Món ăn

Cơm Trộn Aaru

Hồi 50 điểm thể lực

Cơm Trộn Aaru Ngon

Hồi 60 điểm thể lực

Cơm Trộn Aaru Kỳ Lạ

Hồi 40 điểm thể lực

Chăm Sóc Tận Tình

Hồi 80 điểm thể lực

Tiên Nhảy Tường

Tấn công cả đội tăng 316 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tiên Nhảy Tường Ngon

Tấn công cả đội tăng 372 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 12%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tiên Nhảy Tường Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 260 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trứng Ốp Nhà Mạo Hiểm

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trứng Ốp Nhà Mạo Hiểm Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trứng Ốp Nhà Mạo Hiểm Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sandwich Của Người Đo Vẽ Bản Đồ

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Hạnh Nhân

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Hạnh Nhân Ngon

Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Hạnh Nhân Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Giấc Mộng Đẹp

Tấn công cả đội tăng 114 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Baklava

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Baklava Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Baklava Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Măng Chua Tươi

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Măng Chua Tươi Ngon

Lập tức hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 790 HP.

Măng Chua Tươi Kỳ Lạ

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450 HP.

Măng Chua Tươi Lửa Nhỏ

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Thập Cẩm Phong Thần

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thập Cẩm Phong Thần Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thập Cẩm Phong Thần Kỳ Quái

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Chân - Thập Cẩm Phong Thần

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 1800s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mochi Mâm Xôi

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Mochi Mâm Xôi Ngon

Lập tức hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 470 HP.

Mochi Mâm Xôi Kỳ Lạ

Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Sushi Trứng Chim

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Sushi Trứng Chim Ngon

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Sushi Trứng Chim Kỳ Lạ

Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.

"Kế Sách Kỳ Diệu"

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Biryani

Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Biryani Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 308 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Biryani Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 215 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Chép Đen Hấp

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Cá Chép Đen Hấp Ngon

Lập tức hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 790 HP.

Cá Chép Đen Hấp Kỳ Lạ

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450 HP.

Cá Luộc Vạn Dân Đường

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Phúc Lộc Tràn Đầy

Tất cả nhân vật trong đội tăng 272 điểm tấn công, tăng 8% tỷ lệ bạo kích, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Phúc Lộc Tràn Đầy Ngon

Tất cả nhân vật trong đội tăng 320 điểm tấn công, tăng 10% tỷ lệ bạo kích, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Phúc Lộc Tràn Đầy Kỳ Lạ

Tất cả nhân vật trong đội tăng 224 điểm tấn công, tăng 6% tỷ lệ bạo kích, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Rừng Kho Tàu

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Rừng Kho Tàu Ngon

Sát thương vật lý cả đội tăng 40%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Rừng Kho Tàu Kỳ Lạ

Sát thương vật lý cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Áp Chảo

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Áp Chảo Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Áp Chảo Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mora Đến Đây Nhanh

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cua Phủ Bơ

Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cua Phủ Bơ Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 308 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cua Phủ Bơ Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 215 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Súp Hải Sản Hoa Calla Lily

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Súp Hải Sản Hoa Calla Lily Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Súp Hải Sản Hoa Calla Lily Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Lưỡi Câu Cực Phẩm

Phòng ngự cả đội tăng 282 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Ajilenakh Ngào Đường

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Ajilenakh Ngào Đường Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Ajilenakh Ngào Đường Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Halvamazd

Phòng ngự cả đội tăng 282 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Ajilenakh Nướng

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Ajilenakh Nướng Ngon

Hồi 1500 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Ajilenakh Nướng Kỳ Lạ

Hồi 900 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Ajilenakh Nướng Cổ Điển

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Gà Nấu Đậu

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Nấu Đậu Thơm Ngon

Tấn công cả đội tăng 320 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Nấu Đậu Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Xiên Thịt Gà Nấm

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Xiên Thịt Gà Nấm Ngon

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Xiên Thịt Gà Nấm Kỳ Lạ

Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.

