Món ăn

Cơm Trộn Aaru

Cơm Trộn Aaru

Hồi 50 điểm thể lực

Chăm Sóc Tận Tình

Chăm Sóc Tận Tình

Hồi 80 điểm thể lực

Tiên Nhảy Tường

Tiên Nhảy Tường

Tấn công cả đội tăng 316 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trứng Ốp Nhà Mạo Hiểm

Trứng Ốp Nhà Mạo Hiểm

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sandwich Của Người Đo Vẽ Bản Đồ

Sandwich Của Người Đo Vẽ Bản Đồ

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Hạnh Nhân

Đậu Hũ Hạnh Nhân

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Giấc Mộng Đẹp

Giấc Mộng Đẹp

Tấn công cả đội tăng 114 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Baklava

Baklava

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Măng Chua Tươi

Măng Chua Tươi

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Măng Chua Tươi Lửa Nhỏ

Măng Chua Tươi Lửa Nhỏ

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Thập Cẩm Phong Thần

Thập Cẩm Phong Thần

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Chân - Thập Cẩm Phong Thần

Chân - Thập Cẩm Phong Thần

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 1800s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sườn Que Nướng

Sườn Que Nướng

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Sườn Que Nướng Bí Truyền

Sườn Que Nướng Bí Truyền

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1750 điểm HP.

Mochi Mâm Xôi

Mochi Mâm Xôi

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Sushi Trứng Chim

Sushi Trứng Chim

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

"Kế Sách Kỳ Diệu"

"Kế Sách Kỳ Diệu"

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Biryani

Biryani

Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Chép Đen Hấp

Cá Chép Đen Hấp

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Cá Luộc Vạn Dân Đường

Cá Luộc Vạn Dân Đường

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Bánh Su Bồng Bềnh

Bánh Su Bồng Bềnh

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Boudin Noir aux Pommes

Boudin Noir aux Pommes

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Phúc Lộc Tràn Đầy

Phúc Lộc Tràn Đầy

Tất cả nhân vật trong đội tăng 272 điểm tấn công, tăng 8% tỷ lệ bạo kích, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Rừng Kho Tàu

Thịt Rừng Kho Tàu

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Viên Om

Thịt Viên Om

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tứ Hỷ Viên Mãn

Tứ Hỷ Viên Mãn

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Souffle Bồng Bềnh

Souffle Bồng Bềnh

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Gà Áp Chảo

Gà Áp Chảo

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mora Đến Đây Nhanh

Mora Đến Đây Nhanh

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cua Phủ Bơ

Cua Phủ Bơ

Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Súp Hải Sản Hoa Calla Lily

Súp Hải Sản Hoa Calla Lily

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Lưỡi Câu Cực Phẩm

Lưỡi Câu Cực Phẩm

Phòng ngự cả đội tăng 282 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Ajilenakh Ngào Đường

Ajilenakh Ngào Đường

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Halvamazd

Halvamazd

Phòng ngự cả đội tăng 282 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cassoulet

Cassoulet

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Ajilenakh Nướng

Bánh Ajilenakh Nướng

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Ajilenakh Nướng Cổ Điển

Bánh Ajilenakh Nướng Cổ Điển

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Trầm Ngọc Trà Lộ

Trầm Ngọc Trà Lộ

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Gà Nấu Đậu

Gà Nấu Đậu

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Xiên Thịt Gà Nấm

Xiên Thịt Gà Nấm

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Xiên Rau Củ Nướng

Xiên Rau Củ Nướng

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Bánh Ngô Thịt Cay

Bánh Ngô Thịt Cay

Hiệu quả khiên của tất cả nhân vật trong đội tăng 30%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bavarois Cà Phê

Bavarois Cà Phê

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Thịt Lạnh

Thịt Lạnh

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bản Giao Hưởng Chúc Phúc

Bản Giao Hưởng Chúc Phúc

Sát thương vật lý cả đội tăng 55%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Nào Nào

Món Nào Nào

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Không Tương Lai

Món Không Tương Lai

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, sát thương bạo kích tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Ốc Pha Lê

Bánh Ốc Pha Lê

Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Trà Chiều

Trà Chiều

Tăng 25% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Consomme

Consomme

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

"Một Giọt Mưa Bay"

