Cyno

Xây dựng Cyno trong Genshin Impact

Electro

Các xây dựng Cyno tốt nhất

Cấu hình QUICKBLOOM / HYPERBLOOM DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5
6

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi / Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tinh Thông Nguyên Tố
3Tỷ Lệ Bạo Kích
4ST Bạo Kích
5Tấn Công%

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Cấu hình AGGRAVATE DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3ST Bạo Kích
4Tấn Công%
5Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Cyno tốt nhất

Kỹ năng Cyno

Tấn Công Thường - Thất Thánh Thương Thuật
Tấn Công Thường - Thất Thánh Thương Thuật
Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực
Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực
"Ngươi không có quyền lựa chọn chấp nhận hay từ chối, cả ngươi và ta đều đã sớm nằm trong sự phán quyết này."
Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói
Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói
Nghi thức lưu truyền từ vương quốc cổ, đối với Tổng Quản Mahamatra mà nói, cũng có nghĩa là sự phán quyết cuối cùng.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, cho dù là bão tố hay mãng xà, cũng đều phải khuất phục trước sự uy nghiêm của pháp lệnh.

Thiên phú nội tại

featherfall_judgment

Lạc Vũ Phán Quyết

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, Cyno sẽ vào trạng thái Soi Thấu Đường Cùng trong từng khoảng thời gian. Nếu thi triển Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực trong trạng thái này sẽ kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết", tăng 35% sát thương Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực lần đó gây ra, đồng thời bắn về phía trước 3 luồng Tia Sét Xuyên Thấu, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi bằng 100% sức tấn công của Cyno.
Sát thương Tia Sét Xuyên Thấu gây ra được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
authority_over_the_nine_bows

Cửu Cung Chấp Mệnh

Giai đoạn thăng thiên 4

Sát thương từ tấn công của bản thân sẽ tăng dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố của Cyno như sau:
·Đánh thường trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối: Tăng 150% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố;
·Tia Sét Xuyên Thấu của thiên phú "Lạc Vũ Phán Quyết": Tăng 250% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố.
the_gift_of_silence

Ân Điển Của Lặng Im

Passive

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Sumeru, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung mệnh

ordinance_unceasing_vigil

Lập Nghi - Phủ Lãm Trú Minh

Chòm sao Lv. 1

Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, tốc độ đánh thường của Cyno tăng 20%, duy trì 10s. Nếu kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết" của thiên phú Lạc Vũ Phán Quyết khi thi triển Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực, sẽ làm mới thời gian duy trì hiệu quả này.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết".
ceremony_homecoming_of_spirits

Lệnh Nghi - Dẫn Yết Quy Linh

Chòm sao Lv. 2

Sau khi Cyno dùng tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ tăng 10% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 4s. Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 5 tầng.
precept_lawful_enforcer

Luật Nghi - Hành Độ Thệ Trừng

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
austerity_forbidding_guard

Tuần Nghi - Siển Hộ Cấm Võng

Chòm sao Lv. 4

Khi Cyno trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, sau khi kích hoạt phản ứng Điện Cảm, Siêu Dẫn, Quá Tải, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ, Khuếch Tán Nguyên Tố Lôi, sẽ khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó (trừ bản thân Cyno) hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Hiệu quả này trong một lần Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói tối đa kích hoạt 5 lần.
funerary_rite_the_passing_of_starlight

U Nghi - Thệ Vãng Tinh Mang

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
raiment_just_scales

Vũ Nghi - Tài Lạc Quân Hành

Chòm sao Lv. 6

Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói hoặc kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết" của thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết", Cyno sẽ nhận được 4 tầng hiệu quả "Nghi Thức Sói". Khi tấn công thường của Cyno đánh trúng kẻ địch, sẽ tiêu hao một tầng "Nghi Thức Sói", và bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu.
Hiệu quả "Nghi Thức Sói" duy trì 8s, tối đa cộng dồn 8 tầng, đồng thời sẽ xóa bỏ sau khi trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói kết thúc.
Mỗi 0.4s tối đa bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu bằng cách này.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết".

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
972
Tấn Công Căn Bản
-
25
P.Ngự Căn Bản
-
67
ST Bạo Kích
-
50.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1