Xiên Rau Củ Nướng

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Bánh Ngô Thịt Cay

Hiệu quả khiên của tất cả nhân vật trong đội tăng 30%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Ngô Thịt Cay Ngon

Hiệu quả khiên của tất cả nhân vật trong đội tăng 35%, phòng ngự tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Ngô Thịt Cay Kỳ Lạ

Cả đội nhận hiệu quả khiên tăng 25%, phòng ngự tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Lạnh

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Lạnh Ngon

Sát thương vật lý cả đội tăng 40%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Lạnh Kỳ Lạ

Sát thương vật lý cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bản Giao Hưởng Chúc Phúc

Sát thương vật lý cả đội tăng 55%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Nào Nào

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Nào Nào Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Nào Nào Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Không Tương Lai

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, sát thương bạo kích tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Rau Giăm Bông Gạch Cua

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Rau Giăm Bông Gạch Cua Ngon

Hồi 1500 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Rau Giăm Bông Gạch Cua Kỳ Lạ

Hồi 900 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Cơm Dinh Dưỡng 593

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Gạch Cua Xào

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gạch Cua Xào Ngon

Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gạch Cua Xào Kỳ lạ

Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Gạch Cua

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

Đậu Hũ Gạch Cua Ngon

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 550 HP.

Đậu Hũ Gạch Cua Kỳ Lạ

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 250 HP.

"Chuẩn Khuôn Khổ"

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Rau Củ Hầm Kem

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Rau Củ Hầm Kem Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Rau Củ Hầm Kem Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cà Rốt Cay Xè

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Giỏ Khoai Giòn Tôm Tươi

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Giỏ Khoai Giòn Tôm Tươi Ngon

Lập tức hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 790 HP.

Giỏ Khoai Giòn Tôm Tươi Kỳ Lạ

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450 HP.

Tôm Pha Lê

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Tôm Pha Lê Ngon

Lập tức hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 470 HP.

Tôm Pha Lê Kỳ Lạ

Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Giang Hồ Bách Vị

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Thịt Xông Khói Xào

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 15% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thịt Xông Khói Xào Ngon

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 20% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thịt Xông Khói Xào Kỳ Lạ

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 10% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tôm Cà Ri

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Tôm Cà Ri Ngon

Hồi 24% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Tôm Cà Ri Kỳ Lạ

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900 điểm HP.

Mì Râu Rồng

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mì Râu Rồng Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mì Râu Rồng Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mì Liên Tâm

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Nướng

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Cá Nướng Ngon

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Cá Nướng Kỳ Lạ

Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.

Tuyệt Tác Thế Gian

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Trứng Cuộn

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Cuộn Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Cuộn Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tín Ngưỡng Vĩnh Hằng

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Cá Tươi Sốt Kem

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Cá Tươi Sốt Kem Ngon

Lập tức hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 470 HP.

Cá Tươi Sốt Kem Kỳ Lạ

Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Bánh Người Cá

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Người Cá Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 126 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Người Cá Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Cá Thơm Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 151 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Dưa Muối Ngũ Bảo

Hồi 85 điểm thể lực

Dưa Muối Ngũ Bảo Ngon

Hồi 100 điểm thể lực

Dưa Muối Ngũ Bảo Kỳ Lạ

Hồi 70 điểm thể lực

Mỳ Sốt Thịt

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Mỳ Sốt Thịt Ngon

Lập tức hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 470 HP.

Mỳ Sốt Thịt Kỳ Lạ

Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Mì Tương Ma Pháp

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Khoai Tây Nghiền

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Khoai Tây Nghiền Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Khoai Tây Nghiền Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Củ Cải Viên Chiên

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Củ Cải Viên Chiên Ngon

Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Củ Cải Viên Chiên Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Hương Vị Lễ Hội

Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Hương Vị Lễ Hội Ngon

Tăng 20% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Hương Vị Lễ Hội Kỳ Lạ

Tăng 15% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Trứng Minh Nguyệt

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Minh Nguyệt Ngon

Hồi 1500 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Minh Nguyệt Kỳ Lạ

Hồi 900 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tajine Vàng Óng

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 22% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tajine Vàng Óng Ngon

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 25% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tajine Vàng Óng Kỳ Lạ

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 20% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tajine Lửa Vàng

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 30% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Burger Gà Giòn

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Burger Gà Giòn Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Burger Gà Giòn Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Cua Hoàng Kim

Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cua Hoàng Kim Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 308 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cua Hoàng Kim Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 215 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Vàng Khổng Lồ

