เรียกใช้การทำนายอีกครั้ง

Wolf's Gravestone
2 วิ่ง1,013 วันที่ผ่านมา
2021-02-23
Aquila Favonia
2 วิ่ง929 วันที่ผ่านมา
2021-05-18
Skyward Pride
2 วิ่ง907 วันที่ผ่านมา
2021-06-09
Skyward Atlas
2 วิ่ง887 วันที่ผ่านมา
2021-06-29
Skyward Spine
1 วิ่ง865 วันที่ผ่านมา
2021-07-21
Skyward Blade
2 วิ่ง845 วันที่ผ่านมา
2021-08-10
Skyward Harp
3 วิ่ง719 วันที่ผ่านมา
2021-12-14
The Unforged
3 วิ่ง593 วันที่ผ่านมา
2022-04-19
Memory of Dust
4 วิ่ง530 วันที่ผ่านมา
2022-06-21
Summit Shaper
3 วิ่ง488 วันที่ผ่านมา
2022-08-02
Hunter's Path
1 วิ่ง466 วันที่ผ่านมา
2022-08-24
Primordial Jade Cutter
4 วิ่ง415 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Redhorn Stonethresher
3 วิ่ง361 วันที่ผ่านมา
2022-12-07
Engulfing Lightning
3 วิ่ง341 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Haran Geppaku Futsu
2 วิ่ง341 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Primordial Jade Winged-Spear
4 วิ่ง319 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
Lithic Spear
5 วิ่ง319 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
Lithic Blade
5 วิ่ง299 วันที่ผ่านมา
2023-02-07
Beacon of the Reed Sea
1 วิ่ง277 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Staff of the Scarlet Sands
2 วิ่ง277 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Calamity Queller
2 วิ่ง257 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Mistsplitter Reforged
3 วิ่ง257 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Key of Khaj-Nisut
2 วิ่ง235 วันที่ผ่านมา
2023-04-12
A Thousand Floating Dreams
2 วิ่ง235 วันที่ผ่านมา
2023-04-12
Xiphos' Moonlight
2 วิ่ง235 วันที่ผ่านมา
2023-04-12
Amos' Bow
5 วิ่ง215 วันที่ผ่านมา
2023-05-02
Makhaira Aquamarine
2 วิ่ง215 วันที่ผ่านมา
2023-05-02
Wandering Evenstar
2 วิ่ง215 วันที่ผ่านมา
2023-05-02
Thundering Pulse
4 วิ่ง193 วันที่ผ่านมา
2023-05-24
Kagura's Verity
3 วิ่ง193 วันที่ผ่านมา
2023-05-24
Akuoumaru
4 วิ่ง193 วันที่ผ่านมา
2023-05-24
Freedom-Sworn
4 วิ่ง173 วันที่ผ่านมา
2023-06-13
Light of Foliar Incision
2 วิ่ง173 วันที่ผ่านมา
2023-06-13
Wavebreaker's Fin
4 วิ่ง173 วันที่ผ่านมา
2023-06-13
Mouun's Moon
4 วิ่ง173 วันที่ผ่านมา
2023-06-13
Song of Broken Pines
3 วิ่ง151 วันที่ผ่านมา
2023-07-05
Lost Prayer to the Sacred Winds
5 วิ่ง151 วันที่ผ่านมา
2023-07-05
The Alley Flash
6 วิ่ง151 วันที่ผ่านมา
2023-07-05
Alley Hunter
6 วิ่ง151 วันที่ผ่านมา
2023-07-05
Everlasting Moonglow
4 วิ่ง131 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
Tulaytullah's Remembrance
2 วิ่ง131 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
Wine and Song
6 วิ่ง131 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
Lion's Roar
11 วิ่ง131 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
Favonius Warbow
10 วิ่ง131 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
The First Great Magic
1 วิ่ง109 วันที่ผ่านมา
2023-08-16
Aqua Simulacra
3 วิ่ง109 วันที่ผ่านมา
2023-08-16
Favonius Greatsword
10 วิ่ง109 วันที่ผ่านมา
2023-08-16
Sacrificial Bow
10 วิ่ง109 วันที่ผ่านมา
2023-08-16
Polar Star
3 วิ่ง89 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
Vortex Vanquisher
4 วิ่ง89 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
The Flute
12 วิ่ง89 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
Sacrificial Greatsword
11 วิ่ง89 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
The Widsith
12 วิ่ง89 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
Rust
10 วิ่ง89 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
Tome of the Eternal Flow
1 วิ่ง67 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Staff of Homa
4 วิ่ง67 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
The Dockhand's Assistant
1 วิ่ง67 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Portable Power Saw
1 วิ่ง67 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Mitternachts Waltz
4 วิ่ง67 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Favonius Lance
22 วิ่ง67 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Favonius Codex
11 วิ่ง67 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Cashflow Supervision
1 วิ่ง47 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Elegy for the End
5 วิ่ง47 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Prospector's Drill
1 วิ่ง47 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Range Gauge
1 วิ่ง47 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Favonius Sword
11 วิ่ง47 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Rainslasher
10 วิ่ง47 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Eye of Perception
12 วิ่ง47 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Splendor of Tranquil Waters
1 วิ่ง25 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
Jadefall's Splendor
2 วิ่ง25 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
Sacrificial Sword
12 วิ่ง25 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
The Bell
12 วิ่ง25 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
Dragon's Bane
23 วิ่ง25 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
Sacrificial Fragments
12 วิ่ง25 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
The Stringless
10 วิ่ง25 วันที่ผ่านมา
2023-11-08

ประวัติศาสตร์

2023-11-08v4.2
2023-10-17v4.1
2023-09-27v4.1
2023-09-05v4.0
2023-08-16v4.0
2023-07-25v3.8
2023-07-05v3.8
2023-06-13v3.7
2023-05-24v3.7
2023-05-02v3.6
2023-04-12v3.6
2023-03-21v3.5
2023-03-01v3.5
2023-02-07v3.4
2023-01-18v3.4
2022-12-27v3.3
2022-12-07v3.3
2022-11-18v3.2
2022-11-02v3.2
2022-10-14v3.1
2022-09-28v3.1
2022-09-09v3.0
2022-08-24v3.0
2022-08-02v2.8
2022-07-13v2.8
2022-06-21v2.7
2022-05-31v2.7
2022-04-19v2.6
2022-03-30v2.6
2022-03-08v2.5
2022-02-16v2.5
2022-01-25v2.4
2022-01-05v2.4
2021-12-14v2.3
2021-11-24v2.3
2021-11-02v2.2
2021-10-13v2.2
2021-09-21v2.1
2021-09-01v2.1
2021-08-10v2.0
2021-07-21v2.0
2021-06-29v1.6
2021-06-09v1.6
2021-05-18v1.5
2021-04-28v1.5
2021-04-06v1.4
2021-03-17v1.4
2021-02-23v1.3
2021-02-03v1.3
2021-01-12v1.2
2020-12-23v1.2
2020-12-01v1.1
2020-11-11v1.1
2020-10-20v1.0
2020-09-28v1.0