รายการการ์ด Genius Invokation TCG

HP

6

Energy

Energy

Abyss Herald - Wicked Torrents
Abyss Herald - Wicked Torrents
HP

6

Energy

Energy

Abyss Lector - Fathomless Flames
Abyss Lector - Fathomless Flames
HP

10

Energy

Energy

Albedo
Albedo
HP

10

Energy

Energy

Alhaitham
Alhaitham
HP

5

Energy

Energy

All-Devouring Narwhal
All-Devouring Narwhal
HP

10

Energy

Energy

Amber
Amber
HP

10

Energy

Energy

Energy

Arataki Itto
Arataki Itto
HP

10

Energy

Energy

Azhdaha
Azhdaha
HP

10

Energy

Energy

Baizhu
Baizhu
HP

10

Energy

Energy

Energy

Barbara
Barbara
HP

10

Energy

Energy

Energy

Beidou
Beidou
HP

10

Energy

Energy

Bennett
Bennett
HP

10

Energy

Energy

Candace
Candace
HP

10

Energy

Energy

Charlotte
Charlotte
HP

10

Energy

Energy

Energy

Chongyun
Chongyun
HP

10

Energy

Energy

Collei
Collei
HP

10

Energy

Energy

Consecrated Flying Serpent
Consecrated Flying Serpent
HP

10

Energy

Energy

Consecrated Scorpion
Consecrated Scorpion
HP

8

Energy

Energy

Cryo Hypostasis
Cryo Hypostasis
HP

10

Energy

Energy

Cyno
Cyno
HP

10

Energy

Energy

Dehya
Dehya
HP

10

Energy

Energy

Energy

Diluc
Diluc
HP

10

Energy

Energy

Energy

Diona
Diona
HP

10

Energy

Energy

Dori
Dori
HP

10

Energy

Energy

Dvalin
Dvalin
HP

8

Energy

Energy

Electro Hypostasis
Electro Hypostasis
HP

6

Energy

Energy

Emperor of Fire and Iron
Emperor of Fire and Iron
HP

10

Energy

Energy

Eremite Scorching Loremaster
Eremite Scorching Loremaster
HP

10

Energy

Energy

Eula
Eula
HP

10

Energy

Energy

Faruzan
Faruzan
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui - Cryo Cicin Mage
Fatui - Cryo Cicin Mage
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Electro Cicin Mage
Fatui - Electro Cicin Mage
HP

9

Energy

Energy

Fatui - Pyro Agent
Fatui - Pyro Agent
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fischl
Fischl
HP

10

Energy

Energy

Furina
Furina
HP

10

Energy

Energy

Energy

Ganyu
Ganyu
HP

10

Energy

Energy

Gorou
Gorou
HP

10

Energy

Energy

ผู้พิทักษ์โอเอซิสของ Apep
ผู้พิทักษ์โอเอซิสของ Apep
HP

10

Energy

Energy

Energy

Hu Tao
Hu Tao
HP

10

Energy

Energy

Jadeplume Terrorshroom
Jadeplume Terrorshroom
HP

10

Energy

Energy

Jean
Jean
HP

10

Energy

Energy

Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
HP

10

Energy

Energy

Kaeya
Kaeya
HP

10

Energy

Energy

Energy

Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka
HP

10

Energy

Energy

Kamisato Ayato
Kamisato Ayato
HP

10

Energy

Energy

Kaveh
Kaveh
HP

10

Energy

Energy

Energy

Keqing
Keqing
HP

10

Energy

Energy

Kirara
Kirara
HP

10

Energy

Energy

Energy

Klee
Klee
HP

10

Energy

Energy

Kujou Sara
Kujou Sara
HP

10

Energy

Energy

Kuki Shinobu
Kuki Shinobu
HP

10

Energy

Energy

La Signora
La Signora
HP

10

Energy

Energy

Layla
Layla
HP

10

Energy

Energy

Lisa
Lisa
HP

10

Energy

Energy

Lynette
Lynette
HP

10

Energy

Energy

Lyney
Lyney
HP

10

Energy

Energy

Energy

Maguu Kenki
Maguu Kenki
HP

8

Energy

Energy

Millennial Pearl Seahorse
Millennial Pearl Seahorse
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Mirror Maiden
Fatui - Mirror Maiden
HP