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Vàng Khổng Lồ Ngon

Tấn công cả đội tăng 320 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Vàng Khổng Lồ Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tôm Viên Tơ Vàng

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tôm Viên Tơ Vàng Ngon

Hồi 1500 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tôm Viên Tơ Vàng Kỳ Lạ

Hồi 900 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Hầm Sốt Rau Củ

Giảm một ít tốc độ tích tụ giá rét cho tất cả nhân vật trong đội, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Hầm Sốt Rau Củ Ngon

Giảm tốc độ tích tụ giá rét cho tất cả nhân vật trong đội, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Hầm Sốt Rau Củ Kỳ Lạ

Giảm một chút tốc độ tích tụ giá rét cho tất cả nhân vật trong đội, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Hổ Nướng

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Cá Hổ Nướng Ngon

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Cá Hổ Nướng Kỳ Lạ

Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.

Cá Nướng Không Lối Thoát

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Lươn Kabayaki

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Lươn Kabayaki Ngon

Hồi 24% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Lươn Kabayaki Kỳ Lạ

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900 điểm HP.

Thịt Torai

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 15% trong 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thịt Torai Ngon

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 20% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thịt Torai Kỳ Lạ

Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 10% trong 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Cơm Mèo Năng Động

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Cơm Mèo Năng Động Ngon

Lập tức hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 790 HP.

Cơm Mèo Năng Động Kỳ Lạ

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450 HP.

Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc Ngon

Tấn công cả đội tăng 320 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 126 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Cay Thơm Mềm

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Cay Thơm Mềm Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 12%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Cay Thơm Mềm Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Rock and Roll!

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 16%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cơm Cháy Tuyệt Vân

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cơm Cháy Tuyệt Vân Ngon

Sát thương vật lý cả đội tăng 40%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cơm Cháy Tuyệt Vân Kỳ Lạ

Sát thương vật lý cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sandwich Katsu

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sandwich Katsu Ngon

Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sandwich Katsu Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Chân Tướng Duy Nhất

Tấn công cả đội tăng 114 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Konda

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Món Konda Ngon

Hồi 1500 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Món Konda Kỳ Lạ

Hồi 900 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Cuốn Cá Lambad

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Cuốn Cá Lambad Ngon

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Cuốn Cá Lambad Kỳ Lạ

Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.

Bánh Hoa Sen

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Hoa Sen Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Hoa Sen Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Trứng Hạt Sen

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Trứng Hạt Sen Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Trứng Hạt Sen Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Vân Già Ngọc

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Viên Phô Mai Masala

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Viên Phô Mai Masala Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 12%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Viên Phô Mai Masala Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn Ngon

Hồi 24% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn Kỳ Lạ

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900 điểm HP.

Pizza Nấm Thịt

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Nấm Thịt Ngon

Tấn công cả đội tăng 320 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Nấm Thịt Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tháp Nấm Sữa Giòn

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Tháp Nấm Sữa Giòn Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Tháp Nấm Sữa Giòn Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Thạch Bạc Hà

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Thạch Bạc Hà Ngon

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Thạch Bạc Hà Kỳ Lạ

Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.

Gel No Bụng

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Rau Trộn Bạc Hà

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Rau Trộn Bạc Hà Ngon

Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Rau Trộn Bạc Hà Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh Đậu Bạc Hà

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Canh Đậu Bạc Hà Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Canh Đậu Bạc Hà Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trà Trái Cây Bạc Hà

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trà Trái Cây Bạc Hà Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trà Trái Cây Bạc Hà Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bạc Hà Cuộn Thịt Rừng Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Súp Miso

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Súp Miso Ngon

Lập tức hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Súp Miso Kỳ Lạ

Lập tức hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 210 HP.

"Ấm Áp"

Lập tức hồi 14% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 350 HP.

