Trường Đao Katsuragi

Trường Đao Katsuragi (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Thanh kiếm được Tatarasuna rèn, tuy nặng nề nhưng vô cùng sắc bén.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

Nhân vật được đề xuất

dori

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18