thẻ

Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
Albedo
Albedo
Amber
Amber
Arataki Itto
Arataki Itto
Baizhu
Baizhu
Barbara
Barbara
Beidou
Beidou
Bennett
Bennett
Candace
Candace
Chongyun
Chongyun
Collei
Collei
Cyno
Cyno
Dehya
Dehya
Diluc
Diluc
Diona
Diona
Dori
Dori
Lôi Nguyên Bản
Lôi Nguyên Bản
Eula
Eula
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fischl
Fischl
Ganyu
Ganyu
Hu Tao
Hu Tao
Nấm Thúy Linh
Nấm Thúy Linh
Jean
Jean
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Kaeya
Kaeya
Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka
Kamisato Ayato
Kamisato Ayato
Keqing
Keqing
Klee
Klee
Kujou Sara
Kujou Sara
Lisa
Lisa
Maguu Kenki
Maguu Kenki
Fatui - Thiếu Nữ Kính
Fatui - Thiếu Nữ Kính
Mona
Mona
Nahida
Nahida
Nilou
Nilou
Ningguang
Ningguang
Noelle
Noelle
Qiqi
Qiqi
Raiden Shogun
Raiden Shogun
Razor
Razor
{REALNAME[ID(1)|DELAYHANDLE(true)]}
{REALNAME[ID(1)|DELAYHANDLE(true)]}
Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
Sangonomiya Kokomi
Sangonomiya Kokomi
Shenhe
Shenhe
Vua Mũ Đá Hilichurl
Vua Mũ Đá Hilichurl
Sucrose
Sucrose
Tartaglia
Tartaglia
Tighnari
Tighnari
Venti
Venti
Xiangling
Xiangling
Xiao
Xiao
Xingqiu
Xingqiu
Yae Miko
Yae Miko
Yanfei
Yanfei
Yaoyao
Yaoyao
Yoimiya
Yoimiya
Zhongli
Zhongli
Cõi Mộng Ngàn Đêm
Cõi Mộng Ngàn Đêm
Lăng Kính Hút Năng Lượng
Lăng Kính Hút Năng Lượng
Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước
Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước
Tiếng Gọi Của Vực Sâu
Tiếng Gọi Của Vực Sâu
Tiên Nhảy Tường
Tiên Nhảy Tường
Khăn Nhà Mạo Hiểm
Khăn Nhà Mạo Hiểm
Tại Địa Vi Hóa
Tại Địa Vi Hóa
Cung Amos
Cung Amos
Sân Vườn Cổ Xưa
Sân Vườn Cổ Xưa
Phong Ưng Kiếm
Phong Ưng Kiếm
Arataki Đệ Nhất
Arataki Đệ Nhất
Phiến Đá Lâu Đời
Phiến Đá Lâu Đời
Thức Tỉnh
Thức Tỉnh
Thông Minh Nhân Hậu
Thông Minh Nhân Hậu
Lời Chúc Thần Bảo Dời Cung
Lời Chúc Thần Bảo Dời Cung
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi
Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi
Thỏ Xông Lên
Thỏ Xông Lên
Cua Phủ Bơ
Cua Phủ Bơ
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng
Mặt Nạ Vô Thường
Mặt Nạ Vô Thường
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca
Thuyết Hỗn Loạn
Thuyết Hỗn Loạn
Thầy Mao
Thầy Mao
Rừng Chinju
Rừng Chinju
Tia Lạnh Cicin Băng
Tia Lạnh Cicin Băng
Lãnh Huyết Kiếm
Lãnh Huyết Kiếm
Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa
Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa
Khế Ước Bàn Nham
Khế Ước Bàn Nham
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Hỏa Lực Đan Chéo
Hỏa Lực Đan Chéo
Vương Miện Watatsumi
Vương Miện Watatsumi
Tửu Trang Dawn
Tửu Trang Dawn
Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
Sự Giáng Thế Của Thần
Sự Giáng Thế Của Thần
Bổ Sung Tùy Ý
Bổ Sung Tùy Ý
Xuy Kim Soạn Ngọc
Xuy Kim Soạn Ngọc
Dunyarzad
Dunyarzad
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Kiên Định
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Kiên Định
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Nhạy Bén
