Rainslasher

Rainslasher (4★)

  • ประเภท: ดาบใหญ่
  • Secondary: ความชำนาญธาตุ
ดาบใหญ่ไร้คมซึ่งส่องประกายแสงสลัว ๆ บดขยี้ศัตรูอย่างราบคาบด้วยความแรงและความแข็งแกร่ง

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 42
ความชำนาญธาตุ: 36
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและไฟฟ้าขึ้น 20%

Recomended Characters

sayu

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18