Danh Sách Bài Genius Invokation TCG

HP

6

Energy

Energy

Sứ Đồ Vực Sâu - Kích Lưu
Sứ Đồ Vực Sâu - Kích Lưu
HP

6

Energy

Energy

Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
HP

10

Energy

Energy

Albedo
Albedo
HP

10

Energy

Energy

Alhaitham
Alhaitham
HP

10

Energy

Energy

Amber
Amber
HP

10

Energy

Energy

Energy

Arataki Itto
Arataki Itto
HP

10

Energy

Energy

Azhdaha
Azhdaha
HP

10

Energy

Energy

Baizhu
Baizhu
HP

10

Energy

Energy

Energy

Barbara
Barbara
HP

10

Energy

Energy

Energy

Beidou
Beidou
HP

10

Energy

Energy

Bennett
Bennett
HP

10

Energy

Energy

Candace
Candace
HP

10

Energy

Energy

Charlotte
Charlotte
HP

10

Energy

Energy

Energy

Chongyun
Chongyun
HP

10

Energy

Energy

Collei
Collei
HP

8

Energy

Energy

Băng Nguyên Bản
Băng Nguyên Bản
HP

10

Energy

Energy

Cyno
Cyno
HP

10

Energy

Energy

Dehya
Dehya
HP

10

Energy

Energy

Energy

Diluc
Diluc
HP

10

Energy

Energy

Energy

Diona
Diona
HP

10

Energy

Energy

Dori
Dori
HP

10

Energy

Energy

Dvalin
Dvalin
HP

8

Energy

Energy

Lôi Nguyên Bản
Lôi Nguyên Bản
HP

6

Energy

Energy

Hoàng Đế Thép Lửa
Hoàng Đế Thép Lửa
HP

10

Energy

Energy

Eremite - Người Kể Chuyện Cát Nóng
Eremite - Người Kể Chuyện Cát Nóng
HP

10

Energy

Energy

Eula
Eula
HP

10

Energy

Energy

Faruzan
Faruzan
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
HP

9

Energy

Energy

Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fischl
Fischl
HP

10

Energy

Energy

Energy

Ganyu
Ganyu
HP

10

Energy

Energy

Gorou
Gorou
HP

10

Energy

Energy

Energy

Hu Tao
Hu Tao
HP

10

Energy

Energy

Nấm Thúy Linh
Nấm Thúy Linh
HP

10

Energy

Energy

Jean
Jean
HP

10

Energy

Energy

Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
HP

10

Energy

Energy

Kaeya
Kaeya
HP

10

Energy

Energy

Energy

Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka
HP

10

Energy

Energy

Kamisato Ayato
Kamisato Ayato
HP

10

Energy

Energy

Energy

Keqing
Keqing
HP

10

Energy

Energy

Kirara
Kirara
HP

10

Energy

Energy

Energy

Klee
Klee
HP

10

Energy

Energy

Kujou Sara
Kujou Sara
HP

10

Energy

Energy

Kuki Shinobu
Kuki Shinobu
HP

10

Energy

Energy

Signora
Signora
HP

10

Energy

Energy

Layla
Layla
HP

10

Energy

Energy

Lisa
Lisa
HP

10

Energy

Energy

Lynette
Lynette
HP

10

Energy

Energy

Lyney
Lyney
HP

10

Energy

Energy

Energy

Maguu Kenki
Maguu Kenki
HP

8

Energy

Energy

Cá Ngựa Ngọc Trai Ngàn Năm
Cá Ngựa Ngọc Trai Ngàn Năm
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Thiếu Nữ Kính
Fatui - Thiếu Nữ Kính
HP

