Faruzan

Xây dựng Faruzan trong Genshin Impact

Anemo

Các xây dựng Faruzan tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4
5
6

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Phong

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3ST Bạo Kích
4Tấn Công%
5Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Faruzan tốt nhất

Kỹ năng Faruzan

Tấn Công Thường - Tiễn Thuật Parthian
Tấn Công Thường - Tiễn Thuật Parthian
Phi Tưởng Phong Thiên
Phi Tưởng Phong Thiên
Luồng gió chân lý sẽ nâng đỡ tinh thần của những người tìm kiếm sự thật, xua tan chướng ngại của định kiến.
Lối Đi Riêng Của Gió
Lối Đi Riêng Của Gió
Phải có lòng tôn trọng với những trí tuệ ẩn sâu trong tàn tích cổ xưa.

Thiên phú nội tại

impetuous_flow

Ngọn Gió Nhanh Nhẹn

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi Faruzan ở trong trạng thái "Lốc Xoáy Hiển Hiện" của Phi Tưởng Phong Thiên, sẽ giảm 60% thời gian cần để tụ lực ngắm bắn, đồng thời khiến hiệu quả Gió Xoáy của "Áp Suất Sụp Đổ" khi trúng kẻ địch sẽ gây thêm hiệu ứng "Ngọn Gió Tai Họa" từ Lối Đi Riêng Của Gió.
lost_wisdom_of_the_seven_caverns

Trí Tuệ Trong Di Tích

Giai đoạn thăng thiên 4

Tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật trong trạng thái "Ngọn Gió Cầu Phúc" của Lối Đi Riêng Của Gió khi gây Sát Thương Nguyên Tố Phong cho kẻ địch sẽ sản sinh Bảo Hộ Gió Gầm: Tăng sát thương gây ra căn cứ vào 32% tấn công cơ bản của Faruzan, mỗi 0.8s tối đa sản sinh hiệu quả Bảo Hộ Gió Gầm một lần, hiệu quả này sẽ biến mất sau khi kết thúc thời gian duy trì Ngọn Gió Cầu Phúc hoặc sau khi đã kích hoạt 1 lần.
tomes_light_the_path

Ngàn Sách Soi Đường Dài

Passive

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Sumeru, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung mệnh

truth_by_any_means

Sự Thật Bằng Mọi Cách

Chòm sao Lv. 1

Trong một lần hiệu ứng "Lốc Xoáy Hiển Hiện" của Phi Tưởng Phong Thiên, Faruzan tối đa có thể bắn ra 2 "Mũi Tên Bão Tố" bằng cách hoàn thành tụ lực ngắm bắn.
overzealous_intellect

Quên Mình Luyện Tri Thức

Chòm sao Lv. 2

Thời gian tồn tại của "Khối Đa Diện Sáng Chói" từ Lối Đi Riêng Của Gió kéo dài thêm 6s.
spiritorchard_stroll

Dạo Bước Vườn Linh Hồn

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Phi Tưởng Phong Thiên +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
divine_comprehension

Giác Ngộ Từ Thần Cơ

Chòm sao Lv. 4

Gió Xoáy từ Áp Suất Sụp Đổ sẽ hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố cho Faruzan dựa vào số lượng kẻ địch trúng phải: Khi trúng một kẻ địch sẽ hồi cho Faruzan 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố; Mỗi khi trúng thêm một kẻ địch sẽ hồi thêm cho Faruzan 0.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Trong một lần Gió Xoáy, tối đa hồi phục 4 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Faruzan bằng cách này.
wonderland_of_rumination

Cảnh Đẹp Trong Tư Duy

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Lối Đi Riêng Của Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
the_wondrous_path_of_truth

Đường Chân Lý Kỳ Diệu

Chòm sao Lv. 6

Nhân vật trong hiệu ứng "Ngọn Gió Cầu Phúc" từ Lối Đi Riêng Của Gió tăng 40% sát thương bạo kích khi gây Sát Thương Nguyên Tố Phong; Khi nhân vật trong trận hiện tại đang chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng "Ngọn Gió Cầu Phúc" gây sát thương, sẽ gây thêm hiệu ứng "Áp Suất Sụp Đổ" cho kẻ địch đó. Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần, tất cả nhân vật trong đội tính chung thời gian CD.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
802
Tấn Công Căn Bản
-
16
P.Ngự Căn Bản
-
53
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1