Kiếm Đen

Kiếm Đen (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thứ hai: Tỷ Lệ Bạo Kích
Trường kiếm đen khao khát chiến tranh và chém giết, nghe nói có thể khiến người ta chìm đắm trong cuồng sát.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 42
Tỷ Lệ Bạo Kích: 6
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

niloualbedokamisato_ayakakamisato_ayatokeqing

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18