เรียกใช้การทำนายอีกครั้ง

Wolf's Gravestone
2 วิ่ง1,153 วันที่ผ่านมา
2021-02-23
Aquila Favonia
2 วิ่ง1,069 วันที่ผ่านมา
2021-05-18
Skyward Pride
2 วิ่ง1,047 วันที่ผ่านมา
2021-06-09
Skyward Atlas
2 วิ่ง1,027 วันที่ผ่านมา
2021-06-29
Skyward Spine
1 วิ่ง1,005 วันที่ผ่านมา
2021-07-21
Skyward Blade
2 วิ่ง985 วันที่ผ่านมา
2021-08-10
Skyward Harp
3 วิ่ง859 วันที่ผ่านมา
2021-12-14
The Unforged
3 วิ่ง733 วันที่ผ่านมา
2022-04-19
Memory of Dust
4 วิ่ง670 วันที่ผ่านมา
2022-06-21
Summit Shaper
3 วิ่ง628 วันที่ผ่านมา
2022-08-02
Hunter's Path
1 วิ่ง606 วันที่ผ่านมา
2022-08-24
Primordial Jade Cutter
4 วิ่ง555 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Beacon of the Reed Sea
1 วิ่ง417 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Calamity Queller
2 วิ่ง397 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Key of Khaj-Nisut
2 วิ่ง375 วันที่ผ่านมา
2023-04-12
Xiphos' Moonlight
2 วิ่ง375 วันที่ผ่านมา
2023-04-12
Amos' Bow
5 วิ่ง355 วันที่ผ่านมา
2023-05-02
Makhaira Aquamarine
2 วิ่ง355 วันที่ผ่านมา
2023-05-02
Wandering Evenstar
2 วิ่ง355 วันที่ผ่านมา
2023-05-02
Freedom-Sworn
4 วิ่ง313 วันที่ผ่านมา
2023-06-13
Light of Foliar Incision
2 วิ่ง313 วันที่ผ่านมา
2023-06-13
Song of Broken Pines
3 วิ่ง291 วันที่ผ่านมา
2023-07-05
Lost Prayer to the Sacred Winds
5 วิ่ง291 วันที่ผ่านมา
2023-07-05
Everlasting Moonglow
4 วิ่ง271 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
Tulaytullah's Remembrance
2 วิ่ง271 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
Wine and Song
6 วิ่ง271 วันที่ผ่านมา
2023-07-25
The First Great Magic
1 วิ่ง249 วันที่ผ่านมา
2023-08-16
Aqua Simulacra
3 วิ่ง249 วันที่ผ่านมา
2023-08-16
Polar Star
3 วิ่ง229 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
Vortex Vanquisher
4 วิ่ง229 วันที่ผ่านมา
2023-09-05
Tome of the Eternal Flow
1 วิ่ง207 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Staff of Homa
4 วิ่ง207 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
The Dockhand's Assistant
1 วิ่ง207 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Portable Power Saw
1 วิ่ง207 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Mitternachts Waltz
4 วิ่ง207 วันที่ผ่านมา
2023-09-27
Cashflow Supervision
1 วิ่ง187 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Elegy for the End
5 วิ่ง187 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Prospector's Drill
1 วิ่ง187 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Range Gauge
1 วิ่ง187 วันที่ผ่านมา
2023-10-17
Splendor of Tranquil Waters
1 วิ่ง165 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
Jadefall's Splendor
2 วิ่ง165 วันที่ผ่านมา
2023-11-08
Staff of the Scarlet Sands
3 วิ่ง145 วันที่ผ่านมา
2023-11-28
Haran Geppaku Futsu
3 วิ่ง145 วันที่ผ่านมา
2023-11-28
Favonius Warbow
11 วิ่ง145 วันที่ผ่านมา
2023-11-28
Favonius Greatsword
11 วิ่ง145 วันที่ผ่านมา
2023-11-28
Verdict
1 วิ่ง123 วันที่ผ่านมา
2023-12-20
Mistsplitter Reforged
4 วิ่ง123 วันที่ผ่านมา
2023-12-20
Akuoumaru
5 วิ่ง123 วันที่ผ่านมา
2023-12-20
Mouun's Moon
5 วิ่ง123 วันที่ผ่านมา
2023-12-20
The Flute
13 วิ่ง123 วันที่ผ่านมา
2023-12-20
Engulfing Lightning
4 วิ่ง103 วันที่ผ่านมา
2024-01-09
Thundering Pulse
5 วิ่ง103 วันที่ผ่านมา
2024-01-09
Wavebreaker's Fin
5 วิ่ง103 วันที่ผ่านมา
2024-01-09
Favonius Sword
12 วิ่ง103 วันที่ผ่านมา
2024-01-09
Rainslasher
11 วิ่ง103 วันที่ผ่านมา
2024-01-09
Eye of Perception
13 วิ่ง103 วันที่ผ่านมา
2024-01-09
Rust
11 วิ่ง103 วันที่ผ่านมา
2024-01-09
Crane's Echoing Call
1 วิ่ง81 วันที่ผ่านมา
2024-01-31
A Thousand Floating Dreams
3 วิ่ง81 วันที่ผ่านมา
2024-01-31
Lithic Spear
6 วิ่ง81 วันที่ผ่านมา
2024-01-31
Sacrificial Sword
13 วิ่ง81 วันที่ผ่านมา
2024-01-31
Sacrificial Greatsword
12 วิ่ง81 วันที่ผ่านมา
2024-01-31
Sacrificial Fragments
13 วิ่ง81 วันที่ผ่านมา
2024-01-31
Sacrificial Bow
11 วิ่ง81 วันที่ผ่านมา
2024-01-31
Primordial Jade Winged-Spear
5 วิ่ง61 วันที่ผ่านมา
2024-02-20
Kagura's Verity
4 วิ่ง61 วันที่ผ่านมา
2024-02-20
Lithic Blade
6 วิ่ง61 วันที่ผ่านมา
2024-02-20
Lion's Roar
13 วิ่ง61 วันที่ผ่านมา
2024-02-20
Favonius Lance
24 วิ่ง61 วันที่ผ่านมา
2024-02-20
The Widsith
14 วิ่ง61 วันที่ผ่านมา
2024-02-20
The Stringless
11 วิ่ง61 วันที่ผ่านมา
2024-02-20
Uraku Misugiri
1 วิ่ง39 วันที่ผ่านมา
2024-03-13
Redhorn Stonethresher
4 วิ่ง39 วันที่ผ่านมา
2024-03-13
The Alley Flash
7 วิ่ง39 วันที่ผ่านมา
2024-03-13
Alley Hunter
7 วิ่ง39 วันที่ผ่านมา
2024-03-13
The Bell
13 วิ่ง39 วันที่ผ่านมา
2024-03-13
Dragon's Bane
25 วิ่ง39 วันที่ผ่านมา
2024-03-13
Favonius Codex
13 วิ่ง39 วันที่ผ่านมา
2024-03-13