10

Energy

Energy

Energy

Mona
Mona
HP

10

Energy

Energy

Nahida
Nahida
HP

10

Energy

Energy

Neuvillette
Neuvillette
HP

10

Energy

Energy

Nilou
Nilou
HP

10

Energy

Energy

Energy

Ningguang
Ningguang
HP

10

Energy

Energy

Noelle
Noelle
HP

10

Energy

Energy

Energy

Qiqi
Qiqi
HP

10

Energy

Energy

Raiden Shogun
Raiden Shogun
HP

10

Energy

Energy

Razor
Razor
HP

10

Energy

Energy

Energy

Oceanid - Rhodeia
Oceanid - Rhodeia
HP

10

Energy

Energy

Sangonomiya Kokomi
Sangonomiya Kokomi
HP

10

Energy

Energy

Sayu
Sayu
HP

10

Energy

Energy

Shenhe
Shenhe
HP

8

Energy

Energy

Stonehide Lawachurl
Stonehide Lawachurl
HP

10

Energy

Energy

Sucrose
Sucrose
HP

10

Energy

Energy

Energy

Tartaglia
Tartaglia
HP

10

Energy

Energy

Thoma
Thoma
HP

10

Energy

Energy

Thunder Manifestation
Thunder Manifestation
HP

10

Energy

Energy

Tighnari
Tighnari
HP

10

Energy

Energy

Venti
Venti
HP

10

Energy

Energy

Energy

ผู้พเนจร
ผู้พเนจร
HP

10

Energy

Energy

Energy

Wriothesley
Wriothesley
HP

10

Energy

Energy

Xiangling
Xiangling
HP

10

Energy

Energy

Xiao
Xiao
HP

10

Energy

Energy

Xingqiu
Xingqiu
HP

10

Energy

Energy

Xinyan
Xinyan
HP

10

Energy

Energy

Yae Miko
Yae Miko
HP

10

Energy

Energy

Yanfei
Yanfei
HP

10

Energy

Energy

Yaoyao
Yaoyao
HP

10

Energy

Energy

Energy

Yelan
Yelan
HP

10

Energy

Energy

Energy

Yoimiya
Yoimiya
HP

10

Energy

Energy

Yun Jin
Yun Jin
HP

10

Energy

Energy

Energy

Zhongli
Zhongli
ธาตุลม

3

A Cold Blade Like a Shadow
A Cold Blade Like a Shadow
ธาตุไฟ

3

พลังงาน

2

A Subordinate's Skills
A Subordinate's Skills
ธาตุน้ำแข็ง

3

A Summation of Interest
A Summation of Interest
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

A Thousand Floating Dreams
A Thousand Floating Dreams
ธาตุไม้

2

A Thousand Young
A Thousand Young
ธาตุไฟฟ้า

2

Absorbing Prism
Absorbing Prism
ธาตุน้ำ

3

Abyssal Mayhem: Hydrospout
Abyssal Mayhem: Hydrospout
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Abyssal Summons
Abyssal Summons
ธาตุไร้สี

2

Adeptus' Temptation
Adeptus' Temptation
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Adventurer's Bandana
Adventurer's Bandana
ธาตุไม้

4

พลังงาน

2

All Things Are of the Earth
All Things Are of the Earth
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Amethyst Crown
Amethyst Crown
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Amos' Bow
Amos' Bow
ประกาศิตเคล็ดลับ

1

Ancient Courtyard
Ancient Courtyard
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Aquila Favonia
Aquila Favonia
ธาตุหิน

1

ธาตุไร้สี

2

Arataki Ichiban
Arataki Ichiban
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Archaic Petra
Archaic Petra
ธาตุไฟฟ้า

3

Awakening
Awakening
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Beacon of the Reed Sea
Beacon of the Reed Sea
ธาตุไม้

3

Beneficent
Beneficent
Same

0

Blessing of the Divine Relic's Installation
Blessing of the Divine Relic's Installation
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Blizzard Strayer
Blizzard Strayer
ธาตุไร้สี

2

Broken Rime's Echo
Broken Rime's Echo
ธาตุไฟ

3

Bunny Triggered
Bunny Triggered
ธาตุไร้สี

2

Butter Crab
Butter Crab
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Calx's Arts
Calx's Arts
ธาตุไร้สี

2

Capricious Visage
Capricious Visage
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Cashflow Supervision
Cashflow Supervision
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Central Laboratory Ruins
Central Laboratory Ruins
Same

