Kaveh

สร้าง Kaveh ใน Genshin Impact

Dendro

สร้าง Kaveh ที่ดีที่สุด

บิลด์ของ BLOOM / BURGEON DRIVER

สิ่งประดิษฐ์

1
2
3
4
5

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

การฟื้นฟูพลังงาน / ความชำนาญธาตุ

ถ้วย

ความชำนาญธาตุ

วงกลม

ความชำนาญธาตุ / อัตราคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

1การฟื้นฟูพลังงาน
2ความชำนาญธาตุ
3อัตราคริ

ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ

Qระเบิด>NAการโจมตีปกติ>Eทักษะ

ทีม Kaveh ที่ดีที่สุด

ทักษะ Kaveh

โจมตีปกติ: Schematic Setup
โจมตีปกติ: Schematic Setup
Artistic Ingenuity
Artistic Ingenuity
Mehrak ถูกดัดแปลงขึ้นโดยอาศัยหลักพื้นฐานของเทคโนโลยีในสมัยโบราณ ด้วยเหตุนี้ นอกจากจะสามารถช่วยให้งานทำแผนที่สำเร็จลุล่วงแล้ว บางทีอาจจะยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกก็เป็นได้...
Painted Dome
Painted Dome
"สถาปัตยกรรมแต่ละรูปแบบนั้น ล้วนแฝงความคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้าง ที่มีต่อโลกเอาไว้ ซึ่งจากมุมมองนี้อาจกล่าวได้ว่า สถาปัตยกรรมก็คือ ความทรงจำของผู้คนที่ก่อตัวรวมกันขึ้นมา"

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

an_architects_undertaking

An Architect's Undertaking

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1

เมื่อ Kaveh ถูกความเสียหายที่เกิดจาก Dendro Core (รวมถึงการเบ่งบานและไฮเปอร์บลูม) Kaveh จะฟื้นฟูค่าพลังชีวิต ซึ่งปริมาณการฟื้นฟู จะเท่ากับ 300% ของความชำนาญธาตุของ Kaveh โดยที่เอฟเฟกต์นี้ในทุก 0.5 วินาที จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง
a_craftsmans_curious_conceptions

A Craftsman's Curious Conceptions

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4

ระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องของ Painted Dome หลังจากที่การโจมตีปกติ, การชาร์จโจมตี หรือการโจมตีพุ่งลงจากอากาศของ Kaveh ถูกศัตรู ความชำนาญธาตุของ Kaveh จะเพิ่มขึ้น 25 หน่วย โดยที่เอฟเฟกต์นี้ในทุก 0.1 วินาที จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง และซ้อนทับได้มากสุด 4 ชั้น
เมื่อเอฟเฟกต์ Painted Dome สิ้นสุดลง เอฟเฟกต์นี้จะถูกลบล้าง
the_art_of_budgeting

The Art of Budgeting

Passive

เมื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ประเภททิวทัศน์, อาคาร และสวน จะมีโอกาส 100% ที่จะได้รับวัสดุที่ใช้บางส่วนคืน

กลุ่มดาว

sublime_salutations

Sublime Salutations

ระดับกลุ่มดาว 1

ภายใน 3 วินาที หลังจากปล่อย Artistic Ingenuity Kaveh จะมีความต้านทานไม้เพิ่มขึ้น 50% และปริมาณการรักษาที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น 25%
grace_of_royal_roads

Grace of Royal Roads

ระดับกลุ่มดาว 2

ระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องของ Painted Dome ความเร็วในการโจมตีปกติของ Kaveh จะเพิ่มขึ้น 15%
profferings_of_dur_untash

Profferings of Dur Untash

ระดับกลุ่มดาว 3

เพิ่มเลเวลสกิลของ Painted Dome ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
feast_of_apadana

Feast of Apadana

ระดับกลุ่มดาว 4

การระเบิดของ Dendro Core ที่เกิดขึ้นเมื่อ Kaveh ทำให้เกิดปฏิกิริยางอกเงย จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 60%
treasures_of_bonkhanak

Treasures of Bonkhanak

ระดับกลุ่มดาว 5

เพิ่มเลเวลสกิลของ Artistic Ingenuity ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
pairidaezas_dreams

Pairidaeza’s Dreams

ระดับกลุ่มดาว 6

ระหว่างช่วงเวลาของ Painted Dome เมื่อการโจมตีปกติ, การชาร์จโจมตี หรือการโจมตีพุ่งลงจากอากาศของ Kaveh ถูกศัตรู จะปล่อย Pairidaeza's Light ที่ตรงตำแหน่งของศัตรู ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายไม้วงกว้างเป็น 61.8% ของพลังโจมตีของ Kaveh และทำให้ Dendro Core ทั้งหมด ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเกิดการระเบิด โดยที่เอฟเฟกต์นี้ ในทุก 3 วินาที จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง

สถิติ

ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
-
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
1003
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
20
ป้องกันพื้นฐาน
-
63
ความชำนาญธาตุ
-
0

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1