Kaveh

Xây dựng Kaveh trong Genshin Impact

Dendro

Các xây dựng Kaveh tốt nhất

Cấu hình BLOOM / BURGEON DRIVER

Thánh Di Vật

1
2
3
4
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tinh Thông Nguyên Tố
3Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố

Đội hình Kaveh tốt nhất

Kỹ năng Kaveh

Tấn Công Thường - Thiết Lập Lực Quay
Tấn Công Thường - Thiết Lập Lực Quay
Nghệ Thuật Tinh Tế
Nghệ Thuật Tinh Tế
"Mehrak" được tạo ra dựa trên công nghệ cổ xưa, vì vậy nó sẽ còn có tác dụng khác thay vì chỉ hỗ trợ phác họa...
Mái Vòm Rực Rỡ
Mái Vòm Rực Rỡ
"Mỗi tòa kiến trúc đều chất chứa những suy nghĩ độc đáo của kiến trúc sư đối với thế giới. Từ góc độ này, có thể thấy bản thân kiến trúc chính là ký ức ngưng đọng của con người."

Thiên phú nội tại

an_architects_undertaking

Phần Trách Nhiệm Của Kiến Trúc Sư

Giai đoạn thăng thiên 1

Sát thương của Hạt Nhân Thảo (Bao gồm sát thương từ Bung Tỏa, Nở Rộ) khi trúng Kaveh sẽ hồi phục HP cho Kaveh, lượng HP hồi phục tương ứng với 300% Tinh Thông Nguyên Tố của Kaveh. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần.
a_craftsmans_curious_conceptions

Vẻ Tò Mò Của Thợ Thủ Công

Giai đoạn thăng thiên 4

Trong thời gian duy trì Mái Vòm Rực Rỡ, Tấn Công Thường, Trọng Kích hoặc Tấn Công Khi Đáp của Kaveh khi trúng kẻ địch, Tinh Thông Nguyên Tố sẽ tăng 25 điểm. Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần, cộng dồn 4 tầng.
Khi hiệu ứng "Mái Vòm Rực Rỡ" kết thúc, hiệu quả này cũng sẽ bị hủy.
the_art_of_budgeting

Tính Nghệ Thuật Của Người Dự Toán

Passive

Khi chế tạo đồ trang trí loại cảnh quan, kiến trúc, đình viện, có 100% tỷ lệ hoàn trả một phần nguyên liệu.

Cung mệnh

sublime_salutations

Lời Chào Cao Quý

Chòm sao Lv. 1

Trong 3s sau khi thi triển Nghệ Thuật Tinh Tế, Kháng Nguyên Tố Thảo của Kaveh tăng 50%, lượng trị liệu nhận được tăng 25%.
grace_of_royal_roads

Đại Lộ Thênh Thang

Chòm sao Lv. 2

Trong thời gian duy trì Mái Vòm Rực Rỡ, tốc độ Tấn Công Thường của Kaveh tăng 15%.
profferings_of_dur_untash

Tế Lễ Dur Untash

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Mái Vòm Rực Rỡ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
feast_of_apadana

Bữa Tiệc Apadana

Chòm sao Lv. 4

Hạt Nhân Thảo sinh ra khi Kaveh kích hoạt phản ứng Sum Suê sẽ tăng 60% sát thương gây ra khi phát nổ.
treasures_of_bonkhanak

Kho Tàng Bonkhanak

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Nghệ Thuật Tinh Tế +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
pairidaezas_dreams

Lý Tưởng Pairidaeza

Chòm sao Lv. 6

Trong thời gian duy trì Mái Vòm Rực Rỡ, Tấn Công Thường, Trọng Kích hoặc Tấn Công Khi Đáp của Kaveh khi trúng kẻ địch, sẽ kích hoạt Vòng Sáng Pairidaeza ở vị trí kẻ địch, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo tương ứng với 61.8% tấn công của Kaveh, đồng thời kích nổ tất cả Hạt Nhân Thảo trong phạm vi ảnh hưởng. Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1003
Tấn Công Căn Bản
-
20
P.Ngự Căn Bản
-
63
Tinh Thông Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1