0

Chang ที่เก้า
Chang ที่เก้า
Same

0

Changing Shifts
Changing Shifts
ธาตุลม

3

พลังงาน

2

Chaotic Entropy
Chaotic Entropy
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

เชฟ Mao
เชฟ Mao
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Chinju Forest
Chinju Forest
ธาตุน้ำแข็ง

3

Cicin's Cold Glare
Cicin's Cold Glare
ธาตุน้ำแข็ง

4

Cold-Blooded Strike
Cold-Blooded Strike
ธาตุไฟ

3

Conclusive Ovation
Conclusive Ovation
ธาตุลม

3

พลังงาน

2

Conqueror of Evil: Guardian Yaksha
Conqueror of Evil: Guardian Yaksha
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Controlled Directional Blast
Controlled Directional Blast
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Countdown to the Show: 3
Countdown to the Show: 3
ธาตุไม้

3

Countless Sights to See
Countless Sights to See
ประกาศิตเคล็ดลับ

1

Covenant of Rock
Covenant of Rock
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Crimson Witch of Flames
Crimson Witch of Flames
ธาตุไฟ

3

Crossfire
Crossfire
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Crown of Watatsumi
Crown of Watatsumi
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Dawn Winery
Dawn Winery
ประกาศิตเคล็ดลับ

1

Day of Resistance - Moment of Shattered Dreams
Day of Resistance - Moment of Shattered Dreams
ธาตุลม

1

Deathly Cyclone
Deathly Cyclone
ธาตุหิน

3

พลังงาน

2

Decorous Harmony
Decorous Harmony
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Deepwood Memories
Deepwood Memories
ธาตุหิน

3

Descent of Divinity
Descent of Divinity
ธาตุไฟฟ้า

3

พลังงาน

2

Discretionary Supplement
Discretionary Supplement
ธาตุหิน

5

Dominance of Earth
Dominance of Earth
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Dunyarzad
Dunyarzad
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Echoes of an Offering
Echoes of an Offering
ธาตุไฟฟ้า

3

Electro Cicin's Gleam
Electro Cicin's Gleam
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Elegy for the End
Elegy for the End
ธาตุหิน

1

Elemental Resonance: Enduring Rock
Elemental Resonance: Enduring Rock
ธาตุไฟ

1

Elemental Resonance: Fervent Flames
Elemental Resonance: Fervent Flames
ธาตุไฟฟ้า

1

Elemental Resonance: High Voltage
Elemental Resonance: High Voltage
ธาตุลม

1

Elemental Resonance: Impetuous Winds
Elemental Resonance: Impetuous Winds
ธาตุน้ำแข็ง

1

Elemental Resonance: Shattering Ice
Elemental Resonance: Shattering Ice
ธาตุน้ำ

1

Elemental Resonance: Soothing Water
Elemental Resonance: Soothing Water
ธาตุไม้

1

Elemental Resonance: Sprawling Greenery
Elemental Resonance: Sprawling Greenery
Same

0

Elemental Resonance: Woven Flames
Elemental Resonance: Woven Flames
Same

0

Elemental Resonance: Woven Ice
Elemental Resonance: Woven Ice
Same

0

Elemental Resonance: Woven Stone
Elemental Resonance: Woven Stone
Same

0

Elemental Resonance: Woven Thunder
Elemental Resonance: Woven Thunder
Same

0

Elemental Resonance: Woven Waters
Elemental Resonance: Woven Waters
Same

0

Elemental Resonance: Woven Weeds
Elemental Resonance: Woven Weeds
Same

0

Elemental Resonance: Woven Winds
Elemental Resonance: Woven Winds
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Ellin
Ellin
ธาตุไฟ

2

Embers Rekindled
Embers Rekindled
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Emblem of Severed Fate
Emblem of Severed Fate
ธาตุลม

3

Embrace of Winds
Embrace of Winds
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

End of the Line
End of the Line
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Engulfing Lightning
Engulfing Lightning
ธาตุไร้สี

2

Exile's Circlet
Exile's Circlet
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Falls and Fortune
Falls and Fortune
ธาตุไฟฟ้า

1

Fatal Fulmination
Fatal Fulmination
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Fatui Conspiracy
Fatui Conspiracy
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Favonius Cathedral
Favonius Cathedral
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Favonius Sword
Favonius Sword
ธาตุไฟฟ้า

