Thương Quyết Chiến

Thương Quyết Chiến (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Thương dài sắc bén màu máu tươi, xưa kia là bảo vật trân quý của một đấu sĩ nào đó. Mũi thương đã nhuộm đầy máu tươi của vô số dã thú và sinh mệnh.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tỷ Lệ Bạo Kích: 8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi bên cạnh có ít nhất 2 kẻ địch, được tăng 16% tấn công và 16% phòng ngự, khi có dưới 2 kẻ địch, được tăng 24% tấn công.

Nhân vật được đề xuất

zhonglihu_taoxianglingxiaorosaria

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18