Background image

Rerun Prediction

Wolf's Gravestone
2 runs647 วันที่ผ่านมา
2021-02-23
Aquila Favonia
2 runs563 วันที่ผ่านมา
2021-05-18
Skyward Pride
2 runs541 วันที่ผ่านมา
2021-06-09
Skyward Atlas
2 runs521 วันที่ผ่านมา
2021-06-29
Skyward Spine
1 runs499 วันที่ผ่านมา
2021-07-21
Skyward Blade
2 runs479 วันที่ผ่านมา
2021-08-10
Staff of Homa
2 runs395 วันที่ผ่านมา
2021-11-02
Song of Broken Pines
2 runs373 วันที่ผ่านมา
2021-11-24
Skyward Harp
3 runs353 วันที่ผ่านมา
2021-12-14
Calamity Queller
1 runs331 วันที่ผ่านมา
2022-01-05
Wavebreaker's Fin
2 runs289 วันที่ผ่านมา
2022-02-16
Engulfing Lightning
2 runs269 วันที่ผ่านมา
2022-03-08
Akuoumaru
2 runs269 วันที่ผ่านมา
2022-03-08
Mouun's Moon
2 runs269 วันที่ผ่านมา
2022-03-08
Haran Geppaku Futsu
1 runs247 วันที่ผ่านมา
2022-03-30
Mistsplitter Reforged
2 runs227 วันที่ผ่านมา
2022-04-19
The Unforged
3 runs227 วันที่ผ่านมา
2022-04-19
Aqua Simulacra
1 runs185 วันที่ผ่านมา
2022-05-31
Primordial Jade Winged-Spear
3 runs185 วันที่ผ่านมา
2022-05-31
Lithic Spear
4 runs185 วันที่ผ่านมา
2022-05-31
Redhorn Stonethresher
2 runs164 วันที่ผ่านมา
2022-06-21
Memory of Dust
4 runs164 วันที่ผ่านมา
2022-06-21
Lithic Blade
4 runs164 วันที่ผ่านมา
2022-06-21
Freedom-Sworn
3 runs142 วันที่ผ่านมา
2022-07-13
Lost Prayer to the Sacred Winds
4 runs142 วันที่ผ่านมา
2022-07-13
The Alley Flash
4 runs142 วันที่ผ่านมา
2022-07-13
Mitternachts Waltz
3 runs142 วันที่ผ่านมา
2022-07-13
Summit Shaper
3 runs122 วันที่ผ่านมา
2022-08-02
Wine and Song
4 runs122 วันที่ผ่านมา
2022-08-02
Alley Hunter
4 runs122 วันที่ผ่านมา
2022-08-02
Hunter's Path
1 runs100 วันที่ผ่านมา
2022-08-24
Vortex Vanquisher
3 runs100 วันที่ผ่านมา
2022-08-24
Amos' Bow
4 runs84 วันที่ผ่านมา
2022-09-09
Everlasting Moonglow
3 runs84 วันที่ผ่านมา
2022-09-09
Sacrificial Sword
8 runs84 วันที่ผ่านมา
2022-09-09
Favonius Greatsword
7 runs84 วันที่ผ่านมา
2022-09-09
Eye of Perception
8 runs84 วันที่ผ่านมา
2022-09-09
Staff of the Scarlet Sands
1 runs65 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Elegy for the End
4 runs65 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Makhaira Aquamarine
1 runs65 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Lion's Roar
8 runs65 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Sacrificial Fragments
8 runs65 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Favonius Warbow
7 runs65 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Key of Khaj-Nisut
1 runs49 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Primordial Jade Cutter
4 runs49 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Xiphos' Moonlight
1 runs49 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Wandering Evenstar
1 runs49 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Rainslasher
7 runs49 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Sacrificial Bow
7 runs49 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
A Thousand Floating Dreams
1 runs30 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
Thundering Pulse
3 runs30 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
The Flute
9 runs30 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
Sacrificial Greatsword
8 runs30 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
Favonius Lance
16 runs30 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
The Widsith
9 runs30 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
Rust
7 runs30 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
Kagura's Verity
2 runs14 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
Polar Star
2 runs14 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
Favonius Sword
8 runs14 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
The Bell
9 runs14 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
Dragon's Bane
16 runs14 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
Favonius Codex
8 runs14 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
The Stringless
8 runs14 วันที่ผ่านมา
2022-11-18

Historical

2022-11-18v3.2
2022-11-02v3.2
2022-10-14v3.1
2022-09-28v3.1
2022-09-09v3.0
2022-08-24v3.0
2022-08-02v2.8
2022-07-13v2.8
2022-06-21v2.7
2022-05-31v2.7
2022-04-19v2.6
2022-03-30v2.6
2022-03-08v2.5
2022-02-16v2.5
2022-01-25v2.4
2022-01-05v2.4
2021-12-14v2.3
2021-11-24v2.3
2021-11-02v2.2
2021-10-13v2.2
2021-09-21v2.1
2021-09-01v2.1
2021-08-10v2.0
2021-07-21v2.0
2021-06-29v1.6
2021-06-09v1.6
2021-05-18v1.5
2021-04-28v1.5
2021-04-06v1.4
2021-03-17v1.4
2021-02-23v1.3
2021-02-03v1.3
2021-01-12v1.2
2020-12-23v1.2
2020-12-01v1.1
2020-11-11v1.1
2020-10-20v1.0
2020-09-28v1.0