ประวัติศาสตร์

2024-03-13v4.5
2024-02-20v4.4
2024-01-31v4.4
2024-01-09v4.3
2023-12-20v4.3
2023-11-28v4.2
2023-11-08v4.2
2023-10-17v4.1
2023-09-27v4.1
2023-09-05v4.0
2023-08-16v4.0
2023-07-25v3.8
2023-07-05v3.8
2023-06-13v3.7
2023-05-24v3.7
2023-05-02v3.6
2023-04-12v3.6
2023-03-21v3.5
2023-03-01v3.5
2023-02-07v3.4
2023-01-18v3.4
2022-12-27v3.3
2022-12-07v3.3
2022-11-18v3.2
2022-11-02v3.2
2022-10-14v3.1
2022-09-28v3.1
2022-09-09v3.0
2022-08-24v3.0
2022-08-02v2.8
2022-07-13v2.8
2022-06-21v2.7
2022-05-31v2.7
2022-04-19v2.6
2022-03-30v2.6
2022-03-08v2.5
2022-02-16v2.5
2022-01-25v2.4
2022-01-05v2.4
2021-12-14v2.3
2021-11-24v2.3
2021-11-02v2.2
2021-10-13v2.2
2021-09-21v2.1
2021-09-01v2.1
2021-08-10v2.0
2021-07-21v2.0
2021-06-29v1.6
2021-06-09v1.6
2021-05-18v1.5
2021-04-28v1.5
2021-04-06v1.4
2021-03-17v1.4
2021-02-23v1.3
2021-02-03v1.3
2021-01-12v1.2
2020-12-23v1.2
2020-12-01v1.1
2020-11-11v1.1
2020-10-20v1.0
2020-09-28v1.0