10

Energy

Energy

Energy

Mona
Mona
HP

10

Energy

Energy

Nahida
Nahida
HP

10

Energy

Energy

Neuvillette
Neuvillette
HP

10

Energy

Energy

Nilou
Nilou
HP

10

Energy

Energy

Energy

Ningguang
Ningguang
HP

10

Energy

Energy

Noelle
Noelle
HP

10

Energy

Energy

Energy

Qiqi
Qiqi
HP

10

Energy

Energy

Raiden Shogun
Raiden Shogun
HP

10

Energy

Energy

Razor
Razor
HP

10

Energy

Energy

Energy

Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
HP

10

Energy

Energy

Sangonomiya Kokomi
Sangonomiya Kokomi
HP

10

Energy

Energy

Sayu
Sayu
HP

10

Energy

Energy

Shenhe
Shenhe
HP

8

Energy

Energy

Vua Mũ Đá Hilichurl
Vua Mũ Đá Hilichurl
HP

10

Energy

Energy

Sucrose
Sucrose
HP

10

Energy

Energy

Energy

Tartaglia
Tartaglia
HP

10

Energy

Energy

Thoma
Thoma
HP

10

Energy

Energy

Thực Thể Sấm Sét
Thực Thể Sấm Sét
HP

10

Energy

Energy

Tighnari
Tighnari
HP

10

Energy

Energy

Venti
Venti
HP

10

Energy

Energy

Energy

Kẻ Lang Thang
Kẻ Lang Thang
HP

10

Energy

Energy

Xiangling
Xiangling
HP

10

Energy

Energy

Xiao
Xiao
HP

10

Energy

Energy

Xingqiu
Xingqiu
HP

10

Energy

Energy

Yae Miko
Yae Miko
HP

10

Energy

Energy

Yanfei
Yanfei
HP

10

Energy

Energy

Yaoyao
Yaoyao
HP

10

Energy

Energy

Energy

Yelan
Yelan
HP

10

Energy

Energy

Energy

Yoimiya
Yoimiya
HP

10

Energy

Energy

Energy

Zhongli
Zhongli
Nguyên Tố Phong

3

Lưỡi Kiếm Ảo Ảnh
Lưỡi Kiếm Ảo Ảnh
Nguyên Tố Hỏa

3

Năng Lượng

2

Tài Cán Của Trợ Thủ
Tài Cán Của Trợ Thủ
Nguyên Tố Băng

3

Lấy Thú Vị Làm Lý Lẽ
Lấy Thú Vị Làm Lý Lẽ
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Cõi Mộng Ngàn Đêm
Cõi Mộng Ngàn Đêm
Nguyên Tố Lôi

2

Lăng Kính Hút Năng Lượng
Lăng Kính Hút Năng Lượng
Nguyên Tố Thủy

3

Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước
Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Tiếng Gọi Của Vực Sâu
Tiếng Gọi Của Vực Sâu
Nguyên Tố Không Màu

2

Tiên Nhảy Tường
Tiên Nhảy Tường
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Khăn Nhà Mạo Hiểm
Khăn Nhà Mạo Hiểm
Nguyên Tố Thảo

4

Năng Lượng

2

Tại Địa Vi Hóa
Tại Địa Vi Hóa
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Vương Miện Tử Tinh
Vương Miện Tử Tinh
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Cung Amos
Cung Amos
Lệnh Bí Truyền

1

Sân Vườn Cổ Xưa
Sân Vườn Cổ Xưa
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Phong Ưng Kiếm
Phong Ưng Kiếm
Nguyên Tố Nham

1

Nguyên Tố Không Màu

2

Arataki Đệ Nhất
Arataki Đệ Nhất
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Phiến Đá Lâu Đời
Phiến Đá Lâu Đời
Nguyên Tố Lôi

3

Thức Tỉnh
Thức Tỉnh
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Hải Đăng Bờ Biển Lau
Hải Đăng Bờ Biển Lau
Nguyên Tố Thảo

3

Thông Minh Nhân Hậu
Thông Minh Nhân Hậu
Same

0

Lời Chúc Thần Bảo Dời Cung
Lời Chúc Thần Bảo Dời Cung
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Nguyên Tố Không Màu

2

Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi
Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi
Nguyên Tố Hỏa

3

Thỏ Xông Lên
Thỏ Xông Lên
Nguyên Tố Không Màu

2

Cua Phủ Bơ
Cua Phủ Bơ
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng
Nguyên Tố Không Màu

2

Mặt Nạ Vô Thường
Mặt Nạ Vô Thường
Same

0

Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia
Same

0

Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca
Nguyên Tố Phong

3

Năng Lượng

2

Thuyết Hỗn Loạn
Thuyết Hỗn Loạn
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Thầy Mao
Thầy Mao
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Rừng Chinju
Rừng Chinju
Nguyên Tố Băng

3

Tia Lạnh Cicin Băng
Tia Lạnh Cicin Băng
Nguyên Tố Băng

4

Lãnh Huyết Kiếm
Lãnh Huyết Kiếm
Nguyên Tố Hỏa

3

Pháo Tay Hạ Màn
Pháo Tay Hạ Màn
Nguyên Tố Phong

3

Năng Lượng

2

Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa
Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Nổ Định Hướng Có Kiểm Soát
Nổ Định Hướng Có Kiểm Soát
Nguyên Tố Thảo

3

Lưu Lại Cảnh Sắc
Lưu Lại Cảnh Sắc
Lệnh Bí Truyền

1

Khế Ước Bàn Nham
Khế Ước Bàn Nham
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Nguyên Tố Hỏa

3

Hỏa Lực Đan Chéo
Hỏa Lực Đan Chéo
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Vương Miện Watatsumi
Vương Miện Watatsumi
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Tửu Trang Dawn
Tửu Trang Dawn
Lệnh Bí Truyền