"Một Giọt Mưa Bay"

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, sát thương bạo kích tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Rau Giăm Bông Gạch Cua

Bánh Rau Giăm Bông Gạch Cua

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Cơm Dinh Dưỡng 593

Cơm Dinh Dưỡng 593

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Gạch Cua Xào

Gạch Cua Xào

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Gạch Cua

Đậu Hũ Gạch Cua

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

"Chuẩn Khuôn Khổ"

"Chuẩn Khuôn Khổ"

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Súp Kem Nấm

Súp Kem Nấm

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

Rau Củ Hầm Kem

Rau Củ Hầm Kem

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cà Rốt Cay Xè

Cà Rốt Cay Xè

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Crepes Suzette

Crepes Suzette

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Giỏ Khoai Giòn Tôm Tươi

Giỏ Khoai Giòn Tôm Tươi

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Tôm Pha Lê

Tôm Pha Lê

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Giang Hồ Bách Vị

Giang Hồ Bách Vị

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Thịt Xông Khói Xào

Thịt Xông Khói Xào

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 15% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tôm Cà Ri

Tôm Cà Ri

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Xối Mỡ Giòn Tan

Xối Mỡ Giòn Tan

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mì Râu Rồng

Mì Râu Rồng

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mì Liên Tâm

Mì Liên Tâm

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Nướng

Cá Nướng

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Tuyệt Tác Thế Gian

Tuyệt Tác Thế Gian

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Đùi Vịt Nấu Mỡ

Đùi Vịt Nấu Mỡ

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Trứng Cuộn

Trứng Cuộn

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tín Ngưỡng Vĩnh Hằng

Tín Ngưỡng Vĩnh Hằng

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Vịt Bát Bửu

Vịt Bát Bửu

Hiệu quả khiên của tất cả nhân vật trong đội tăng 30%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Fatteh

Fatteh

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

Tác Phẩm Tận Tâm

Tác Phẩm Tận Tâm

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Feast-O's

Feast-O's

Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tội Ác - Loại Không Nhất Thiết Xử Lý

Tội Ác - Loại Không Nhất Thiết Xử Lý

Tăng 25% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Trà Hảo Nguyệt Viên

Trà Hảo Nguyệt Viên

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Khoai Tây Chiên Cá

Khoai Tây Chiên Cá

Hồi 85 điểm thể lực

Tin Tức Độc Quyền - Mục Ẩm Thực

Tin Tức Độc Quyền - Mục Ẩm Thực

Hồi 130 điểm thể lực

Cá Tươi Sốt Kem

Cá Tươi Sốt Kem

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Bánh Người Cá

Bánh Người Cá

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Cá Thơm Ngon

Bánh Cá Thơm Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 151 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Dưa Muối Ngũ Bảo

Dưa Muối Ngũ Bảo

Hồi 85 điểm thể lực

Mỳ Sốt Thịt

Mỳ Sốt Thịt

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Mì Tương Ma Pháp

Mì Tương Ma Pháp

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Thịt Đông Fontaine

Thịt Đông Fontaine

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gan Ngỗng Fontaine

Gan Ngỗng Fontaine

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Súp Hành Fontaine

Súp Hành Fontaine

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Mousse Fontinalia

Bánh Mousse Fontinalia

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Khoai Tây Nghiền

Khoai Tây Nghiền

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Củ Cải Viên Chiên

Củ Cải Viên Chiên

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Hương Vị Lễ Hội

Hương Vị Lễ Hội

Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Hai Tầng Hương Vị

Hai Tầng Hương Vị

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sinh Tố Hoa Quả

Sinh Tố Hoa Quả

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tam Tấu Hoa Quả

Tam Tấu Hoa Quả

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trứng Minh Nguyệt

Trứng Minh Nguyệt

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Mì Bơ Tỏi

Bánh Mì Bơ Tỏi

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tajine Vàng Óng

Tajine Vàng Óng

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 22% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tajine Lửa Vàng

Tajine Lửa Vàng

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 30% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Burger Gà Giòn