3

Featherfall Judgment
Featherfall Judgment
ธาตุไร้สี

2

Fish and Chips
Fish and Chips
Same

0

Flickering Four-Leaf Sigil
Flickering Four-Leaf Sigil
ธาตุไม้

4

Floral Sidewinder
Floral Sidewinder
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Flower of Paradise Lost
Flower of Paradise Lost
ธาตุไฟ

3

Flowing Flame
Flowing Flame
Same

0

Flowing Rings
Flowing Rings
ธาตุไร้สี

3

Forest Regalia
Forest Regalia
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Fortress of Meropide
Fortress of Meropide
ประกาศิตเคล็ดลับ

1

Fresh Wind of Freedom
Fresh Wind of Freedom
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Friendship Eternal
Friendship Eternal
ธาตุไร้สี

3

Fruit of Fulfillment
Fruit of Fulfillment
ธาตุลม

4

Gales of Reverie
Gales of Reverie
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Gambler's Earrings
Gambler's Earrings
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Gandharva Ville
Gandharva Ville
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

General's Ancient Helm
General's Ancient Helm
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Gilded Dreams
Gilded Dreams
ธาตุน้ำ

3

Glorious Season
Glorious Season
Same

0

Golden House
Golden House
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Golden Troupe
Golden Troupe
Same

0

Golden Troupe's Reward
Golden Troupe's Reward
ธาตุไฟ

4

พลังงาน

2

Grand Expectation
Grand Expectation
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Grand Narukami Shrine
Grand Narukami Shrine
ธาตุไฟฟ้า

3

Grieving Echo
Grieving Echo
ธาตุชนิดเดียวกัน

4

Guardian's Oath
Guardian's Oath
Same

0

Hanachirusato
Hanachirusato
ธาตุน้ำ

3

"Hear Me — Let Us Raise the Chalice of Love!"
"Hear Me — Let Us Raise the Chalice of Love!"
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Heart of Depth
Heart of Depth
Same

0

Heart of Khvarena's Brilliance
Heart of Khvarena's Brilliance
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Heavy Strike
Heavy Strike
ธาตุน้ำ

1

ธาตุไร้สี

2

Heir to the Ancient Sea's Authority
Heir to the Ancient Sea's Authority
ธาตุหิน

3

I Got Your Back
I Got Your Back
Same

0

I Haven't Lost Yet!
I Haven't Lost Yet!
ประกาศิตเคล็ดลับ

1

In Every House a Stove
In Every House a Stove
ธาตุไร้สี

2

Instructor's Cap
Instructor's Cap
ธาตุไร้สี

2

Tian จอมคารมคมคาย
Tian จอมคารมคมคาย
Same

0

Jade Chamber
Jade Chamber
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Jeht
Jeht
ประกาศิตเคล็ดลับ

1

Joyous Celebration
Joyous Celebration
Same

0

Jueyun Guoba
Jueyun Guoba
ธาตุน้ำแข็ง

2

Kanten Senmyou Blessing
Kanten Senmyou Blessing
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Katheryne
Katheryne
ธาตุไม้

4

Keen Sight
Keen Sight
Same

0

Kujirai
Kujirai
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

King's Squire
King's Squire
Same

0

Knights of Favonius Library
Knights of Favonius Library
Same

0

Kusava
Kusava
ธาตุน้ำ

3

Kyouka Fuushi
Kyouka Fuushi
ธาตุลม

4

พลังงาน

2

Lands of Dandelion
Lands of Dandelion
ธาตุไร้สี

2

Laurel Coronet
Laurel Coronet
Same

0

Leave It to Me!
Leave It to Me!
Same

0

Liben
Liben
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Light of Foliar Incision
Light of Foliar Incision
ธาตุน้ำ

4

Lightless Feeding
Lightless Feeding
ธาตุไฟฟ้า

3

Lightning Storm
Lightning Storm
ธาตุน้ำแข็ง

3

Light's Remit
Light's Remit
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Lithic Spear
Lithic Spear
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Liu Su
Liu Su
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Liyue Harbor Wharf
Liyue Harbor Wharf
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Lost Prayer to the Sacred Winds
Lost Prayer to the Sacred Winds
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Lotus Flower Crisp
Lotus Flower Crisp
ธาตุไร้สี

2

Lucky Dog's Silver Circlet
Lucky Dog's Silver Circlet
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