1

Ngày Kháng Chiến - Khoảnh Khắc Vỡ Mộng
Ngày Kháng Chiến - Khoảnh Khắc Vỡ Mộng
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
Nguyên Tố Nham

3

Sự Giáng Thế Của Thần
Sự Giáng Thế Của Thần
Nguyên Tố Lôi

3

Năng Lượng

2

Bổ Sung Tùy Ý
Bổ Sung Tùy Ý
Nguyên Tố Nham

5

Xuy Kim Soạn Ngọc
Xuy Kim Soạn Ngọc
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Dunyarzad
Dunyarzad
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Dư Âm Tế Lễ
Dư Âm Tế Lễ
Nguyên Tố Lôi

3

Cicin Lôi Nhấp Nháy
Cicin Lôi Nhấp Nháy
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Tiếng Thở Dài Vô Tận
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Nguyên Tố Nham

1

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Kiên Định
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Kiên Định
Nguyên Tố Hỏa

1

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình
Nguyên Tố Lôi

1

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Nguyên Tố Phong

1

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Nhạy Bén
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Nhạy Bén
Nguyên Tố Băng

1

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Vụn Vỡ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Vụn Vỡ
Nguyên Tố Thủy

1

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Trị Liệu
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Trị Liệu
Nguyên Tố Thảo

1

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Sinh Sôi
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Sinh Sôi
Same

0

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa
Same

0

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa
Same

0

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Giao Thoa
Same

0

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Same

0

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Giao Thoa
Same

0

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thảo Giao Thoa
Same

0

Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Giao Thoa
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Ellin
Ellin
Nguyên Tố Hỏa

2

Tàn Lửa Bùng Lên
Tàn Lửa Bùng Lên
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Dấu Ấn Ngăn Cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
Nguyên Tố Phong

3

Cái Ôm Của Gió
Cái Ôm Của Gió
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Đoạn Thảo Trường Đao
Đoạn Thảo Trường Đao
Nguyên Tố Không Màu

2

Vương Miện Kẻ Lưu Đày
Vương Miện Kẻ Lưu Đày
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Cạm Bẫy Và Cơ Hội
Cạm Bẫy Và Cơ Hội
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Âm Mưu Của Fatui
Âm Mưu Của Fatui
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Đại Giáo Đường Tây Phong
Đại Giáo Đường Tây Phong
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Tây Phong Kiếm
Tây Phong Kiếm
Nguyên Tố Lôi

3

Lạc Vũ Phán Quyết
Lạc Vũ Phán Quyết
Nguyên Tố Không Màu

2

Khoai Tây Chiên Cá
Khoai Tây Chiên Cá
Same

0

Ấn Bốn Lá Lơ Lửng
Ấn Bốn Lá Lơ Lửng
Nguyên Tố Thảo

4

Lá Khẽ Bay Nghiêng
Lá Khẽ Bay Nghiêng
Nguyên Tố Hỏa

3

Lòng Như Lửa Đốt
Lòng Như Lửa Đốt
Same

0

Khuyên Tai Trôi Nổi
Khuyên Tai Trôi Nổi
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Pháo Đài Meropide
Pháo Đài Meropide
Lệnh Bí Truyền

1

Làn Gió Tự Do
Làn Gió Tự Do
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Sức Mạnh Tình Bạn
Sức Mạnh Tình Bạn
Nguyên Tố Không Màu

3

Quả Mọng
Quả Mọng
Nguyên Tố Phong

4

Gió Lốc Hão Huyền
Gió Lốc Hão Huyền
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Hoa Tai Con Bạc
Hoa Tai Con Bạc
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Làng Gandharva
Làng Gandharva
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Nón Nguyên Soái
Nón Nguyên Soái
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Giấc Mộng Hoàng Kim
Giấc Mộng Hoàng Kim
Nguyên Tố Thủy

3

Mùa Huy Hoàng
Mùa Huy Hoàng
Same

0

Hoàng Kim Ốc
Hoàng Kim Ốc
Same

0

Phần Thưởng Đoàn Kịch Hoàng Kim
Phần Thưởng Đoàn Kịch Hoàng Kim
Nguyên Tố Hỏa

4

Năng Lượng

2

Tầm Nhìn Phiêu Lưu
Tầm Nhìn Phiêu Lưu
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Đền Narukami
Đền Narukami
Nguyên Tố Lôi

3

Tiếng Than Vang Vọng
Tiếng Than Vang Vọng
Nguyên Tố Tương Đồng

4

Lời Thề Hộ Pháp
Lời Thề Hộ Pháp
Same

0

Hanachirusato
Hanachirusato
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Trái Tim Trầm Luân
Trái Tim Trầm Luân
Same