Mì Xào Thập Cẩm

Hồi 400 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Mì Xào Thập Cẩm Ngon

Hồi 550 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Mì Xào Thập Cẩm Kỳ Lạ

Hồi 250 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Đạo Lý Của Kẻ Mạnh

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Cá Nướng Mondstadt

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Cá Nướng Mondstadt Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Cá Nướng Mondstadt Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Không Phải Món Nhậu

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Bánh Khoai Tây Mondstadt

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Bánh Khoai Tây Mondstadt Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Bánh Khoai Tây Mondstadt Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Bánh Khoai Tây

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Bánh Mặt Trăng

Cả đội nhận hiệu quả khiên tăng 30%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Mặt Trăng Ngon

Cả đội nhận hiệu quả khiên tăng 35%, phòng ngự tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Mặt Trăng Kỳ Lạ

Cả đội nhận hiệu quả khiên tăng 25%, phòng ngự tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Gợn Sóng

Cả đội nhận hiệu quả khiên tăng 40%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thịt Mora

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Mora Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Mora Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Mora Càn Khôn

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Toto Nướng

Sát thương vật lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Toto Nướng Ngon

Sát thương vật lý cả đội tăng 40%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Toto Nướng Kỳ Lạ

Sát thương vật lý cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nấm Thập Cẩm

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nấm Thập Cẩm Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 126 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nấm Thập Cẩm Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tuyển Chọn Của Đội Trưởng Kiểm Lâm

Phòng ngự cả đội tăng 151 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Nấm Rơm Nướng

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Pizza Nấm Rơm Nướng Ngon

Lập tức hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 790 HP.

Pizza Nấm Rơm Nướng Kỳ Lạ

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450 HP.

Pizza Tỉnh Táo

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Mì Nóng Bát Bửu

Hồi 50 điểm thể lực

Mì Nóng Bát Bửu Ngon

Hồi 60 điểm thể lực

Mì Nóng Bát Bửu Kỳ Lạ

Hồi 40 điểm thể lực

Mì Lạnh Bát Bửu

Hồi 80 điểm thể lực

Thịt Om Táo Đất Bắc

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Thịt Om Táo Đất Bắc Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Thịt Om Táo Đất Bắc Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Gà Xông Khói Phía Bắc

Hồi 50 điểm thể lực

Gà Xông Khói Phía Bắc Ngon

Hồi 60 điểm thể lực

Gà Xông Khói Phía Bắc Kỳ Lạ

Hồi 40 điểm thể lực

Cơm Cuộn Trứng

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cơm Cuộn Trứng Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cơm Cuộn Trứng Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Vũ Điệu Cơm Cuộn Trứng

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Đậu Hũ Tâm Ý

Hồi 85 điểm thể lực

Đậu Hũ Tâm Ý Ngon

Hồi 100 điểm thể lực

Đậu Hũ Tâm Ý Kỳ Lạ

Hồi 70 điểm thể lực

Cơm Nắm

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Cơm Nắm Ngon

Lập tức hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 470 HP.

Cơm Nắm Kỳ Lạ

Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Chống Nhức Đầu

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Pudding Padisarah

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pudding Padisarah Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pudding Padisarah Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Vũ Điệu Quay Cuồng

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 1500s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Panipuri

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

Panipuri Ngon

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 550 HP.

Panipuri Kỳ Lạ

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 250 HP.

Pile 'Em Up

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pile 'Em Up Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pile 'Em Up Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Truyện Kể Mondstadt

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, sát thương bạo kích tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Túi

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Bánh Túi Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Bánh Túi Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Khát Khao

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Thuyền Khoai Tây

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thuyền Khoai Tây Ngon

Hồi 1500 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thuyền Khoai Tây Kỳ Lạ

Hồi 900 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Món Nhà Nông Khinh Sách

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Nhà Nông Khinh Sách Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Nhà Nông Khinh Sách Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món Thường Ngày Ở Khinh Sách

Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Tươi Hầm Củ Cải

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Cá Tươi Hầm Củ Cải Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 12%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Cá Tươi Hầm Củ Cải Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Canh Rau Củ

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Canh Rau Củ Ngon

Lập tức hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Canh Rau Củ Kỳ Lạ

Lập tức hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 210 HP.

Tử Uyển Cầu Vồng

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tử Uyển Cầu Vồng Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tử Uyển Cầu Vồng Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Gạo

Hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1000 điểm HP.

Bánh Gạo Thơm Ngon

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Bánh Gạo Kỳ Lạ

Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.

