Đoản Đao Amenoma

Đoản Đao Amenoma (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Thanh kiếm chế tạo theo lệnh của một samurai nổi tiếng. Theo truyền thuyết có thể nhanh chóng hạ gục ngay cả chiến binh Tengu thần tốc.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tấn Công%: 12
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.

Nhân vật được đề xuất

kamisato_ayaka

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18