Alhaitham

Xây dựng Alhaitham trong Genshin Impact

Dendro

Các xây dựng Alhaitham tốt nhất

Cấu hình SPREAD DPS

Thánh Di Vật

1
Chọn 2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thảo

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3ST Bạo Kích
4Tinh Thông Nguyên Tố
5Tấn Công%
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường>QKỹ năng Nộ

Đội hình Alhaitham tốt nhất

Kỹ năng Alhaitham

Tấn Công Thường - Suy Luận Hồi Tố
Tấn Công Thường - Suy Luận Hồi Tố
Phổ Quát - Soạn Thảo Theo Mẫu
Phổ Quát - Soạn Thảo Theo Mẫu
"Chân lý chưa bao giờ là khái niệm chắc chắn, dù là học giả vĩ đại đi nữa cũng không tránh khỏi mắc sai lầm."
Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng
Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng
"Học giả nếu lấy trí tuệ làm mục tiêu của mình thì họ nên sẵn sàng trở thành kẻ thù của mọi từ họ đọc. Chỉ khi đó họ mới có thể tránh được sự thiên vị."

Thiên phú nội tại

fourcausal_correction

Bốn Nguyên Nhân Hiệu Chỉnh

Giai đoạn thăng thiên 1

Trọng kích hoặc tấn công khi đáp của Alhaitham khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 Trác Quang Kính. Hiệu quả này mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần.
mysteries_laid_bare

Phơi Bày Bí Mật

Giai đoạn thăng thiên 4

Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Alhaitham sẽ tăng 0.1% sát thương gây ra từ Ánh Sáng Xung Kích và Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng.
Sát thương gây ra từ Ánh Sáng Xung Kích và Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng tăng tối đa 100% thông qua cách này.
law_of_reductive_overdetermination

Quy Luật Rút Gọn Xác Định Lại

Passive

Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung mệnh

intuition

Trực Quan

Chòm sao Lv. 1

Ánh Sáng Xung Kích khi đánh trúng kẻ địch sẽ khiến CD của Phổ Quát - Soạn Thảo Theo Mẫu giảm 1.2s. Hiệu quả này mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần.
debate

Tranh Luận

Chòm sao Lv. 2

Khi Alhaitham sản sinh Trác Quang Kính, mỗi 1 Trác Quang Kính sản sinh sẽ tăng 50 Tinh Thông Nguyên Tố trong 8s. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 tầng, mỗi tầng sẽ tính thời gian độc lập với nhau. Số lượng Trác Quang Kính khi đạt giới hạn vẫn sẽ có thể kích hoạt hiệu quả này.
negation

Phủ Định

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Phổ Quát - Soạn Thảo Theo Mẫu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
elucidation

Sáng Tỏ

Chòm sao Lv. 4

Khi thi triển Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng sẽ căn cứ vào số lượng Trác Quang Kính tiêu hao và sản sinh trong lần đó để kích hoạt các hiệu quả sau:
·Mỗi tiêu hao 1 Trác Quang Kính sẽ khiến thành viên khác trong đội gần đó tăng 30 Tinh Thông Nguyên Tố trong 15s;
·Mỗi sản sinh 1 Trác Quang Kính sẽ khiến Alhaitham nhận 10% Buff Sát Thương Nguyên Tố Thảo trong 15s.

Trong thời gian tồn tại của hiệu quả trên nếu thi triển lại Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng thì sẽ xóa hiệu quả ban đầu trước.
sagacity

Minh Mẫn

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
structuration

Lẽ Phải

Chòm sao Lv. 6

Alhaitham nhận được hiệu quả sau:
·Sau 2s sau khi thi triển xong Khu Vực - Xiềng Xích Cảnh Tượng, sẽ bỏ qua số lượng Trác Quang Kính tiêu hao, cố định sản sinh 3 Trác Quang Kính;
·Khi Alhaitham sản sinh Trác Quang Kính, nếu số lượng Trác Quang Kính đạt đến giới hạn sẽ tăng cho Alhaitham 10% Tỉ Lệ Bạo Kích và 70% Sát Thương Bạo Kích trong 6s. Hiệu quả này nếu kích hoạt lại trong thời gian duy trì thì thời gian duy trì còn lại sẽ tăng thêm 6s.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1039
Tấn Công Căn Bản
-
24
P.Ngự Căn Bản
-
61
Tăng ST Nguyên Tố Thảo
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1