Background image
Background image
Amber

Amber (4★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Sharpshooter
โจมตีปกติ: Sharpshooter
Explosive Puppet
Explosive Puppet
Baron Bunny นั้นมีประวัติศาสตร์ครอบครัวที่ยาวนาน แต่นับจากปี 893 เป็นต้นมานั้น Amber ก็ได้เลิกนับไปเรียบร้อยแล้ว
Fiery Rain
Fiery Rain
ว่ากันว่า Amber นั้นเป็นเด็กหญิง ที่มาพร้อมกับเจตนารมณ์อันร้อนแรง

สร้าง

อาวุธ:

Elegy for the End R0

การฟื้นฟูพลังงาน

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความชำนาญธาตุขึ้น 60/75/90/105/120 หน่วย; เมื่อตัวละครที่สวมใส่ใช้สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายโจมตีถูกศัตรู ตัวละครจะได้รับ Sigil of Remembrance หนึ่งอัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.2 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigils of Remembrance ครบ 4 อัน จะใช้ Sigils of Remembrance ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Farewell Song ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 100/125/150/175/200 หน่วย พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% และจะไม่สามารถรับ Sigils of Remembrance ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
Qระเบิด>Eทักษะ>NAการโจมตีปกติ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

การฟื้นฟูพลังงาน / พลังโจมตี%

ถ้วย

โบนัสความเสียหายไฟ

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

การฟื้นฟูพลังงาน / อัตราคริ / ความแรงคริ / พลังโจมตี% / ความชำนาญธาตุ / พลังโจมตี
โบนัส:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4

หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

หรือ
โบนัส:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุแล้ว ตัวละครทั้งหมดในทีม จะมีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 120 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4

เมื่อใช้ท่าไม้ตายแล้วจะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่สมาชิกทีมทั้งหมด (ไม่รวมตัวเอง) 2 หน่วย ในทุก 2 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที และไม่สามารถซ้อนทับได้

ทีมที่ดีที่สุด Comp

#3
DPS หลักย่อย DPSย่อย DPSย่อย DPS
#4
DPS หลักย่อย DPSย่อย DPSย่อย DPS
#5
DPS หลักย่อย DPSย่อย DPSย่อย DPS
#6
DPS หลักย่อย DPSย่อย DPSย่อย DPS

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

Every Arrow Finds Its Target!
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
เพิ่มอัตราคริของ Fiery Rain ขึ้น 10% และเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับผลขึ้น 30%
Precise Shot
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
เมื่อเล็งโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 10 วินาที
Gliding Champion
ลดอัตราการเสียพลังกายจากการร่อนเวหา ให้ตัวละครของตนเองที่อยู่ในทีมลง 20%
ไม่สามารถซ้อนทับพรสวรรค์ติดตัวที่เอฟเฟกต์เหมือนกันทุกประการได้

กลุ่มดาว

One Arrow to Rule Them All
ระดับกลุ่มดาว 1
เมื่อเล็งโจมตี จะยิงธนูออกไป 2 ดอก โดยที่ธนูดอกที่ 2 จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 20% ของดอกแรก
Bunny Triggered
ระดับกลุ่มดาว 2
Baron Bunny ได้ทำการปรับปรุงใหม่! เมื่อชาร์จให้เต็มและเล็งยิงไปที่บริเวณเท้าของ Baron Bunny จะทำให้เกิดการระเบิดทันที...
เมื่อทำให้ Baron Bunny เกิดการระเบิดด้วยวิธีนี้ จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 200%
It Burns!
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Fiery Rain ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
It's Not Just Any Doll...
ระดับกลุ่มดาว 4
ลดเวลาคูลดาวน์ของ Explosive Puppet ลง 20% และเพิ่มจำนวนการใช้ 1 ครั้ง
It's Baron Bunny!
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Explosive Puppet ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Wildfire
ระดับกลุ่มดาว 6
ภายใน 10 วินาทีหลังจากที่ใช้ Fiery Rain ความเร็วใน การเคลื่อนที่ของตัวละครทั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้น 15% และ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
793
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
19
ป้องกันพื้นฐาน
-
50
พลังโจมตี
-
0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1