Hòa Phác Diên

Hòa Phác Diên (5★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Thương hóa thân từ ma thần, có độ sắc bén và sức mạnh từ thời viễn cổ.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 48
Tỷ Lệ Bạo Kích: 4.8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12% sát thương.

Nhân vật được đề xuất

xiao

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27