ตัวเร่งปฏิกิริยา Lumenstone
ตัวเร่งปฏิกิริยา Lumenstone
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Lunar Cycles Unending
Lunar Cycles Unending
Same

0

Lyresong
Lyresong
Same

0

Machine Assembly Line
Machine Assembly Line
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Magic Guide
Magic Guide
Same

0

Mamere
Mamere
ธาตุไร้สี

3

Marechaussee Hunter
Marechaussee Hunter
ธาตุไร้สี

2

Mask of Solitude Basalt
Mask of Solitude Basalt
Same

0

Master of Weaponry
Master of Weaponry
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Master Zhang
Master Zhang
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Matsutake Meat Roll
Matsutake Meat Roll
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Memento Lens
Memento Lens
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Minty Meat Rolls
Minty Meat Rolls
ธาตุน้ำ

3

Mirror Cage
Mirror Cage
ธาตุไฟ

1

Molten Mail
Molten Mail
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Mondstadt Hash Brown
Mondstadt Hash Brown
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Moonpiercer
Moonpiercer
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Mushroom Pizza
Mushroom Pizza
ธาตุน้ำแข็ง

3

Mystical Abandon
Mystical Abandon
ธาตุไฟ

1

Naganohara Meteor Swarm
Naganohara Meteor Swarm
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Nature and Wisdom
Nature and Wisdom
Same

0

Northern Smoked Chicken
Northern Smoked Chicken
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

NRE
NRE
ธาตุไร้สี

3

Ocean-Hued Clam
Ocean-Hued Clam
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

โรงอุปรากร Epiclese
โรงอุปรากร Epiclese
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Ornate Kabuto
Ornate Kabuto
ธาตุไฟ

3

Paid in Full
Paid in Full
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Paimon
Paimon
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Pain for Pain
Pain for Pain
Same

0

Pankration!
Pankration!
ธาตุไร้สี

2

Parametric Transformer
Parametric Transformer
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

ประกาศิตเคล็ดลับ

1

Passing of Judgment
Passing of Judgment
Same

0

Pearl Solidification
Pearl Solidification
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Plunging Strike
Plunging Strike
ธาตุลม

3

Poetics of Fuubutsu
Poetics of Fuubutsu
ธาตุไฟ

3

Pounding Surprise
Pounding Surprise
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Primordial Jade Winged-Spear
Primordial Jade Winged-Spear
ธาตุไม้

3

Proliferating Spores
Proliferating Spores
ธาตุน้ำ

3

พลังงาน

3

Prophecy of Submersion
Prophecy of Submersion
ธาตุไฟฟ้า

1

Pulsating Witch
Pulsating Witch
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Quick Knit
Quick Knit
ธาตุไร้สี

2

Rainbow Macarons
Rainbow Macarons
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Rana
Rana
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Raven Bow
Raven Bow
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Red Feather Fan
Red Feather Fan
ธาตุลม

3

Rending Vortex
Rending Vortex
Same

0

Rhythm of the Great Dream
Rhythm of the Great Dream
ธาตุไฟ

1

ธาตุไร้สี

2

Right of Final Interpretation
Right of Final Interpretation
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Rightful Reward
Rightful Reward
ธาตุน้ำแข็ง

4

พลังงาน

3

Rite of Resurrection
Rite of Resurrection
ธาตุไฟ

1

ธาตุไร้สี

2

Rockin' in a Flaming World
Rockin' in a Flaming World
ธาตุหิน

3

Rushing Hound: Swift as the Wind
Rushing Hound: Swift as the Wind
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Sacrificial Bow
Sacrificial Bow
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Sacrificial Fragments
Sacrificial Fragments
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Sacrificial Greatsword
Sacrificial Greatsword
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Sacrificial Sword
Sacrificial Sword
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Sangonomiya Shrine
Sangonomiya Shrine
ธาตุไฟ

2

Sanguine Rouge
Sanguine Rouge
ธาตุไร้สี

3

Sapwood Blade
Sapwood Blade
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Sashimi Platter
Sashimi Platter
ธาตุไฟ

3

พลังงาน

2

Scorpocalypse
Scorpocalypse
Same

0

Seed Dispensary
Seed Dispensary
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Seirai Island
Seirai Island
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Send Off
Send Off
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Setaria
Setaria
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Shadow of the Sand King
Shadow of the Sand King
ธาตุน้ำแข็ง

