Skyward Harp

Skyward Harp (5★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: อัตราคริ
ธนูใหญ่ที่เป็นเหมือนตัวแทนของ Dvalin และเทพแห่งลมผู้เป็นเจ้าของเดิม เสียงที่เกิดขึ้นเมื่อยิงศรเป็นดั่งเสียงเพลงเมื่อเทพแห่งลมได้ฟัง มันมีพลังของท้องฟ้าและสายลมอยู่ด้วย

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 48
อัตราคริ: 4.8
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เพิ่มความแรงคริขึ้น 20%; เมื่อการโจมตีโดนเป้าหมายจะมีโอกาส 60% ที่จะสร้างความเสียหายกายภาพเป็น 125% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตเล็ก ๆ ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 4 วินาที

Recomended Characters

ventiganyutartagliayoimiyafischlkujou_saraamberaloy

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27