Background image

chạy lại dự đoán

Eula
2 chạy487 ngày trước
2021-11-24

Chongyun
6 chạy278 ngày trước
2022-06-21

Kaedehara Kazuha
2 chạy256 ngày trước
2022-07-13

Klee
3 chạy256 ngày trước
2022-07-13

Tighnari
1 chạy214 ngày trước
2022-08-24

Zhongli
4 chạy214 ngày trước
2022-08-24

Fischl
6 chạy214 ngày trước
2022-08-24

Ganyu
3 chạy198 ngày trước
2022-09-09

Sangonomiya Kokomi
3 chạy198 ngày trước
2022-09-09

Dori
1 chạy198 ngày trước
2022-09-09

Venti
4 chạy179 ngày trước
2022-09-28

Candace
1 chạy179 ngày trước
2022-09-28

Kuki Shinobu
2 chạy179 ngày trước
2022-09-28

Nilou
1 chạy163 ngày trước
2022-10-14

Albedo
3 chạy163 ngày trước
2022-10-14

Xiangling
7 chạy163 ngày trước
2022-10-14

Nahida
1 chạy144 ngày trước
2022-11-02

Yoimiya
3 chạy144 ngày trước
2022-11-02

Razor
5 chạy144 ngày trước
2022-11-02

Noelle
7 chạy144 ngày trước
2022-11-02

Yae Miko
2 chạy128 ngày trước
2022-11-18

Tartaglia
4 chạy128 ngày trước
2022-11-18

Thoma
4 chạy128 ngày trước
2022-11-18

Shikanoin Heizou
2 chạy128 ngày trước
2022-11-18

Layla
1 chạy128 ngày trước
2022-11-18

Kẻ Lang Thang
1 chạy109 ngày trước
2022-12-07

Arataki Itto
3 chạy109 ngày trước
2022-12-07

Faruzan
1 chạy109 ngày trước
2022-12-07

Yanfei
6 chạy109 ngày trước
2022-12-07

Gorou
3 chạy109 ngày trước
2022-12-07

Raiden Shogun
3 chạy89 ngày trước
2022-12-27

Kamisato Ayato
2 chạy89 ngày trước
2022-12-27

Sayu
5 chạy89 ngày trước
2022-12-27

Rosaria
6 chạy89 ngày trước
2022-12-27

Kujou Sara
3 chạy89 ngày trước
2022-12-27

Alhaitham
1 chạy67 ngày trước
2023-01-18

Xiao
4 chạy67 ngày trước
2023-01-18

Xinyan
7 chạy67 ngày trước
2023-01-18

Yun Jin
4 chạy67 ngày trước
2023-01-18

Yaoyao
1 chạy67 ngày trước
2023-01-18

Hu Tao
3 chạy47 ngày trước
2023-02-07

Yelan
2 chạy47 ngày trước
2023-02-07

Beidou
7 chạy47 ngày trước
2023-02-07

Ningguang
7 chạy47 ngày trước
2023-02-07

Xingqiu
8 chạy47 ngày trước
2023-02-07

Dehya
1 chạy25 ngày trước
2023-03-01

Cyno
2 chạy25 ngày trước
2023-03-01

Bennett
8 chạy25 ngày trước
2023-03-01

Collei
2 chạy25 ngày trước
2023-03-01

Barbara
8 chạy25 ngày trước
2023-03-01

Shenhe
2 chạy5 ngày trước
2023-03-21

Kamisato Ayaka
3 chạy5 ngày trước
2023-03-21

Diona
8 chạy5 ngày trước
2023-03-21

Sucrose
8 chạy5 ngày trước
2023-03-21

Mika
1 chạy5 ngày trước
2023-03-21

lịch sử

Xuất Trần Nhập Thế

2023-03-21v3.5

Nắng Vàng Rực Rỡ

2023-03-01v3.5

Xích Đoàn Khai Mở

2023-02-07v3.4

Chìa Khóa Sắc Lệnh

2023-01-18v3.4

Cô Độc Giữa Nhân Gian

2022-12-27v3.3

Tro Tàn Tái Sinh

2022-12-07v3.3

Sắc Tím Hoa Đào

2022-11-18v3.2

Giác Ngộ Nguyệt Thảo

2022-11-02v3.2

Cánh Sen Đung Đưa

2022-10-14v3.1

Tà Dương Phán Quyết

2022-09-28v3.1

Hội Ngộ Nơi Trần Thế

2022-09-09v3.0

Thủ Hộ Sắc Xanh

2022-08-24v3.0

Thiên Hà Rực Lửa

2022-08-02v2.8

Lá Rụng Theo Gió

2022-07-13v2.8

Yến Tiệc Quỷ Môn

2022-06-21v2.7

Tố Nghê Hiện Thiên

2022-05-31v2.7

The Herons Court

2022-04-19v2.6

Dạo Bước Bên Hoa

2022-03-30v2.6

Cô Độc Giữa Nhân Gian

2022-03-08v2.5

Sắc Tím Hoa Đào

2022-02-16v2.5

Đồng Cỏ Thị Thành

2022-01-25v2.4

Xuất Trần Nhập Thế

2022-01-05v2.4

Yến Tiệc Quỷ Môn

2021-12-14v2.3

Hơi Thở Thần Bí

2021-11-24v2.3

Xích Đoàn Khai Mở

2021-11-02v2.2

Tạm Biệt Thủ Đô Băng

2021-10-13v2.2

Hồng Châu Trôi Nổi

2021-09-21v2.1

Cô Độc Giữa Nhân Gian

2021-09-01v2.1

Thiên Hà Rực Lửa

2021-08-10v2.0

The Herons Court

2021-07-21v2.0

Lá Rụng Theo Gió

2021-06-29v1.6

Dấu Chân Của Lửa

2021-06-09v1.6

Khoảnh Khắc Dậy Sóng

2021-05-18v1.5

Đồng Cỏ Thị Thành

2021-04-28v1.5

Tạm Biệt Thủ Đô Băng

2021-04-06v1.4

Bài Thơ Cốc Thánh

2021-03-17v1.4

Xích Đoàn Khai Mở

2021-03-02v1.3

Ánh Đèn Ngư Long

2021-02-17v1.3

Lời Mời Pháo Hoa

2021-02-03v1.3

Hội Ngộ Nơi Trần Thế

2021-01-12v1.2

Hơi Thở Thần Bí

2020-12-23v1.2

Đồng Cỏ Thị Thành

2020-12-01v1.1

Tạm Biệt Thủ Đô Băng

2020-11-11v1.1

Dấu Chân Của Lửa

2020-10-20v1.0

Bài Thơ Cốc Thánh

2020-09-28v1.0