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Nhạy Bén
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Vụn Vỡ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Vụn Vỡ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Trị Liệu
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Trị Liệu
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Sinh Sôi
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Sinh Sôi
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Giao Thoa
Ellin
Ellin
Tàn Lửa Bùng Lên
Tàn Lửa Bùng Lên
Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
Cái Ôm Của Gió
Cái Ôm Của Gió
Đoạn Thảo Trường Đao
Đoạn Thảo Trường Đao
Vương Miện Kẻ Lưu Đày
Vương Miện Kẻ Lưu Đày
Âm Mưu Của Fatui
Âm Mưu Của Fatui
Đại Giáo Đường Tây Phong
Đại Giáo Đường Tây Phong
Tây Phong Kiếm
Tây Phong Kiếm
Lạc Vũ Phán Quyết
Lạc Vũ Phán Quyết
Lá Khẽ Bay Nghiêng
Lá Khẽ Bay Nghiêng
Lòng Như Lửa Đốt
Lòng Như Lửa Đốt
Làn Gió Tự Do
Làn Gió Tự Do
Sức Mạnh Tình Bạn
Sức Mạnh Tình Bạn
Quả Mọng
Quả Mọng
Gió Lốc Hão Huyền
Gió Lốc Hão Huyền
Hoa Tai Con Bạc
Hoa Tai Con Bạc
Làng Gandharva
Làng Gandharva
Nón Nguyên Soái
Nón Nguyên Soái
Mùa Huy Hoàng
Mùa Huy Hoàng
Hoàng Kim Ốc
Hoàng Kim Ốc
Tầm Nhìn Phiêu Lưu
Tầm Nhìn Phiêu Lưu
Đền Narukami
Đền Narukami
Lời Thề Hộ Pháp
Lời Thề Hộ Pháp
Hanachirusato
Hanachirusato
Trái Tim Trầm Luân
Trái Tim Trầm Luân
Trọng Công Kích
Trọng Công Kích
Chi Viện Cứ Giao Cho Tôi
Chi Viện Cứ Giao Cho Tôi
Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu!
Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu!
Bếp Lửa Của Mọi Nhà
Bếp Lửa Của Mọi Nhà
Nón Giáo Quan
Nón Giáo Quan
Tian Miệng Sắt
Tian Miệng Sắt
Quần Ngọc Các
Quần Ngọc Các
Vũ Điệu Vui Vẻ
Vũ Điệu Vui Vẻ
Cơm Cháy Tuyệt Vân
Cơm Cháy Tuyệt Vân
Lời Chúc Kanten Senmyou
Lời Chúc Kanten Senmyou
Katheryne
Katheryne
Tầm Nhìn Sắc Sảo
Tầm Nhìn Sắc Sảo
Tiểu Đệ Kujirai
Tiểu Đệ Kujirai
Cận Vệ Nhà Vua
Cận Vệ Nhà Vua
Thư Viện Đội Kỵ Sĩ
Thư Viện Đội Kỵ Sĩ
Kyouka Fuushi
Kyouka Fuushi
Lãnh Thổ Bồ Công Anh
Lãnh Thổ Bồ Công Anh
Vương Miện Của Nguyệt Quế
Vương Miện Của Nguyệt Quế
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi!
Liben
Liben
Sấm Sét Đầy Trời
Sấm Sét Đầy Trời
Thương Thiên Nham
Thương Thiên Nham
Liu Su
Liu Su
Bến Cảng Liyue
Bến Cảng Liyue
Bánh Hoa Sen
Bánh Hoa Sen
Vòng Bạc May Mắn
Vòng Bạc May Mắn
Bài Thơ Tiếng Nhạc
Bài Thơ Tiếng Nhạc
Tóm Tắt Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp
Mặt Nạ Huyền Thạch
Mặt Nạ Huyền Thạch
Tinh Thông Võ Thuật
Tinh Thông Võ Thuật
Lão Zhang
Lão Zhang
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Lồng Kính
Lồng Kính
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Quán Nguyệt Thương
Quán Nguyệt Thương
Pizza Nấm Rơm Nướng
Pizza Nấm Rơm Nướng
Vong Huyền
Vong Huyền
Chòm Sao Băng Naganohara
Chòm Sao Băng Naganohara
Thảo Trí Tuệ
Thảo Trí Tuệ
Gà Xông Khói Phía Bắc
Gà Xông Khói Phía Bắc
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi
Xà Cừ Đại Dương
Xà Cừ Đại Dương
Nón Hoa Mỹ
Nón Hoa Mỹ
Đòi Lại Tất Cả
Đòi Lại Tất Cả
Paimon
Paimon
Đối Kháng!