3

Shaken, Not Purred
Shaken, Not Purred
ธาตุไร้สี

3

Shimenawa's Reminiscence
Shimenawa's Reminiscence
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Silver and Melus
Silver and Melus
ธาตุไฟฟ้า

3

Sin of Pride
Sin of Pride
Same

0

คุณ Arthur
คุณ Arthur
ธาตุลม

3

Skiving: New and Improved
Skiving: New and Improved
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Skyward Atlas
Skyward Atlas
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Skyward Blade
Skyward Blade
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Skyward Harp
Skyward Harp
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Skyward Pride
Skyward Pride
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Skyward Spine
Skyward Spine
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Splendor of Tranquil Waters
Splendor of Tranquil Waters
ธาตุไฟ

4

Stalwart and True
Stalwart and True
ธาตุไร้สี

2

Starsigns
Starsigns
ธาตุน้ำแข็ง

3

Steady Breathing
Steady Breathing
ธาตุไฟฟ้า

3

Stellar Predator
Stellar Predator
ธาตุน้ำแข็ง

1

Sternfrost Prism
Sternfrost Prism
ธาตุไร้สี

3

Stone and Contracts
Stone and Contracts
ธาตุหิน

4

พลังงาน

2

Stonehide Reforged
Stonehide Reforged
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Stormterror's Lair
Stormterror's Lair
ธาตุหิน

4

Strategic Reserve
Strategic Reserve
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Strategize
Strategize
ธาตุน้ำ

4

พลังงาน

3

Streaming Surge
Streaming Surge
ธาตุไม้

3

พลังงาน

2

Structuration
Structuration
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Sumeru City
Sumeru City
Same

0

Sunyata Flower
Sunyata Flower
ธาตุน้ำ

1

Surging Undercurrent
Surging Undercurrent
Same

0

Sweet Madame
Sweet Madame
ธาตุน้ำ

3

พลังงาน

2

Tamakushi Casket
Tamakushi Casket
ธาตุไร้สี

2

Tandoori Roast Chicken
Tandoori Roast Chicken
ธาตุไร้สี

2

Taroumaru
Taroumaru
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Tenacity of the Millelith
Tenacity of the Millelith
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Tenshukaku
Tenshukaku
ธาตุน้ำแข็ง

1

ธาตุไร้สี

2

Terror for the Evildoers
Terror for the Evildoers
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Teyvat Fried Egg
Teyvat Fried Egg
ธาตุไม้

3

The Art of Budgeting
The Art of Budgeting
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

The Bell
The Bell
ธาตุไร้สี

2

The Bestest Travel Companion!
The Bestest Travel Companion!
Same

0

The Boar Princess
The Boar Princess
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

The Legend of Vennessa
The Legend of Vennessa
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

สุสานราชา Deshret
สุสานราชา Deshret
ธาตุน้ำ

3

พลังงาน

2

The Overflow
The Overflow
ธาตุน้ำ

3

The Scent Remained
The Scent Remained
ธาตุไม้

3

พลังงาน

2

The Seed of Stored Knowledge
The Seed of Stored Knowledge
ธาตุไฟฟ้า

3

พลังงาน

2

The Shrine's Sacred Shade
The Shrine's Sacred Shade
ธาตุน้ำ

3

The Starry Skies Their Flowers Rain
The Starry Skies Their Flowers Rain
Same

0

The White Glove and the Fisherman
The White Glove and the Fisherman
ธาตุลม

3

พลังงาน

2

The Wondrous Path of Truth
The Wondrous Path of Truth
Same

0

Thunder and Eternity
Thunder and Eternity
ธาตุไร้สี

2

Thunder Summoner's Crown
Thunder Summoner's Crown
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Thundering Fury
Thundering Fury
ธาตุไฟฟ้า

3

Thundering Penance
Thundering Penance
ธาตุไร้สี

2

Thundering Poise
Thundering Poise
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Timaeus
Timaeus
Same

0

Timmie
Timmie
ธาตุไฟฟ้า

3

พลังงาน

2

To Ward Weakness
To Ward Weakness
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Tome of the Eternal Flow
Tome of the Eternal Flow
Same

0

Toss-Up
Toss-Up
ธาตุลม

3

Transcendent Automaton
Transcendent Automaton
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Traveler's Handy Sword
Traveler's Handy Sword
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Traveling Doctor's Handkerchief
Traveling Doctor's Handkerchief
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Treasure-Seeking Seelie
Treasure-Seeking Seelie
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Tubby
Tubby
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Tulaytullah's Remembrance
Tulaytullah's Remembrance
ธาตุน้ำ