0

Trái Tim Khvarena Huy Hoàng
Trái Tim Khvarena Huy Hoàng
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Trọng Công Kích
Trọng Công Kích
Nguyên Tố Thủy

1

Nguyên Tố Không Màu

2

Di Sản Hậu Duệ Biển Xưa
Di Sản Hậu Duệ Biển Xưa
Nguyên Tố Nham

3

Chi Viện Cứ Giao Cho Tôi
Chi Viện Cứ Giao Cho Tôi
Same

0

Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu!
Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu!
Lệnh Bí Truyền

1

Bếp Lửa Của Mọi Nhà
Bếp Lửa Của Mọi Nhà
Nguyên Tố Không Màu

2

Nón Giáo Quan
Nón Giáo Quan
Nguyên Tố Không Màu

2

Tian Miệng Sắt
Tian Miệng Sắt
Same

0

Quần Ngọc Các
Quần Ngọc Các
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Jeht
Jeht
Lệnh Bí Truyền

1

Vũ Điệu Vui Vẻ
Vũ Điệu Vui Vẻ
Same

0

Cơm Cháy Tuyệt Vân
Cơm Cháy Tuyệt Vân
Nguyên Tố Băng

2

Lời Chúc Kanten Senmyou
Lời Chúc Kanten Senmyou
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Katheryne
Katheryne
Nguyên Tố Thảo

4

Tầm Nhìn Sắc Sảo
Tầm Nhìn Sắc Sảo
Same

0

Tiểu Đệ Kujirai
Tiểu Đệ Kujirai
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Cận Vệ Nhà Vua
Cận Vệ Nhà Vua
Same

0

Thư Viện Đội Kỵ Sĩ
Thư Viện Đội Kỵ Sĩ
Nguyên Tố Thủy

3

Kyouka Fuushi
Kyouka Fuushi
Nguyên Tố Phong

4

Năng Lượng

2

Lãnh Thổ Bồ Công Anh
Lãnh Thổ Bồ Công Anh
Nguyên Tố Không Màu

2

Vương Miện Của Nguyệt Quế
Vương Miện Của Nguyệt Quế
Same

0

Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi!
Same

0

Liben
Liben
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Ánh Lá Phán Quyết
Ánh Lá Phán Quyết
Nguyên Tố Lôi

3

Sấm Sét Đầy Trời
Sấm Sét Đầy Trời
Nguyên Tố Băng

3

Ánh Sáng Xá Tội
Ánh Sáng Xá Tội
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Thương Thiên Nham
Thương Thiên Nham
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Liu Su
Liu Su
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Bến Cảng Liyue
Bến Cảng Liyue
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Điển Tích Tây Phong
Điển Tích Tây Phong
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Bánh Hoa Sen
Bánh Hoa Sen
Nguyên Tố Không Màu

2

Vòng Bạc May Mắn
Vòng Bạc May Mắn
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Chất Xúc Tác Lưu Minh Thạch
Chất Xúc Tác Lưu Minh Thạch
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Dẫn Lối Ngày Đêm
Dẫn Lối Ngày Đêm
Same

0

Bài Thơ Tiếng Nhạc
Bài Thơ Tiếng Nhạc
Same

0

Dây Chuyền Đúc Máy
Dây Chuyền Đúc Máy
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Tóm Tắt Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp
Same

0

Mamere
Mamere
Nguyên Tố Không Màu

2

Mặt Nạ Huyền Thạch
Mặt Nạ Huyền Thạch
Same

0

Tinh Thông Võ Thuật
Tinh Thông Võ Thuật
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Lão Zhang
Lão Zhang
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn
Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Kính Kỷ Vật
Kính Kỷ Vật
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Nguyên Tố Thủy

3

Lồng Kính
Lồng Kính
Nguyên Tố Hỏa

1

Thiết Giáp Nóng Chảy
Thiết Giáp Nóng Chảy
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Quán Nguyệt Thương
Quán Nguyệt Thương
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Pizza Nấm Rơm Nướng
Pizza Nấm Rơm Nướng
Nguyên Tố Băng

3

Vong Huyền
Vong Huyền
Nguyên Tố Hỏa

2

Chòm Sao Băng Naganohara
Chòm Sao Băng Naganohara
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Thảo Trí Tuệ
Thảo Trí Tuệ
Same

0

Gà Xông Khói Phía Bắc
Gà Xông Khói Phía Bắc
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi
Nguyên Tố Không Màu

3

Xà Cừ Đại Dương
Xà Cừ Đại Dương
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Viện Ca Kịch Epiclese
Viện Ca Kịch Epiclese
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Nón Hoa Mỹ
Nón Hoa Mỹ
Nguyên Tố Hỏa