Zoni Đường Phố

Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Zoni Đường Phố Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Zoni Đường Phố Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pudding Gạo

Hồi 85 điểm thể lực

Pudding Gạo Ngon

Hồi 100 điểm thể lực

Pudding Gạo Kỳ Lạ

Hồi 70 điểm thể lực

Sữa Trứng Tường Vi

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Sữa Trứng Tường Vi Ngon

Lập tức hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 470 HP.

Sữa Trứng Tường Vi Kỳ Lạ

Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Giấc Ngủ Xa Hoa

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.

Thịt Hầm Sabz

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Thịt Hầm Sabz Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Thịt Hầm Sabz Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Tình Huống Lý Tưởng

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Bánh Anh Đào

Hồi 1200 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Anh Đào Ngon

Hồi 1500 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Anh Đào Kỳ Lạ

Hồi 900 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Lò Hồng Chấm Tuyết

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Senbei Tôm Anh Đào

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 22% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Senbei Tôm Anh Đào Ngon

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 25% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Senbei Tôm Anh Đào Kỳ Lạ

Giới hạn HP của toàn bộ nhân vật trong đội tăng 20% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Tempura Anh Đào

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tempura Anh Đào Ngon

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tempura Anh Đào Kỳ Lạ

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tĩnh Lặng Trang Nhã

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Samosa

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Samosa Ngon

Hồi 24% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Samosa Kỳ Lạ

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900 điểm HP.

Sangayaki

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sangayaki Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sangayaki Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sashimi

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sashimi Ngon

Tấn công cả đội tăng 320 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sashimi Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gỏi Mãn Nguyện

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gỏi Mãn Nguyện Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 12%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gỏi Mãn Nguyện Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thông Minh Tột Đỉnh (Cuộc Sống)

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 16%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nhung Tùng Rán Bơ

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nhung Tùng Rán Bơ Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nhung Tùng Rán Bơ Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Viên Thơm Nồng

Có tỷ lệ nhất định hồi phục 26%/32%/38% HP tối đa cho nhân vật được chọn, đồng thời hồi thêm 950/1250/1550 điểm HP.

Thịt Viên Thơm Nồng Ngon

Có tỷ lệ nhất định hồi phục 28%/34%/40% HP tối đa cho nhân vật được chọn, đồng thời hồi thêm 1400/1900/2350 điểm HP.

Thịt Viên Thơm Nồng Kỳ Lạ

Có tỷ lệ nhất định hồi phục 24%/30%/36% HP tối đa cho nhân vật được chọn, đồng thời hồi thêm 450/600/700 điểm HP.

Salad Nhiệt Đới

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Salad Nhiệt Đới Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Salad Nhiệt Đới Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cuốn Shawarma

Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cuốn Shawarma Ngon

Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cuốn Shawarma Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mì Soba

Lập tức hồi 9% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 260 HP.

Mì Soba Ngon

Lập tức hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Mì Soba Kỳ Lạ

Lập tức hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 210 HP.

Cá Đuôi Sóc

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Cá Đuôi Sóc Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Cá Đuôi Sóc Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Sườn Nướng

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Sườn Nướng Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Sườn Nướng Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Nướng Kỵ Sĩ Trinh Thám!

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Thịt Nướng Mật Ong

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Nướng Mật Ong Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Nướng Mật Ong Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Xào Ớt Tuyệt Vân

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Xào Ớt Tuyệt Vân Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Xào Ớt Tuyệt Vân Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Thịt Xào Ớt

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Phở Xào Cá

Lập tức hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 390 HP.

Phở Xào Cá Ngon

Lập tức hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 470 HP.

Phở Xào Cá Kỳ Lạ

Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.

Tôm Nõn Xào

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tôm Nõn Xào Thơm Ngon

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tôm Nõn Xào Kỳ Lạ

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tôm Nhuốm Sương

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nham Cảng Tam Tiên

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nham Cảng Tam Tiên Ngon

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 12%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Nham Cảng Tam Tiên Kỳ Lạ

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trà Nhật Lạc

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trà Nhật Lạc Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Trà Nhật Lạc Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Chiên Bơ

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Chiên Bơ Ngon

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Cá Chiên Bơ Kỳ Lạ

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Giấc Mơ Của Rừng

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Siêu Hoành Tráng

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 35%, tỷ lệ bạo kích tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Siêu Hoành Tráng Ngon

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 45%, tỷ lệ bạo kích tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Pizza Siêu Hoành Tráng Kỳ Lạ

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 25%, tỷ lệ bạo kích tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Nấu Hoa Ngọt

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Gà Nấu Hoa Ngọt Ngon

Hồi 24% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Gà Nấu Hoa Ngọt Kỳ Lạ

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900 điểm HP.