3

Turn Control
Turn Control
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Underwater Treasure Hunt
Underwater Treasure Hunt
ธาตุน้ำแข็ง

5

Undivided Heart
Undivided Heart
Same

0

Vanarana
Vanarana
ธาตุไร้สี

3

Vermillion Hereafter
Vermillion Hereafter
ธาตุไร้สี

2

Veteran's Visage
Veteran's Visage
ประกาศิตเคล็ดลับ

1

Vicious Ancient Battle
Vicious Ancient Battle
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Viridescent Venerer
Viridescent Venerer
ธาตุไร้สี

2

Viridescent Venerer's Diadem
Viridescent Venerer's Diadem
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Vortex Vanquisher
Vortex Vanquisher
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Vourukasha's Glow
Vourukasha's Glow
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Wagner
Wagner
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

Wangshu Inn
Wangshu Inn
ธาตุไร้สี

2

Water and Justice
Water and Justice
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Weeping Willow of the Lake
Weeping Willow of the Lake
ธาตุน้ำแข็ง

3

พลังงาน

2

Wellspring of War-Lust
Wellspring of War-Lust
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

When the Crane Returned
When the Crane Returned
Same

0

Where Is the Unseen Razor?
Where Is the Unseen Razor?
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

White Iron Greatsword
White Iron Greatsword
ธาตุชนิดเดียวกัน

2

White Tassel
White Tassel
Same

0

Wind and Freedom
Wind and Freedom
ธาตุไร้สี

2

Wine-Stained Tricorne
Wine-Stained Tricorne
ธาตุไฟฟ้า

4

พลังงาน

2

Wishes Unnumbered
Wishes Unnumbered
ธาตุไร้สี

2

Witch's Scorching Hat
Witch's Scorching Hat
ธาตุชนิดเดียวกัน

3

Wolf's Gravestone
Wolf's Gravestone
ธาตุไร้สี

2

Xudong
Xudong
ธาตุชนิดเดียวกัน

1

Yayoi Nanatsuki
Yayoi Nanatsuki
HP

6

Energy

Energy

Abyss Herald - Wicked Torrents
Abyss Herald - Wicked Torrents
HP

6

Energy

Energy

Abyss Lector - Fathomless Flames
Abyss Lector - Fathomless Flames
HP

15

Energy

Energy

All-Devouring Narwhal
All-Devouring Narwhal
HP

4

Energy

Energy

Anemo Samachurl
Anemo Samachurl
HP

10

Energy

Energy

จักรกลทำลายล้าง
จักรกลทำลายล้าง
HP

10

Energy

Energy

จักรกลทำลายล้าง - สสาร
จักรกลทำลายล้าง - สสาร
HP

10

Energy

Energy

จักรกลทำลายล้าง - วิญญาณ
จักรกลทำลายล้าง - วิญญาณ
HP

4

Energy

จักรกลรุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ
จักรกลรุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ
HP

4

Energy

จักรกลรุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ - สสาร
จักรกลรุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ - สสาร
HP

4

Energy

จักรกลรุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ - วิญญาณ
จักรกลรุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ - วิญญาณ
HP