3

Đòi Lại Tất Cả
Đòi Lại Tất Cả
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Paimon
Paimon
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Hoàn Trả Đau Thương
Hoàn Trả Đau Thương
Same

0

Đối Kháng!
Đối Kháng!
Nguyên Tố Không Màu

2

Máy Biến Đổi Tham Số
Máy Biến Đổi Tham Số
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Lệnh Bí Truyền

1

Thời Khắc Phán Quyết
Thời Khắc Phán Quyết
Same

0

Ngọc Trai Kiên Cố
Ngọc Trai Kiên Cố
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Chém Rơi
Chém Rơi
Nguyên Tố Phong

3

Cảnh Vật Thì Thầm
Cảnh Vật Thì Thầm
Nguyên Tố Hỏa

3

Món Quà Bằng Bằng
Món Quà Bằng Bằng
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Hòa Phác Diên
Hòa Phác Diên
Nguyên Tố Thảo

3

Bào Tử Sinh Sôi
Bào Tử Sinh Sôi
Nguyên Tố Thủy

3

Năng Lượng

3

Tiên Tri Chìm Đắm
Tiên Tri Chìm Đắm
Nguyên Tố Lôi

1

Rung Động Của Ma Nữ
Rung Động Của Ma Nữ
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Thuật May Vá Cấp Tốc
Thuật May Vá Cấp Tốc
Nguyên Tố Không Màu

2

Macaron Cầu Vồng
Macaron Cầu Vồng
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Rana
Rana
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Cung Lông Quạ
Cung Lông Quạ
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Quạt Lông Đỏ
Quạt Lông Đỏ
Nguyên Tố Phong

3

Gió Lốc Hủy Diệt
Gió Lốc Hủy Diệt
Same

0

Giai Điệu Giấc Mơ
Giai Điệu Giấc Mơ
Nguyên Tố Hỏa

1

Nguyên Tố Không Màu

2

Quyền Quyết Định Cuối Cùng
Quyền Quyết Định Cuối Cùng
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Thù Lao Của Chính Nghĩa
Thù Lao Của Chính Nghĩa
Nguyên Tố Băng

5

Năng Lượng

3

Khởi Tử Hồi Sinh
Khởi Tử Hồi Sinh
Nguyên Tố Nham

3

Chạy: Nhanh Nhẹn Như Gió
Chạy: Nhanh Nhẹn Như Gió
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Cung Tế Lễ
Cung Tế Lễ
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Mảnh Chương Tế Lễ
Mảnh Chương Tế Lễ
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Đại Kiếm Tế Lễ
Đại Kiếm Tế Lễ
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Kiếm Tế Lễ
Kiếm Tế Lễ
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Sangonomiya
Sangonomiya
Nguyên Tố Hỏa

2

Huyết Chi Táo Hỏa
Huyết Chi Táo Hỏa
Nguyên Tố Không Màu

3

Kiếm Gỗ
Kiếm Gỗ
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Sashimi
Sashimi
Nguyên Tố Hỏa

3

Năng Lượng

2

Hiểm Họa Bò Cạp
Hiểm Họa Bò Cạp
Same

0

Hộp Hạt Giống
Hộp Hạt Giống
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Đảo Seirai
Đảo Seirai
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Tiễn Bạn Lên Đường
Tiễn Bạn Lên Đường
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Setaria
Setaria
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Hình Chiếu Vua Cát
Hình Chiếu Vua Cát
Nguyên Tố Băng

3

Vuốt Mèo Lắc Đá
Vuốt Mèo Lắc Đá
Nguyên Tố Không Màu

3

Dòng Hồi Ức Bất Tận
Dòng Hồi Ức Bất Tận
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Silver Và Melus
Silver Và Melus
Nguyên Tố Lôi

3

Bản Ngã
Bản Ngã
Nguyên Tố Phong

3

Cách Lười Biếng Mới Mẻ
Cách Lười Biếng Mới Mẻ
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Quyển Thiên Không
Quyển Thiên Không
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Thiên Không Kiếm
Thiên Không Kiếm
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Cánh Thiên Không
Cánh Thiên Không
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Thiên Không Kiêu Ngạo
Thiên Không Kiêu Ngạo
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Xương Sống Thiên Không
Xương Sống Thiên Không
Nguyên Tố Hỏa

4

Kiên Cường Chính Trực
Kiên Cường Chính Trực
Nguyên Tố Không Màu

2

Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo
Nguyên Tố Băng

3

Hơi Thở Bình Yên
Hơi Thở Bình Yên
Nguyên Tố Lôi

3

Ác Điểu Nuốt Sao
Ác Điểu Nuốt Sao
Nguyên Tố Băng

1

Lăng Kính Sương Giá
Lăng Kính Sương Giá
Nguyên Tố Không Màu

3

Nham Khế Ước
Nham Khế Ước
Nguyên Tố Nham

4

Năng Lượng

2

Đúc Lại: Nón Nham
Đúc Lại: Nón Nham
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Phế Tích Phong Long
Phế Tích Phong Long
Nguyên Tố Nham

