Bảng Xếp hạng Tier

Khám phá Bảng Xếp hạng Tier cuối cùng của Honkai: Star Rail! Khám phá những nhân vật hoạt động tốt nhất trong HSR, bao gồm các nhân vật 5 sao, 4 sao, DPS và hỗ trợ, tất cả được xếp hạng bởi các chuyên gia trong hướng dẫn toàn diện này. Luôn dẫn đầu trong trò chơi và đưa ra những lựa chọn thông thái với tài nguyên vô giá này.