Bữa Tối Phán Quyết

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1750 điểm HP.

Sushi Tôm

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Sushi Tôm Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Sushi Tôm Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Tahchin

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Tahchin Ngon

Lập tức hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 790 HP.

Tahchin Kỳ Lạ

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450 HP.

Linh Hồn Quyết Đấu

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Bánh Cá Hoàng Hôn

Lập tức hồi 28% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 620 HP.

Bánh Cá Hoàng Hôn Ngon

Lập tức hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 790 HP.

Bánh Cá Hoàng Hôn Kỳ Lạ

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450 HP.

Gà Nướng Tandoori

Tấn công cả đội tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Nướng Tandoori Ngon

Tấn công cả đội tăng 320 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Gà Nướng Tandoori Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Bánh Xốp

Hồi 400 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Xốp Ngon

Hồi 550 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Xốp Kỳ Lạ

Hồi 250 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bánh Quế Mây Dày

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Trứng Chiên Teyvat

Hồi 100 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Chiên Teyvat Ngon

Hồi 150 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Chiên Teyvat Kỳ Lạ

Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Trứng Chiên Teyvat Cháy

Hồi 10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn hồi sinh, và hồi thêm 150 điểm HP.

Thịt Thiên Khu

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 35%, tỷ lệ bạo kích tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Thiên Khu Ngon

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 45%, tỷ lệ bạo kích tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Thịt Thiên Khu Kỳ Lạ

Cả đội nhận sát thương vật lý tăng 25%, tỷ lệ bạo kích tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Ramen Xương Hầm

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Ramen Xương Hầm Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Ramen Xương Hầm Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Thường Thắng Truyền Thuyết

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Dango Ba Màu

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Dango Ba Màu Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Dango Ba Màu Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Cá Mùa Hạ

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Xiên Que Ba Vị

Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Xiên Que Ba Vị Thơm Ngon

Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Xiên Que Ba Vị Kỳ Lạ

Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Khấu Tam Tư

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 25%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Khấu Tam Tư Ngon

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Khấu Tam Tư Kỳ Lạ

Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tulumba

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tulumba Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Tulumba Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Sushi Cá Ngừ

Hồi 22% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1200 điểm HP.

Sushi Cá Ngừ Ngon

Hồi 24% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1500 điểm HP.

Sushi Cá Ngừ Kỳ Lạ

Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900 điểm HP.

Mì Udon

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 400 HP.

Mì Udon Ngon

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 550 HP.

Mì Udon Kỳ Lạ

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi phục 250 HP.

Mì Udon Fukuuchi

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Cơm Trà Xanh Thịt Lươn

Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Cơm Trà Xanh Thịt Lươn Ngon

Tăng 20% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Cơm Trà Xanh Thịt Lươn Kỳ Lạ

Tăng 15% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Shimi Chazuke

Tăng 25% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Thế Giới Hòa Bình

Hồi 32% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1250 điểm HP.

Thế Giới Hòa Bình Ngon

Hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1900 điểm HP.

Thế Giới Hòa Bình Kỳ Lạ

Hồi 30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600 điểm HP.

Thái Bình Thịnh Thế

Hồi 40% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 2350 điểm HP.

Bào Ngư Chay

Hồi 400 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bào Ngư Chay Ngon

Hồi 550 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Bào Ngư Chay Kỳ Lạ

Hồi 250 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.

Đại Hành Quân U U

Hồi sinh nhân vật được chọn và hồi 15% giới hạn HP cho nhân vật đó, đồng thời hồi thêm 550 điểm HP.

Món Wakatakeni

Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Món Wakatakeni Ngon

Phòng ngự cả đội tăng 126 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Món Wakatakeni Kỳ Lạ

Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với nhân vật của bản thân.

Lòng Trung Nguyên

Giảm 20% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Lòng Trung Nguyên Ngon

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Lòng Trung Nguyên Kỳ Lạ

Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.