Burger Gà Giòn

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Cua Hoàng Kim

Cua Hoàng Kim

Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Vàng Khổng Lồ

Gà Vàng Khổng Lồ

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tôm Viên Tơ Vàng

Tôm Viên Tơ Vàng

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Hầm Sốt Rau Củ

Thịt Hầm Sốt Rau Củ

Giảm một ít tốc độ tích tụ giá rét cho tất cả nhân vật trong đội, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Hổ Nướng

Cá Hổ Nướng

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Cá Nướng Không Lối Thoát

Cá Nướng Không Lối Thoát

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Lươn Kabayaki

Lươn Kabayaki

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Súp Cá Và Dê Cổ Hoa

Súp Cá Và Dê Cổ Hoa

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Haggis

Haggis

Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Xá Xíu Mật Ong

Xá Xíu Mật Ong

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Nhàn Rỗi Thưởng Trà

Nhàn Rỗi Thưởng Trà

Lập tức hồi 14% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 350 HP.

Tri Túc Thường Lạc

Tri Túc Thường Lạc

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Ile Flottante

Ile Flottante

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Thịt Torai

Thịt Torai

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 15% trong 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Cơm Mèo Năng Động

Cơm Mèo Năng Động

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Hộp Cơm Tiếp Sức

Hộp Cơm Tiếp Sức

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Chè Trái Cây

Chè Trái Cây

Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Chè Thanh Nhiệt Hạ Hỏa

Chè Thanh Nhiệt Hạ Hỏa

Tăng 25% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc

Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trứng Trà Vân Ngọc

Trứng Trà Vân Ngọc

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc

Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Cay Thơm Mềm

Gà Cay Thơm Mềm

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Rock and Roll!

Gà Rock and Roll!

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 16%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cơm Cháy Tuyệt Vân

Cơm Cháy Tuyệt Vân

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sandwich Katsu

Sandwich Katsu

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Chân Tướng Duy Nhất

Chân Tướng Duy Nhất

Tấn công cả đội tăng 114 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Konda

Món Konda

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Dâng Thủy Thần

Dâng Thủy Thần

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 22% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

"Pour Justice"

"Pour Justice"

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 30% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Cuốn Cá Lambad

Cuốn Cá Lambad

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Lasagna

Lasagna

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Bánh Hoa Sen

Bánh Hoa Sen

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Trứng Hạt Sen

Canh Trứng Hạt Sen

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Vân Già Ngọc

Vân Già Ngọc

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Viên Phô Mai Masala

Viên Phô Mai Masala

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn

Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Pizza Nấm Thịt

Pizza Nấm Thịt

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sushi Ngập Thịt

Sushi Ngập Thịt

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Tháp Nấm Sữa Giòn

Tháp Nấm Sữa Giòn

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Thạch Bạc Hà

Thạch Bạc Hà

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Gel No Bụng

Gel No Bụng

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Rau Trộn Bạc Hà

Rau Trộn Bạc Hà

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Đậu Bạc Hà

Canh Đậu Bạc Hà

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trà Trái Cây Bạc Hà

Trà Trái Cây Bạc Hà

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà

Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Súp Miso

Súp Miso

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

"Ấm Áp"

"Ấm Áp"

Lập tức hồi 14% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 350 HP.

Mì Xào Thập Cẩm

Mì Xào Thập Cẩm

Hồi 400 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Đạo Lý Của Kẻ Mạnh

Đạo Lý Của Kẻ Mạnh

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Cá Nướng Mondstadt

Cá Nướng Mondstadt

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Không Phải Món Nhậu

Không Phải Món Nhậu

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Bánh Khoai Tây Mondstadt

Bánh Khoai Tây Mondstadt

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Bánh Khoai Tây

Bánh Khoai Tây

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Bánh Mặt Trăng

Bánh Mặt Trăng

Cả đội nhận hiệu quả khiên tăng 30%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Gợn Sóng

Bánh Gợn Sóng

Cả đội nhận hiệu quả khiên tăng 40%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thịt Mora

Thịt Mora

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Mora Càn Khôn

Thịt Mora Càn Khôn

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Toto Nướng

Toto Nướng

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nấm Thập Cẩm

Nấm Thập Cẩm

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tuyển Chọn Của Đội Trưởng Kiểm Lâm