10

Energy

Energy

จักรกลจู่โจม
จักรกลจู่โจม
HP

10

Energy

Energy

จักรกลจู่โจม - สสาร
จักรกลจู่โจม - สสาร
HP

10

Energy

Energy

จักรกลจู่โจม - วิญญาณ
จักรกลจู่โจม - วิญญาณ
HP

40

Energy

Energy

Azhdaha
Azhdaha
HP

8

Energy

Energy

Blazing Axe Mitachurl
Blazing Axe Mitachurl
HP

8

Energy

Energy

Crackling Axe Mitachurl
Crackling Axe Mitachurl
HP

10

Energy

Energy

Crimson Witch of Embers
Crimson Witch of Embers
HP

4

Energy

Energy

Cryo Abyss Mage
Cryo Abyss Mage
HP

3

Energy

Energy

Cryo Hilichurl Shooter
Cryo Hilichurl Shooter
HP

30

Energy

Energy

Cryo Hypostasis
Cryo Hypostasis
HP

4

Energy

Energy

Cryo Slime
Cryo Slime
HP

4

Energy

Energy

Dendro Samachurl
Dendro Samachurl
HP

10

Energy

Energy

Dvalin
Dvalin
HP

4

Energy

Energy

Energy

Electro Abyss Mage
Electro Abyss Mage
HP

3

Energy

Energy

Electro Hilichurl Shooter
Electro Hilichurl Shooter
HP

45

Energy

Energy

Electro Hypostasis
Electro Hypostasis
HP

4

Energy

Energy

Electro Samachurl
Electro Samachurl
HP

4

Energy

Energy

Electro Slime
Electro Slime
HP

24

Energy

Energy

Emperor of Fire and Iron
Emperor of Fire and Iron
HP

8

Energy

Energy

Eremite Desert Clearwater
Eremite Desert Clearwater
HP

10

Energy

Energy

Eremite Scorching Loremaster
Eremite Scorching Loremaster
HP

10

Energy

Energy

Eremite Stone Enchanter
Eremite Stone Enchanter
HP

8

Energy

Energy

Eremite Sunfrost
Eremite Sunfrost
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui - Cryo Cicin Mage
Fatui - Cryo Cicin Mage
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Electro Cicin Mage
Fatui - Electro Cicin Mage
HP

9

Energy

Energy

Fatui - Pyro Agent
Fatui - Pyro Agent
HP

10

Energy

Energy

Fatui Skirmisher - Anemoboxer Vanguard
Fatui Skirmisher - Anemoboxer Vanguard
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui Skirmisher - Cryogunner Legionnaire
Fatui Skirmisher - Cryogunner Legionnaire
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui Skirmisher - Electrohammer Vanguard
Fatui Skirmisher - Electrohammer Vanguard
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui Skirmisher - Geochanter Bracer
Fatui Skirmisher - Geochanter Bracer
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui Skirmisher - Hydrogunner Legionnaire
Fatui Skirmisher - Hydrogunner Legionnaire
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui Skirmisher - Pyroslinger Bracer
Fatui Skirmisher - Pyroslinger Bracer
HP

4

Energy

Energy

Geo Samachurl
Geo Samachurl
HP

7

Energy

Energy

Grounded Geoshroom
Grounded Geoshroom
HP

7

Energy

Energy

Grounded Hydroshroom
Grounded Hydroshroom
HP

35

Energy

Energy

ผู้พิทักษ์โอเอซิสของ Apep
ผู้พิทักษ์โอเอซิสของ Apep
HP

4

Energy

Energy

Hilichurl Berserker
Hilichurl Berserker
HP

4

Energy

Energy

Hilichurl Fighter
Hilichurl Fighter
HP

3

Energy

Energy

Hilichurl Shooter
Hilichurl Shooter
HP

6

Energy

Energy

Energy

Hydro Abyss Mage
Hydro Abyss Mage
HP

4

Energy

Energy

Hydro Samachurl
Hydro Samachurl
HP

4

Energy

Energy

Hydro Slime
Hydro Slime
HP

8

Energy

Energy

Ice Shieldwall Mitachurl
Ice Shieldwall Mitachurl
HP

30

Energy

Energy

Jadeplume Terrorshroom
Jadeplume Terrorshroom
HP

10

Energy

Energy

Kairagi: Dancing Thunder
Kairagi: Dancing Thunder
HP

10

Energy

Energy

Kairagi: Fiery Might
Kairagi: Fiery Might
HP

10

Energy

Energy

La Signora
La Signora
HP

10

Energy

Energy

Large Cryo Slime
Large Cryo Slime
HP

10

Energy

Energy

Large Hydro Slime
Large Hydro Slime
HP

28

Energy

Energy

Energy

Maguu Kenki
Maguu Kenki
HP

27

Energy

Energy

Millennial Pearl Seahorse
Millennial Pearl Seahorse
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Mirror Maiden
Fatui - Mirror Maiden
HP

6

Energy

Energy

Nobushi: Hitsukeban
Nobushi: Hitsukeban
HP

6

Energy

Energy

Nobushi: Jintouban
Nobushi: Jintouban
HP

6

Energy

Energy

Nobushi: Kikouban
Nobushi: Kikouban
HP

15

Energy

Energy

Pure Electro Hypostasis
Pure Electro Hypostasis
HP

6

Energy

Energy

Energy

Pyro Abyss Mage
Pyro Abyss Mage
HP

30

Energy

Energy

Energy