4

Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ
Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược
Nguyên Tố Thủy

4

Năng Lượng

3

Trăm Sông Tuôn Chảy
Trăm Sông Tuôn Chảy
Nguyên Tố Thảo

3

Năng Lượng

2

Lẽ Phải
Lẽ Phải
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Thành Sumeru
Thành Sumeru
Same

0

Hoa Sunyata
Hoa Sunyata
Nguyên Tố Thủy

1

Dòng Nước Ngầm Trào Dâng
Dòng Nước Ngầm Trào Dâng
Same

0

Gà Nấu Hoa Ngọt
Gà Nấu Hoa Ngọt
Nguyên Tố Thủy

3

Năng Lượng

2

Rương Báu Tamakushi
Rương Báu Tamakushi
Nguyên Tố Không Màu

2

Gà Nướng Tandoori
Gà Nướng Tandoori
Nguyên Tố Không Màu

2

Taroumaru
Taroumaru
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Thiên Nham Vững Chắc
Thiên Nham Vững Chắc
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Thiên Thủ Các
Thiên Thủ Các
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Trứng Chiên Teyvat
Trứng Chiên Teyvat
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Kiếm Chuông
Kiếm Chuông
Nguyên Tố Không Màu

2

Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất!
Same

0

Công Chúa Heo Rừng
Công Chúa Heo Rừng
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Vennessa Truyền Kỳ
Vennessa Truyền Kỳ
Nguyên Tố Thủy

3

Năng Lượng

2

Thủy Triều Dâng Trào
Thủy Triều Dâng Trào
Nguyên Tố Thủy

3

Mùi Hương Vương Vấn
Mùi Hương Vương Vấn
Nguyên Tố Thảo

3

Năng Lượng

2

Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức
Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức
Nguyên Tố Lôi

3

Năng Lượng

2

Bóng Râm Đền Thần
Bóng Râm Đền Thần
Nguyên Tố Thủy

3

Mưa Hoa Trời Sao
Mưa Hoa Trời Sao
Same

0

Găng Tay Trắng Và Ngư Dân
Găng Tay Trắng Và Ngư Dân
Nguyên Tố Phong

3

Năng Lượng

2

Đường Chân Lý Kỳ Diệu
Đường Chân Lý Kỳ Diệu
Same

0

Lôi Vĩnh Hằng
Lôi Vĩnh Hằng
Nguyên Tố Không Màu

2

Vương Miện Gọi Sét
Vương Miện Gọi Sét
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ
Nguyên Tố Lôi

3

Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Nguyên Tố Không Màu

2

Diện Mạo Sấm Sét
Diện Mạo Sấm Sét
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Timaeus
Timaeus
Same

0

Timmie
Timmie
Nguyên Tố Lôi

3

Năng Lượng

2

Từ Bỏ Nhu Nhược
Từ Bỏ Nhu Nhược
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng
Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng
Same

0

Một Ném Càn Khôn
Một Ném Càn Khôn
Nguyên Tố Phong

3

Cơ Xảo Thần Thông
Cơ Xảo Thần Thông
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Kiếm Lữ Hành
Kiếm Lữ Hành
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Khăn Thầy Thuốc
Khăn Thầy Thuốc
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Tiên Linh Tầm Bảo
Tiên Linh Tầm Bảo
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Tubby
Tubby
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Hồi Ức Tulaytullah
Hồi Ức Tulaytullah
Nguyên Tố Thủy

3

Nắm Thế Chủ Động
Nắm Thế Chủ Động
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Tìm Kho Báu Dưới Biển
Tìm Kho Báu Dưới Biển
Nguyên Tố Băng

5

Duy Thử Nhất Tâm
Duy Thử Nhất Tâm
Same

0

Vanarana
Vanarana
Nguyên Tố Không Màu

3

Thần Sa Vãng Sinh Lục
Thần Sa Vãng Sinh Lục
Nguyên Tố Không Màu

2

Dung Nhan Của Lão Binh
Dung Nhan Của Lão Binh
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Bóng Hình Màu Xanh
Bóng Hình Màu Xanh
Nguyên Tố Không Màu

2

Nón Thợ Săn
Nón Thợ Săn
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Giáo Nịnh Thần
Giáo Nịnh Thần
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Vầng Sáng Vourukasha
Vầng Sáng Vourukasha
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Wagner
Wagner
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Nhà Trọ Vọng Thư
Nhà Trọ Vọng Thư
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Liễu Rũ Trong Hồ
Liễu Rũ Trong Hồ
Nguyên Tố Băng

