chạy lại dự đoán

Đường Cùng Của Sói
2 chạy1.206 ngày trước
2021-02-23
Phong Ưng Kiếm
2 chạy1.122 ngày trước
2021-05-18
Thiên Không Kiêu Ngạo
2 chạy1.100 ngày trước
2021-06-09
Quyển Thiên Không
2 chạy1.080 ngày trước
2021-06-29
Xương Sống Thiên Không
1 chạy1.058 ngày trước
2021-07-21
Thiên Không Kiếm
2 chạy1.038 ngày trước
2021-08-10
Cánh Thiên Không
3 chạy912 ngày trước
2021-12-14
Kiếm Vô Công
3 chạy786 ngày trước
2022-04-19
Khóa Trần Thế
4 chạy723 ngày trước
2022-06-21
Kiếm Chước Phong
3 chạy681 ngày trước
2022-08-02
Con Đường Thợ Săn
1 chạy659 ngày trước
2022-08-24
Bàn Nham Kết Lục
4 chạy608 ngày trước
2022-10-14
Hải Đăng Bờ Biển Lau
1 chạy470 ngày trước
2023-03-01
Hủy Diệt
2 chạy450 ngày trước
2023-03-21
Chìa Khóa Khaj-Nisut
2 chạy428 ngày trước
2023-04-12
Ánh Trăng Xiphos
2 chạy428 ngày trước
2023-04-12
Cung Amos
5 chạy408 ngày trước
2023-05-02
Sắc Nước Makhaira
2 chạy408 ngày trước
2023-05-02
Sao Đêm Rong Ruổi
2 chạy408 ngày trước
2023-05-02
Ánh Lá Phán Quyết
2 chạy366 ngày trước
2023-06-13
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
3 chạy344 ngày trước
2023-07-05
Điển Tích Tây Phong
5 chạy344 ngày trước
2023-07-05
Vầng Trăng Bất Diệt
4 chạy324 ngày trước
2023-07-25
Hồi Ức Tulaytullah
2 chạy324 ngày trước
2023-07-25
Nhược Thủy
3 chạy302 ngày trước
2023-08-16
Ngôi Sao Cực Đông
3 chạy282 ngày trước
2023-09-05
Giáo Nịnh Thần
4 chạy282 ngày trước
2023-09-05
Trượng Hộ Ma
4 chạy260 ngày trước
2023-09-27
Quản Đốc Vàng Ròng
1 chạy240 ngày trước
2023-10-17
Tiếng Thở Dài Vô Tận
5 chạy240 ngày trước
2023-10-17
Mũi Khoan Thăm Dò
1 chạy240 ngày trước
2023-10-17
Máy Đo Cự Ly
1 chạy240 ngày trước
2023-10-17
Sắc Nước Lộng Lẫy
1 chạy218 ngày trước
2023-11-08
Ngọc Bích Huy Hoàng
2 chạy218 ngày trước
2023-11-08
Quyền Trượng Cát Đỏ
3 chạy198 ngày trước
2023-11-28
Haran Geppaku Futsu
3 chạy198 ngày trước
2023-11-28
Phán Quyết
1 chạy176 ngày trước
2023-12-20
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
4 chạy176 ngày trước
2023-12-20
Akuoumaru
5 chạy176 ngày trước
2023-12-20
Ánh Trăng Mouun
5 chạy176 ngày trước
2023-12-20
Đoạn Thảo Trường Đao
4 chạy156 ngày trước
2024-01-09
Sấm Sét Rung Động
5 chạy156 ngày trước
2024-01-09
Vây Cá Chẻ Sóng
5 chạy156 ngày trước
2024-01-09
Tây Phong Kiếm
12 chạy156 ngày trước
2024-01-09
Vũ Tài
11 chạy156 ngày trước
2024-01-09
Cung Rỉ Sét
11 chạy156 ngày trước
2024-01-09
Dư Âm Tiếng Hạc
1 chạy134 ngày trước
2024-01-31
Cõi Mộng Ngàn Đêm
3 chạy134 ngày trước
2024-01-31
Thương Thiên Nham
6 chạy134 ngày trước
2024-01-31
Kiếm Tế Lễ
13 chạy134 ngày trước
2024-01-31
Đại Kiếm Tế Lễ
12 chạy134 ngày trước
2024-01-31
Mảnh Chương Tế Lễ
13 chạy134 ngày trước
2024-01-31
Cung Tế Lễ
11 chạy134 ngày trước
2024-01-31
Hòa Phác Diên
5 chạy114 ngày trước
2024-02-20
Chân Ý Của Kagura
4 chạy114 ngày trước
2024-02-20
Thiên Nham Cổ Kiếm
6 chạy114 ngày trước
2024-02-20
Tiếng Hét Của Rồng
13 chạy114 ngày trước
2024-02-20
Chương Nhạc Lang Thang
14 chạy114 ngày trước
2024-02-20
Tuyệt Huyền
11 chạy114 ngày trước
2024-02-20
Uraku Misugiri
1 chạy92 ngày trước
2024-03-13
Xích Giác Phá Thạch Đao
4 chạy92 ngày trước
2024-03-13
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
7 chạy92 ngày trước
2024-03-13
Thợ Săn Hẻm Tối
7 chạy92 ngày trước
2024-03-13
Kiếm Chuông
13 chạy92 ngày trước
2024-03-13
Tây Phong Mật Điển
13 chạy92 ngày trước
2024-03-13
Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng
2 chạy72 ngày trước
2024-04-02
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
5 chạy72 ngày trước
2024-04-02
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
7 chạy72 ngày trước
2024-04-02
Điệu Van Ban Đêm
5 chạy72 ngày trước
2024-04-02
Kiếm Sáo
14 chạy72 ngày trước
2024-04-02
Đại Kiếm Tây Phong
12 chạy72 ngày trước
2024-04-02
Thương Tây Phong
25 chạy72 ngày trước
2024-04-02
Hình Thái Xích Nguyệt
1 chạy50 ngày trước
2024-04-24
Màn Ảo Thuật Đầu Tiên
2 chạy50 ngày trước
2024-04-24
Kiếm Bến Tàu
2 chạy50 ngày trước
2024-04-24
Máy Cưa Cầm Tay
2 chạy50 ngày trước
2024-04-24
Tai Ương Của Rồng
26 chạy50 ngày trước
2024-04-24
Chiêu Tâm
14 chạy50 ngày trước
2024-04-24
Cung Tây Phong
12 chạy50 ngày trước
2024-04-24

