Chào mừng đến với Genshin-Builds! ✨

Khám phá cấu trúc nhân vật, các hướng dẫn toàn diện và cơ sở dữ liệu wiki, tất cả trong một nơi. Genshin-Builds ở đây để giúp bạn lập kế hoạch cho hoạt động trang trại của mình với bộ máy tính tăng cường. Theo dõi tiến trình một cách dễ dàng với danh sách công việc tiện lợi. Nâng cao trải nghiệm Genshin Impact của bạn với nguồn tài nguyên vô giá này!

Có thể trang trại được Hôm nay

Sân Vườn Màu Tím

Vách Núi Quên

Thái Sơn Phủ

Tháp Hôn Thức

Vinh Quang Nhợt Nhạt

Vườn Hoa Cecilia

Chấn Lôi Liên Sơn Mật Cung

Sân Vườn Sunagare

Tháp Hữu Đỉnh

Dư Âm Thủy Triều