3

Năng Lượng

2

Lòng Hiếu Chiến Trỗi Dậy
Lòng Hiếu Chiến Trỗi Dậy
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Khi Hạc Quay Về
Khi Hạc Quay Về
Same

0

Tàng Phong Nơi Nào
Tàng Phong Nơi Nào
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Kiếm Bạch Thiết
Kiếm Bạch Thiết
Nguyên Tố Tương Đồng

2

Thương Bạch Anh
Thương Bạch Anh
Same

0

Phong Tự Do
Phong Tự Do
Nguyên Tố Không Màu

2

Mũ Đượm Rượu
Mũ Đượm Rượu
Nguyên Tố Lôi

4

Năng Lượng

2

Ngàn Vạn Ước Nguyện
Ngàn Vạn Ước Nguyện
Nguyên Tố Không Màu

2

Nón Ma Nữ Lo Lắng
Nón Ma Nữ Lo Lắng
Nguyên Tố Tương Đồng

3

Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói
Nguyên Tố Không Màu

2

Xudong
Xudong
Nguyên Tố Tương Đồng

1

Yayoi Nanatsuki
Yayoi Nanatsuki
HP

6

Energy

Energy

Sứ Đồ Vực Sâu - Kích Lưu
Sứ Đồ Vực Sâu - Kích Lưu
HP

6

Energy

Energy

Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
Học Sĩ Vực Sâu - Uyên Hỏa
HP

4

Energy

Energy

Phù Thủy Hilichurl Phong
Phù Thủy Hilichurl Phong
HP

10

Energy

Energy

Robot Đặc Công Chuyên Dụng
Robot Đặc Công Chuyên Dụng
HP

10

Energy

Energy

Robot Đặc Công Chuyên Dụng - Ousia
Robot Đặc Công Chuyên Dụng - Ousia
HP

10

Energy

Energy

Robot Đặc Công Chuyên Dụng - Pneuma
Robot Đặc Công Chuyên Dụng - Pneuma
HP

40

Energy

Energy

Azhdaha
Azhdaha
HP

8

Energy

Energy

Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
HP

8

Energy

Energy

Bạo Đồ Hilichurl Búa Lôi
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lôi
HP

10

Energy

Energy

Hỏa Ngục Ma Nữ
Hỏa Ngục Ma Nữ
HP

4

Energy

Energy

Pháp Sư Vực Sâu Băng
Pháp Sư Vực Sâu Băng
HP

3

Energy

Energy

Hilichurl Băng Tiễn
Hilichurl Băng Tiễn
HP

30

Energy

Energy

Băng Nguyên Bản
Băng Nguyên Bản
HP

4

Energy

Energy

Slime Băng
Slime Băng
HP

4

Energy

Energy

Phù Thủy Hilichurl Thảo
Phù Thủy Hilichurl Thảo
HP

10

Energy

Energy

Dvalin
Dvalin
HP

4

Energy

Energy

Energy

Pháp Sư Vực Sâu Lôi
Pháp Sư Vực Sâu Lôi
HP

3

Energy

Energy

Hilichurl Lôi Tiễn
Hilichurl Lôi Tiễn
HP

45

Energy

Energy

Lôi Nguyên Bản
Lôi Nguyên Bản
HP

4

Energy

Energy

Phù Thủy Hilichurl Lôi
Phù Thủy Hilichurl Lôi
HP

4

Energy

Energy

Slime Lôi
Slime Lôi
HP

24

Energy

Energy

Hoàng Đế Thép Lửa
Hoàng Đế Thép Lửa
HP

8

Energy

Energy

Eremite - Nước Giữa Sa Mạc
Eremite - Nước Giữa Sa Mạc
HP

10

Energy

Energy

Eremite - Người Kể Chuyện Cát Nóng
Eremite - Người Kể Chuyện Cát Nóng
HP

10

Energy

Energy

Eremite - Kẻ Gọi Đá
Eremite - Kẻ Gọi Đá
HP

8

Energy

Energy

Eremite - Băng Giữa Nắng Nóng
Eremite - Băng Giữa Nắng Nóng
HP

10

Energy

Energy

Energy

Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Băng
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
HP

9

Energy

Energy

Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
HP

10

Energy

Energy

Đội Tiên Phong Fatui - Quân Tiên Phong Tay Đấm Phong
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Tiên Phong Tay Đấm Phong
HP

10

Energy

Energy

Energy

Đội tiên phong Fatui - Vệ Binh Băng Hạng Nặng
Đội tiên phong Fatui - Vệ Binh Băng Hạng Nặng
HP