Tuyển Chọn Của Đội Trưởng Kiểm Lâm

Phòng ngự cả đội tăng 151 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Nấm Rơm Nướng

Pizza Nấm Rơm Nướng

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Pizza Tỉnh Táo

Pizza Tỉnh Táo

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Mì Nóng Bát Bửu

Mì Nóng Bát Bửu

Hồi 50 điểm thể lực

Mì Lạnh Bát Bửu

Mì Lạnh Bát Bửu

Hồi 80 điểm thể lực

Thịt Om Táo Đất Bắc

Thịt Om Táo Đất Bắc

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Gà Xông Khói Phía Bắc

Gà Xông Khói Phía Bắc

Hồi 50 điểm thể lực

Cơm Cuộn Trứng

Cơm Cuộn Trứng

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Vũ Điệu Cơm Cuộn Trứng

Vũ Điệu Cơm Cuộn Trứng

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Tâm Ý

Đậu Hũ Tâm Ý

Hồi 85 điểm thể lực

Cơm Nắm

Cơm Nắm

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Chống Nhức Đầu

Chống Nhức Đầu

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Pudding Padisarah

Pudding Padisarah

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Vũ Điệu Quay Cuồng

Vũ Điệu Quay Cuồng

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Panipuri

Panipuri

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

Kẹo Dẻo Trái Cây

Kẹo Dẻo Trái Cây

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thủ Thuật Khối Vuông

Thủ Thuật Khối Vuông

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, sát thương bạo kích tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pile 'Em Up

Pile 'Em Up

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Truyện Kể Mondstadt

Truyện Kể Mondstadt

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, sát thương bạo kích tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Túi

Bánh Túi

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Khát Khao

Khát Khao

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Súp Hải Sản Poisson

Súp Hải Sản Poisson

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Bến Đỗ Của Chim Biển

Bến Đỗ Của Chim Biển

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Bánh Poissonchant

Bánh Poissonchant

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thuyền Khoai Tây

Thuyền Khoai Tây

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Món Nhà Nông Khinh Sách

Món Nhà Nông Khinh Sách

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Thường Ngày Ở Khinh Sách

Món Thường Ngày Ở Khinh Sách

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Tươi Hầm Củ Cải

Cá Tươi Hầm Củ Cải

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Canh Rau Củ

Canh Rau Củ

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Tử Uyển Cầu Vồng

Tử Uyển Cầu Vồng

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Macaron Cầu Vồng

Macaron Cầu Vồng

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

"Cứ Chọn Thoải Mái!"

"Cứ Chọn Thoải Mái!"

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Gạo

Bánh Gạo

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Zoni Đường Phố

Zoni Đường Phố

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pudding Gạo

Pudding Gạo

Hồi 85 điểm thể lực

Ngon Như Nhà Làm

Ngon Như Nhà Làm

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sữa Trứng Tường Vi

Sữa Trứng Tường Vi

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Giấc Ngủ Xa Hoa

Giấc Ngủ Xa Hoa

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Thịt Hầm Sabz

Thịt Hầm Sabz

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Tình Huống Lý Tưởng

Tình Huống Lý Tưởng

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Bánh Anh Đào

Bánh Anh Đào

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Lò Hồng Chấm Tuyết

Lò Hồng Chấm Tuyết

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Senbei Tôm Anh Đào

Senbei Tôm Anh Đào

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 22% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tempura Anh Đào

Tempura Anh Đào

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tĩnh Lặng Trang Nhã

Tĩnh Lặng Trang Nhã

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Samosa

Samosa

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Sangayaki

Sangayaki

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sashimi

Sashimi

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gỏi Mãn Nguyện

Gỏi Mãn Nguyện

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thông Minh Tột Đỉnh (Cuộc Sống)

Thông Minh Tột Đỉnh (Cuộc Sống)

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 16%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nhung Tùng Rán Bơ

Nhung Tùng Rán Bơ

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Viên Thơm Nồng

Thịt Viên Thơm Nồng

Có tỷ lệ nhất định hồi phục 26%/32%/38% HP tối đa cho nhân vật được chọn, đồng thời hồi thêm 950/1250/1550 điểm HP.