Đối Kháng!
Máy Biến Đổi Tham Số
Máy Biến Đổi Tham Số
Chém Rơi
Chém Rơi
Cảnh Vật Thì Thầm
Cảnh Vật Thì Thầm
Món Quà Bằng Bằng
Món Quà Bằng Bằng
Bào Tử Sinh Sôi
Bào Tử Sinh Sôi
Tiên Tri Chìm Đắm
Tiên Tri Chìm Đắm
Rung Động Của Ma Nữ
Rung Động Của Ma Nữ
Thuật May Vá Cấp Tốc
Thuật May Vá Cấp Tốc
Rana
Rana
Cung Lông Quạ
Cung Lông Quạ
Quạt Lông Đỏ
Quạt Lông Đỏ
Giai Điệu Giấc Mơ
Giai Điệu Giấc Mơ
Quyền Quyết Định Cuối Cùng
Quyền Quyết Định Cuối Cùng
Khởi Tử Hồi Sinh
Khởi Tử Hồi Sinh
Cung Tế Lễ
Cung Tế Lễ
Mảnh Chương Tế Lễ
Mảnh Chương Tế Lễ
Đại Kiếm Tế Lễ
Đại Kiếm Tế Lễ
Kiếm Tế Lễ
Kiếm Tế Lễ
Sangonomiya
Sangonomiya
Huyết Chi Táo Hỏa
Huyết Chi Táo Hỏa
Sashimi
Sashimi
Tiễn Bạn Lên Đường
Tiễn Bạn Lên Đường
Setaria
Setaria
Hình Chiếu Vua Cát
Hình Chiếu Vua Cát
Vuốt Mèo Lắc Đá
Vuốt Mèo Lắc Đá
Dòng Hồi Ức Bất Tận
Dòng Hồi Ức Bất Tận
Bản Ngã
Bản Ngã
Quyển Thiên Không
Quyển Thiên Không
Thiên Không Kiếm
Thiên Không Kiếm
Cánh Thiên Không
Cánh Thiên Không
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thiên Không Kiêu Ngạo
Xương Sống Thiên Không
Xương Sống Thiên Không
Kiên Cường Chính Trực
Kiên Cường Chính Trực
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo
Hơi Thở Bình Yên
Hơi Thở Bình Yên
Ác Điểu Nuốt Sao
Ác Điểu Nuốt Sao
Nham Khế Ước
Nham Khế Ước
Đúc Lại: Nón Nham
Đúc Lại: Nón Nham
Phế Tích Phong Long
Phế Tích Phong Long
Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ
Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược
Trăm Sông Tuôn Chảy
Trăm Sông Tuôn Chảy
Thành Sumeru
Thành Sumeru
Gà Nấu Hoa Ngọt
Gà Nấu Hoa Ngọt
Rương Báu Tamakushi
Rương Báu Tamakushi
Gà Nướng Tandoori
Gà Nướng Tandoori
Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Thủ Các
Thiên Thủ Các
Trứng Chiên Teyvat
Trứng Chiên Teyvat
Kiếm Chuông
Kiếm Chuông
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất!
