Trở lại
Tiểu Đệ Kujirai

Tiểu Đệ Kujirai

Loại thẻ: Thẻ Hỗ Trợ

Tâm Ý Temari - Tiểu Đệ Kujirai

"Người giấu Temari, phải giấu xong trong thời gian một bài hát. Người đi tìm cũng phải tìm ra trong thời gian một bài hát, như vậy mới công bằng!"

Hiệu ứng thẻ

Khi bắt đầu Giai Đoạn Hành Động: Sinh ra 1 Nguyên Tố Vạn Năng. Sau đó, nếu khu chi viện của đối phương chưa đầy, sẽ chuyển thẻ bài này đến khu chi viện của đối phương.