10

Energy

Energy

Energy

Đội tiên phong Fatui - Quân tiên phong chùy Lôi
Đội tiên phong Fatui - Quân tiên phong chùy Lôi
HP

10

Energy

Energy

Energy

Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Nham
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Nham
HP

10

Energy

Energy

Energy

Đội Tiên Phong Fatui - Vệ Binh Thủy Hạng Nặng
Đội Tiên Phong Fatui - Vệ Binh Thủy Hạng Nặng
HP

10

Energy

Energy

Energy

Đội Tiên Phong Fatui - Quân Du Kích Hỏa
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Du Kích Hỏa
HP

4

Energy

Energy

Phù Thủy Hilichurl Nham
Phù Thủy Hilichurl Nham
HP

7

Energy

Energy

Nấm Quỷ Đi Bộ - Nham
Nấm Quỷ Đi Bộ - Nham
HP

7

Energy

Energy

Nấm Quỷ Đi Bộ - Thủy
Nấm Quỷ Đi Bộ - Thủy
HP

4

Energy

Energy

Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Tiên Phong
HP

4

Energy

Energy

Hilichurl Chiến Sĩ
Hilichurl Chiến Sĩ
HP

3

Energy

Energy

Xạ Thủ Hilichurl
Xạ Thủ Hilichurl
HP

6

Energy

Energy

Energy

Pháp Sư Vực Sâu Thủy
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
HP

4

Energy

Energy

Phù Thủy Hilichurl Thủy
Phù Thủy Hilichurl Thủy
HP

4

Energy

Energy

Slime Thủy
Slime Thủy
HP

8

Energy

Energy

Bạo Đồ Hilichurl Khiên Băng
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Băng
HP

30

Energy

Energy

Nấm Thúy Linh
Nấm Thúy Linh
HP

10

Energy

Energy

Kairagi - Lôi Đằng
Kairagi - Lôi Đằng
HP

10

Energy

Energy

Kairagi - Viêm Uy
Kairagi - Viêm Uy
HP

10

Energy

Energy

Signora
Signora
HP

10

Energy

Energy

Slime Băng Lớn
Slime Băng Lớn
HP

10

Energy

Energy

Slime Thủy Lớn
Slime Thủy Lớn
HP

28

Energy

Energy

Energy

Maguu Kenki
Maguu Kenki
HP

27

Energy

Energy

Cá Ngựa Ngọc Trai Ngàn Năm
Cá Ngựa Ngọc Trai Ngàn Năm
HP

10

Energy

Energy

Fatui - Thiếu Nữ Kính
Fatui - Thiếu Nữ Kính
HP

6

Energy

Energy

Nobushi - Hitsukeban
Nobushi - Hitsukeban
HP

6

Energy

Energy

Nobushi - Jintouban
Nobushi - Jintouban
HP

6

Energy

Energy

Nobushi - Kikouban
Nobushi - Kikouban
HP

15

Energy

Energy

Lôi Nguyên Bản Thuần Khiết
Lôi Nguyên Bản Thuần Khiết
HP

6

Energy

Energy

Energy

Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
HP

30

Energy

Energy

Energy

Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
Tinh Linh Nước Trong - Rhodeia
HP

8

Energy

Energy

Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá
HP

10

Energy

Energy

Energy

Thể Nham - Chó Săn Ma Vật
Thể Nham - Chó Săn Ma Vật
HP

10

Energy

Energy

Rồng Di Tích - Địa Vệ
Rồng Di Tích - Địa Vệ
HP

8

Energy

Energy

Thủ Vệ Di Tích
Thủ Vệ Di Tích
HP

8

Energy

Energy

Vua Mũ Đá Hilichurl
Vua Mũ Đá Hilichurl
HP

10

Energy

Energy

Robot Áp Chế Chuyên Dụng
Robot Áp Chế Chuyên Dụng
HP

10

Energy

Energy

Robot Áp Chế Chuyên Dụng - Ousia
Robot Áp Chế Chuyên Dụng - Ousia
HP

10

Energy

Energy

Robot Áp Chế Chuyên Dụng - Pneuma
Robot Áp Chế Chuyên Dụng - Pneuma
HP

45

Energy

Energy

Thực Thể Sấm Sét
Thực Thể Sấm Sét
HP

10

Energy

Energy

Energy

Thể Lôi - Chó Săn Ma Vật
Thể Lôi - Chó Săn Ma Vật
HP

6

Energy

Energy

Nấm Quỷ Có Cánh - Băng
Nấm Quỷ Có Cánh - Băng
HP

6

Energy

Energy

Nấm Quỷ Có Cánh - Thảo
Nấm Quỷ Có Cánh - Thảo
HP

8

Energy

Energy

Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