Mistsplitter Reforged

Mistsplitter Reforged (5★)

  • ประเภท: ดาบ
  • Secondary: ความแรงคริ
ดาบที่เปล่งประกายแสงสีม่วงออกมาอย่างรุนแรง ชื่อ "Reforged" ของมันนั้น ได้มาจากการที่ครั้งหนึ่งมันเคยหักไป

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 48
ความแรงคริ: 9.6
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

ได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุทั้งหมด 12% และได้รับพลังของ "Mistsplitter's Emblem" โดยเมื่อครอบครอง Mistsplitter's Emblem 1/2/3 ชั้น จะได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุตัวเอง 8/16/28% โดยที่ตัวละครจะได้รับ Mistsplitter's Emblem 1 ชั้น ในแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้: เมื่อการโจมตีปกติทำให้เกิดความเสียหายธาตุ (คงอยู่ 5 วินาที); เมื่อใช้ท่าไม้ตาย (คงอยู่ 10 วินาที); เมื่อพลังงานธาตุของตัวละครต่ำกว่า 100% (จะหายไปเมื่อพลังงานธาตุของตัวละครเต็ม) โดยช่วงเวลาคงอยู่ของ Mistsplitter's Emblem แต่ละชั้นจะถูกคิดแยกกัน

Recomended Characters

kamisato_ayakakamisato_ayatokeqing

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27