Vennessa Truyền Kỳ
Vennessa Truyền Kỳ
Thủy Triều Dâng Trào
Thủy Triều Dâng Trào
Mùi Hương Vương Vấn
Mùi Hương Vương Vấn
Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức
Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức
Bóng Râm Đền Thần
Bóng Râm Đền Thần
Mưa Hoa Trời Sao
Mưa Hoa Trời Sao
Lôi Vĩnh Hằng
Lôi Vĩnh Hằng
Vương Miện Gọi Sét
Vương Miện Gọi Sét
Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Diện Mạo Sấm Sét
Diện Mạo Sấm Sét
Timaeus
Timaeus
Timmie
Timmie
Một Ném Càn Khôn
Một Ném Càn Khôn
Cơ Xảo Thần Thông
Cơ Xảo Thần Thông
Kiếm Lữ Hành
Kiếm Lữ Hành
Khăn Thầy Thuốc
Khăn Thầy Thuốc
Tiên Linh Tầm Bảo
Tiên Linh Tầm Bảo
Tubby
Tubby
Duy Thử Nhất Tâm
Duy Thử Nhất Tâm
Vanarana
Vanarana
Thần Sa Vãng Sinh Lục
Thần Sa Vãng Sinh Lục
Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
Nón Thợ Săn
Nón Thợ Săn
Giáo Nịnh Thần
Giáo Nịnh Thần
Wagner
Wagner
Nhà Trọ Vọng Thư
Nhà Trọ Vọng Thư
Lòng Hiếu Chiến Trỗi Dậy
Lòng Hiếu Chiến Trỗi Dậy
Khi Hạc Quay Về
Khi Hạc Quay Về
Tàng Phong Nơi Nào
Tàng Phong Nơi Nào
Kiếm Bạch Thiết
Kiếm Bạch Thiết
Thương Bạch Anh
Thương Bạch Anh
Phong Tự Do
Phong Tự Do
Mũ Đượm Rượu
Mũ Đượm Rượu
Ngàn Vạn Ước Nguyện
Ngàn Vạn Ước Nguyện
Nón Ma Nữ Lo Lắng
Nón Ma Nữ Lo Lắng
Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói
Xudong
Xudong
Yayoi Nanatsuki
Yayoi Nanatsuki
Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
Phù Thủy Hilichurl Phong
Phù Thủy Hilichurl Phong
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lôi
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lôi
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Hilichurl Băng Tiễn
Hilichurl Băng Tiễn
Phù Thủy Hilichurl Thảo
Phù Thủy Hilichurl Thảo
Pháp Sư Vực Sâu Lôi
Pháp Sư Vực Sâu Lôi
Hilichurl Lôi Tiễn
Hilichurl Lôi Tiễn
Lôi Nguyên Bản
Lôi Nguyên Bản
Slime Lôi
Slime Lôi
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Tiên Phong Tay Đấm Phong
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Tiên Phong Tay Đấm Phong
Đội tiên phong Fatui - Vệ Binh Băng Hạng Nặng
Đội tiên phong Fatui - Vệ Binh Băng Hạng Nặng
Đội tiên phong Fatui - Quân tiên phong chùy Lôi
Đội tiên phong Fatui - Quân tiên phong chùy Lôi
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Nham
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Nham
Đội Tiên Phong Fatui - Vệ Binh Thủy Hạng Nặng
Đội Tiên Phong Fatui - Vệ Binh Thủy Hạng Nặng
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Du Kích Hỏa
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Du Kích Hỏa
Phù Thủy Hilichurl Nham
Phù Thủy Hilichurl Nham
Nấm Quỷ Đi Bộ - Nham
Nấm Quỷ Đi Bộ - Nham
Nấm Quỷ Đi Bộ - Thủy
Nấm Quỷ Đi Bộ - Thủy
Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Chiến Sĩ
Hilichurl Chiến Sĩ
Xạ Thủ Hilichurl
Xạ Thủ Hilichurl
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Slime Thủy
Slime Thủy
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Băng
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Băng
Nấm Thúy Linh
Nấm Thúy Linh
Kairagi - Lôi Đằng
Kairagi - Lôi Đằng
Kairagi - Viêm Uy
Kairagi - Viêm Uy
Maguu Kenki
Maguu Kenki
Fatui - Thiếu Nữ Kính
Fatui - Thiếu Nữ Kính
Nobushi - Hitsukeban
Nobushi - Hitsukeban
Nobushi - Jintouban
Nobushi - Jintouban
Nobushi - Kikouban
Nobushi - Kikouban
Lôi Nguyên Bản Thuần Khiết
Lôi Nguyên Bản Thuần Khiết
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá
Thể Nham - Chó Săn Ma Vật
Thể Nham - Chó Săn Ma Vật
Vua Mũ Đá Hilichurl
Vua Mũ Đá Hilichurl
Nấm Quỷ Có Cánh - Băng
Nấm Quỷ Có Cánh - Băng
Nấm Quỷ Có Cánh - Thảo
Nấm Quỷ Có Cánh - Thảo
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