Ánh Sáng Ngầm" đã có.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4

Khi trọng kích trúng kẻ địch, tốc độ tấn công thường của nhân vật này tăng 10%; sát thương gây ra từ tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 40%, duy trì 15s.

hoặc

Chọn 2

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Hàng Ma - Bình Yêu Đại Thánh
Giai đoạn thăng thiên 1
Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, tất cả sát thương Xiao gây ra tăng 5%. Sau đó, trong thời gian duy trì của kỹ năng, mỗi 3s, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 5%.
Tối đa nhận 25% sát thương tăng thêm.
Hoại Kiếp - Quốc Thổ
Giai đoạn thăng thiên 4
Sau khi thi triển Đôi Bánh Xe Gió, trong vòng 7s sau đó sẽ khiến cho sát thương của Đôi Bánh Xe Gió tăng 15%.
Hiệu quả kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 3 lần, khi cộng dồn sẽ làm mới thời gian kéo dài.
Thần Thông - Không Trung Tự Tại
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi leo trèo cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung mệnh

Hoại Kiếp - Hủy Hoại Tam Giới
Chòm sao Lv. 1
Số lần dùng Đôi Bánh Xe Gió tăng thêm 1.
Không Kiếp - Hư Không Hoa Khai
Chòm sao Lv. 2
Khi ở trong đội nhưng không ra trận, hiệu quả nạp nguyên tố của Xiao sẽ tăng 25%.
Hàng Ma - Phẫn Nộ Hiện Rõ
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Đôi Bánh Xe Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Thông - Chư Khổ Diệt Tận
Chòm sao Lv. 4
Khi HP của Xiao dưới 50%, tăng 100% phòng ngự.
Thành Kiếp - Vô Minh Tăng Trưởng
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Vũ Điệu Trừ Yêu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa
Chòm sao Lv. 6
Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, khi tấn công khi đáp đánh trúng ít nhất 2 kẻ địch, Đôi Bánh Xe Gió lập tức nhận được 1 lần sử dụng, và trong 1s tiếp theo, có thể bỏ qua CD thi triển Đôi Bánh Xe Gió.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
991
Tấn Công Căn Bản
-
27
P.Ngự Căn Bản
-
62
Tỷ Lệ Bạo Kích
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1