Salad Nhiệt Đới

Salad Nhiệt Đới

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cuốn Shawarma

Cuốn Shawarma

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mì Soba

Mì Soba

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Cá Đuôi Sóc

Cá Đuôi Sóc

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Sườn Nướng

Sườn Nướng

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Nướng Kỵ Sĩ Trinh Thám!

Thịt Nướng Kỵ Sĩ Trinh Thám!

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Thịt Bò Tartare

Thịt Bò Tartare

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Vết Tích Của Lửa Ấm

Vết Tích Của Lửa Ấm

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Thịt Nướng Mật Ong

Thịt Nướng Mật Ong

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Xào Ớt Tuyệt Vân

Thịt Xào Ớt Tuyệt Vân

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Xào Ớt

Thịt Xào Ớt

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Phở Xào Cá

Phở Xào Cá

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Tôm Nõn Xào

Tôm Nõn Xào

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tôm Nhuốm Sương

Tôm Nhuốm Sương

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nham Cảng Tam Tiên

Nham Cảng Tam Tiên

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trà Nhật Lạc

Trà Nhật Lạc

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Chiên Bơ

Cá Chiên Bơ

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Giấc Mơ Của Rừng

Giấc Mơ Của Rừng

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Siêu Hoành Tráng

Pizza Siêu Hoành Tráng

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 35%, tỷ lệ bạo kích tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Nấu Hoa Ngọt

Gà Nấu Hoa Ngọt

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Bữa Tối Phán Quyết

Bữa Tối Phán Quyết

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1750 điểm HP.

Sushi Tôm

Sushi Tôm

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tahchin

Tahchin

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Linh Hồn Quyết Đấu

Linh Hồn Quyết Đấu

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Bánh Cá Hoàng Hôn

Bánh Cá Hoàng Hôn

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

"Buổi Trình Diễn Thời Trang"

"Buổi Trình Diễn Thời Trang"

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Gà Nướng Tandoori

Gà Nướng Tandoori

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Ragout Hầm

Ragout Hầm

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Bánh Xốp

Bánh Xốp

Hồi 400 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Quế Mây Dày

Bánh Quế Mây Dày

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Bồ Câu Hun Khói

Bồ Câu Hun Khói

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Trứng Chiên Teyvat

Trứng Chiên Teyvat

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Chiên Teyvat Cháy

Trứng Chiên Teyvat Cháy

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Kim Ngọc Mãn Đường

Kim Ngọc Mãn Đường

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 22% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thịt Thiên Khu

Thịt Thiên Khu

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 35%, tỷ lệ bạo kích tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cà Dồn Narbonnaise

Cà Dồn Narbonnaise

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Ramen Xương Hầm

Ramen Xương Hầm

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Thường Thắng Truyền Thuyết

Thường Thắng Truyền Thuyết

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Giai Điệu Hối Hả

Giai Điệu Hối Hả

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Dango Ba Màu

Dango Ba Màu

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Cá Mùa Hạ

Cá Mùa Hạ

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Xiên Que Ba Vị

Xiên Que Ba Vị

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Lòng Bò Bến Cảng

Lòng Bò Bến Cảng

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Khấu Tam Tư

Khấu Tam Tư

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Hồi Hạnh Nhân

Cá Hồi Hạnh Nhân

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Tulumba

Tulumba

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sushi Cá Ngừ

Sushi Cá Ngừ

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Mì Udon

Mì Udon

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

Mì Udon Fukuuchi

Mì Udon Fukuuchi

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Cơm Trà Xanh Thịt Lươn

Cơm Trà Xanh Thịt Lươn

Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Shimi Chazuke

Shimi Chazuke

Tăng 25% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thế Giới Hòa Bình

Thế Giới Hòa Bình

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Thái Bình Thịnh Thế

Thái Bình Thịnh Thế

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Bào Ngư Chay

Bào Ngư Chay

Hồi 400 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Đại Hành Quân U U

Đại Hành Quân U U

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Gà Vessie

Gà Vessie

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 35%, tỷ lệ bạo kích tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Wakatakeni

Món Wakatakeni

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Lòng Trung Nguyên

Lòng Trung Nguyên

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.