Xiao

Xây dựng Xiao trong Genshin Impact

Anemo

Các xây dựng Xiao tốt nhất

Cấu hình DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Phong / Tấn Công%

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3ST Bạo Kích
4Tấn Công%
5Tinh Thông Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

NATấn công thường>QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố

Đội hình Xiao tốt nhất

Kỹ năng Xiao

Tấn Công Thường - Cuốn Quét Bụi Trần
Tấn Công Thường - Cuốn Quét Bụi Trần
Đôi Bánh Xe Gió
Đôi Bánh Xe Gió
Theo truyền thuyết của nơi nào đó, thế giới sẽ bị nghiền nát bởi hai bánh xe gió. Thương pháp của Xiao đã đạt trình độ xuất thần nhập quỷ, đi lại giống như hai cỗ bánh xe gió xé nát phe địch.
Vũ Điệu Trừ Yêu
Vũ Điệu Trừ Yêu
Đeo lên mặt nạ Hàng Ma, Hộ Pháp Dạ Xoa xuất hiện khiến tất cả yêu ma run sợ, hàng ma diệt quái. Nhận được sức mạnh to lớn, cũng đem đến đau đớn cùng cực. Tên gọi là Vũ Điệu Trừ Yêu.

Thiên phú nội tại

conqueror_of_evil_tamer_of_demons

Hàng Ma - Bình Yêu Đại Thánh

Giai đoạn thăng thiên 1

Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, tất cả sát thương Xiao gây ra tăng 5%. Sau đó, trong thời gian duy trì của kỹ năng, mỗi 3s, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 5%.
Tối đa nhận 25% sát thương tăng thêm.
dissolution_eon_heaven_fall

Hoại Kiếp - Quốc Thổ

Giai đoạn thăng thiên 4

Sau khi thi triển Đôi Bánh Xe Gió, trong vòng 7s sau đó sẽ khiến cho sát thương của Đôi Bánh Xe Gió tăng 15%.
Hiệu quả kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 3 lần, khi cộng dồn sẽ làm mới thời gian kéo dài.
transcension_gravity_defier

Thần Thông - Không Trung Tự Tại

Passive

Giảm 20% tiêu hao thể lực khi leo trèo cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung mệnh

dissolution_eon_destroyer_of_worlds

Hoại Kiếp - Hủy Hoại Tam Giới

Chòm sao Lv. 1

Số lần dùng Đôi Bánh Xe Gió tăng thêm 1.
annihilation_eon_blossom_of_kaleidos

Không Kiếp - Hư Không Hoa Khai

Chòm sao Lv. 2

Khi ở trong đội nhưng không ra trận, hiệu quả nạp nguyên tố của Xiao sẽ tăng 25%.
conqueror_of_evil_wrath_deity

Hàng Ma - Phẫn Nộ Hiện Rõ

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Đôi Bánh Xe Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
transcension_extinction_of_suffering

Thần Thông - Chư Khổ Diệt Tận

Chòm sao Lv. 4

Khi HP của Xiao dưới 50%, tăng 100% phòng ngự.
evolution_eon_origin_of_ignorance

Thành Kiếp - Vô Minh Tăng Trưởng

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Vũ Điệu Trừ Yêu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
conqueror_of_evil_guardian_yaksha

Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa

Chòm sao Lv. 6

Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, khi tấn công khi đáp đánh trúng ít nhất 2 kẻ địch, Đôi Bánh Xe Gió lập tức nhận được 1 lần sử dụng, và trong 1s tiếp theo, có thể bỏ qua CD thi triển Đôi Bánh Xe Gió.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
991
Tấn Công Căn Bản
-
27
P.Ngự Căn Bản
-
62
Tỷ Lệ Bạo Kích
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1