lịch sử

2024-04-24v4.6
2024-04-02v4.5
2024-03-13v4.5
2024-02-20v4.4
2024-01-31v4.4
2024-01-09v4.3
2023-12-20v4.3
2023-11-28v4.2
2023-11-08v4.2
2023-10-17v4.1
2023-09-27v4.1
2023-09-05v4.0
2023-08-16v4.0
2023-07-25v3.8
2023-07-05v3.8
2023-06-13v3.7
2023-05-24v3.7
2023-05-02v3.6
2023-04-12v3.6
2023-03-21v3.5
2023-03-01v3.5
2023-02-07v3.4
2023-01-18v3.4
2022-12-27v3.3
2022-12-07v3.3
2022-11-18v3.2
2022-11-02v3.2
2022-10-14v3.1
2022-09-28v3.1
2022-09-09v3.0
2022-08-24v3.0
2022-08-02v2.8
2022-07-13v2.8
2022-06-21v2.7
2022-05-31v2.7
2022-04-19v2.6
2022-03-30v2.6
2022-03-08v2.5
2022-02-16v2.5
2022-01-25v2.4
2022-01-05v2.4
2021-12-14v2.3
2021-11-24v2.3
2021-11-02v2.2
2021-10-13v2.2
2021-09-21v2.1
2021-09-01v2.1
2021-08-10v2.0
2021-07-21v2.0
2021-06-29v1.6
2021-06-09v1.6
2021-05-18v1.5
2021-04-28v1.5
2021-04-06v1.4
2021-03-17v1.4
2021-02-23v1.3
2021-02-03v1.3
2021-01-12v1.2
2020-12-23v1.2
2020-12-01v1.1
2020-11-11v1.1
2020-10-20v1.0
2020-09-28v1.0