Background image
Background image
Xingqiu

Xây dựng Xingqiu trong Genshin Impact

Các xây dựng Xingqiu tốt nhất

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
5Tinh Thông Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Xingqiu tốt nhất

Kỹ năng Xingqiu

Tấn Công Thường: Cổ Hoa Kiếm Pháp
Tấn Công Thường: Cổ Hoa Kiếm Pháp
Cổ Hoa Kiếm - Họa Vũ Lung Sơn
Cổ Hoa Kiếm - Họa Vũ Lung Sơn
"Giao Long dễ trảm, mưa rơi khó vẽ".
Cổ Hoa Kiếm - Tài Vũ Lưu Hồng
Cổ Hoa Kiếm - Tài Vũ Lưu Hồng
[Tài Vũ Pháp] là một trong những bí kíp của phái Cổ Hoa.

Thiên phú nội tại

Sinh Thủy Yêu Quyết
Giai đoạn thăng thiên 1
Vũ Liêm Kiếm bị phá vỡ hoặc hết thời gian, dựa trên 6% HP tối đa của Xingqiu, trị liệu HP cho nhân vật hiện tại.
Ngòi Bút Thực Hư
Giai đoạn thăng thiên 4
Xingqiu nhận 20% buff sát thương Nguyên Tố Thủy.
Ánh Sáng Lấp Lánh
Khi ghép nguyên liệu thiên phú nhân vật, có 25% tỷ lệ hoàn trả một phần nguyên liệu ghép.

Cung mệnh

Mùi Hương Vương Vấn
Chòm sao Lv. 1
Số lượng tối đa của Vũ Liêm Kiếm tăng thêm 1.
Cầu Vồng Trời Xanh
Chòm sao Lv. 2
Kéo dài thời gian Cổ Hoa Kiếm - Tài Vũ Lưu Hồng thêm 3s;
Ngoài ra, kẻ địch chịu sát thương từ Mưa Kiếm giảm 15% kháng sát thương Nguyên Tố Thủy, kéo dài 4s.
Dệt Thơ Thành Lụa
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Cổ Hoa Kiếm - Tài Vũ Lưu Hồng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Cô Châu Trảm Giao
Chòm sao Lv. 4
Trong thời gian Cổ Hoa Kiếm - Tài Vũ Lưu Hồng còn hiệu lực, sát thương Cổ Hoa Kiếm - Họa Vũ Lung Sơn gây ra tăng 50%.
Đóng Cửa Trong Mưa
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Cổ Hoa Kiếm - Họa Vũ Lung Sơn +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sách Đều Ở Đây
Chòm sao Lv. 6
Mỗi khi Cổ Hoa Kiếm - Tài Vũ Lưu Hồng phát động 2 lần mưa kiếm, sẽ tăng sát thương của lần mưa kiếm tiếp theo, đồng thời khi đánh trúng địch sẽ hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Xingqiu.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
857
Tấn Công Căn Bản
-
17
P.Ngự Căn Bản
-
64
Tấn Công
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1